Біологія 8 клас - розробки уроків - Л.В. Мариненко 2016

Узагальнення
ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

Цілі уроку:

- освітня: узагальнити, систематизувати й закріпити знання з біології людини;

- розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, порівнювати та робити висновки;

- виховна: виховувати бережливе ставлення до свого й чужого життя та розуміння відповідальності людини за наслідки своєї діяльності.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

• Які системи органів є у людини?

• Чому органи об’єднуються в системи?

• Яким чином організм людини регулює роботу органів?

• Чому потрібно робити профілактичні щеплення?

• Чому людині потрібно підтримувати свою фізичну активність?

III. ОБГОВОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КУРСУ

Робота в групах

Учні діляться на три-шість груп, залежно від кількості дітей у класі. У складі кожної групи чотири-шість учнів. Кожна група отримує завдання. Одній із груп можна довірити роль журі (за рішенням учителя). У такому випадку учні з цієї групи повинні сформулювати критерії оцінювання, за якими вони будуть оцінювати роботу інших груп.

Кожна з груп готує відповідь на одне із запропонованих запитань. Час на обговорення — 10-15 хвилин. Один або два учні з групи після закінчення обговорення оголошують варіант відповіді групи. Учні з інших груп можуть ставити питання до доповідачів. Поставлені питання й відповіді на них повинні бути оцінені журі або вчителем (за відсутності журі).

Після доповідей та відповідей на питання всіх груп учитель або члени журі оцінюють їхню роботу за обраними й оголошеними критеріями.

Зразки питань для груп (вчитель може роздати їх конкретним групам або запропонувати випадковий вибір)

• Як особливості функціонування органів травної системи позначаються на їхній будові?

• Як особливості функціонування органів дихальної системи позначаються на їхній будові?

• Як особливості функціонування органів кровоносної системи позначаються на їхній будові?

• Як особливості функціонування органів видільної системи позначаються на їхній будові?

• Як особливості функціонування органів репродуктивної системи позначаються на їхній будові?

• Як особливості функціонування органів нервової системи позначаються на їхній будові?

• Як особливості функціонування органів ендокринної системи позначаються на їхній будові?

• Які функції підтримують цілісність організму людини?

• Як організм людини підтримує свій гомеостаз?

• Як працює симпатична нервова система?

• Як працює парасимпатична нервова система?

• Як нервова система здійснює регуляцію функцій в організмі?

• Як ендокринна система здійснює регуляцію функцій в організмі?

• Які проблеми можуть виникати в роботі видільної системи? Як їх попередити?

• Які проблеми можуть виникати в роботі дихальної системи? Як їх попередити?

• Які проблеми можуть виникати в роботі кровоносної системи? Як їх попередити?

Видільная система

Дихальная система

Кровоносна система

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити