Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Травлення
Процес травлення

Мета уроку: ознайомити учнів з процесами травлення в ротовій порожнині та шлунку; розкрити значення ферментів у процесах травлення, механізм та значення слиновиділення; розвивати увагу, мислення, уміння порівнювати, узагальнювати та систематизувати інформацію, робити логічні висновки; формувати навички роботи в групах; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, взаємоповагу, акуратність, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Травна система людини», муляжі органів травлення, клаптики накрохмаленого бинта, ватні палички, йодний розчин, керамічні чашки з плоским дном, вода, хімічні склянки.

Основні поняття: живлення, травлення, травна система, травні органи, травні залози, ротова порожнина, слинні залози, зуби, язик, глотка, стравохід, шлунок, ферменти, амілаза, ренін, пепсин.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Усіляка людська голова подібна до шлунка: одна перетравлює все, що до неї надходить, а інша — засмічується (Козьма Прутков).

• Слово вчителя

Щиро сподіваюся, що ті знання, які ви отримаєте сьогодні, будуть добре «перетравлені» вашими головами.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ О Фронтальна бесіда

Обговорення малюнка 7.1 на с. 29 підручника, письмових відповідей на запитання 5 до § 7.

• Вправа «Ланцюжок»

Учні по черзі називають органи або залози травної системи, що були вивчені на минулому уроці, та характеризують їх.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Слово вчителя

Великий фізіолог І. П. Павлов говорив: «Ось тобі й пані слина! Ба, яка краса!» І він був правий! Ця дивовижна рідина виконує багато важливих функцій у нашому організмі. Яких саме? Дізнаємося сьогодні. А ще ми зможемо спостерігати її дію й розглянемо, як відбувається травлення в шлунку.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Травлення в ротовій порожнині

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми «Травлення в ротовій порожнині», демонстрування муляжів органів травлення

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 32 учні мають скласти схему процесу травлення в ротовій порожнині, сформулювати й записати визначення терміна «ковтання».

Схему «Травлення в ротовій порожнині» подано в електронному додатку.

Ковтання — комплекс рухових реакцій, що забезпечують проштовхування їжі з ротової порожнини через глотку й стравохід до шлунка.

• Цікавий факт

• У ротовій порожнині людини мешкає понад 70 видів різноманітних мікроорганізмів.

• Слинні залози виробляють близько 2 л слини на добу.

• Слина має знеболювальну дію завдяки опіорфіну — речовині, яку вона виробляє (ця речовина у шість разів сильніша за морфін).

2. Травлення у шлунку

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці «Травлення у шлунку», демонстрування муляжів органів травлення

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів та за текстом підручника на с. 32-33 учні мають заповнити таблицю, де необхідно розкрити особливості будови складових частин шлунка та їх зв'язок із функціями, які вони виконують, сформулювати й записати визначення терміна «шлунковий сік».

Заповнену таблицю «Травлення у шлунку» подано в електронному додатку.

Слід звернути увагу учнів на те, що в шлунку продовжується розщеплення вуглеводів під дією амілази слини.

Шлунковий сік — це складна травна речовина, що виробляється залозами слизової оболонки шлунка.

• Цікавий факт

• Місткість шлунка дорослої людини в середньому дорівнює 3 л.

• На один квадратний міліметр слизової болонки шлунка припадає близько 100 залоз, що виробляють травний сік.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Дослідницький практикум «Дія ферментів слини на крохмаль» с. 211

Алгоритм для формулювання висновків до дослідницького практикуму подано в електронному додатку.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 7 до § 8.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 8, запитання 9 (письмово).

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію «Травлення в кишечнику».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1-3 до § 8.

• Вправа «Дзиґа»

На літері «Я» розташована дзиґа зі стрілкою. Навколо дзиґи розміщені аркуші з написами. Учні по черзі крутять дзиґу. На який напис указує стрілка дзиґи, тими словами учень починає своє речення для підбиття підсумків уроку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити