Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Дихання
Значення дихання. Система органів дихання

Мета уроку: розкрити сутність процесу дихання та його значення для обміну речовин і життєдіяльності людини; ознайомити з особливостями будови дихальної системи людини, з механізмом голосоутворення; показати взаємозв'язок будови дихальних органів із функціями, які вони виконують; розвивати навички міжособистісного спілкування, увагу, мислення, мовлення, уміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, творчу активність, формувати науковий світогляд, навички особистої гігієни.

Матеріали та обладнання: таблиця «Дихальна система людини», муляжі легень, модель гортані.

Основні поняття: дихання, дихальна система, органи дихання, дихальні шляхи, носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легені, кашель, чхання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Обговорення висловлювання

Дихати — величезне задоволення. Достатньо одного дихання, аби завжди бути щасливим, насолоджуватися життям. Достатньо бути живим. Якби витоки всіх речей не починалися з дихання, не було б ані людини, ані світу (стародавня мудрість).

— Чи насправді дихання таке важливе для організму?

— Як довго людина може прожити без дихання?

— Із якими системами пов'язана дихальна система?

На всі ці запитання та на багато інших ми знайдемо відповіді в ході уроку.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Слово вчителя

Учитель повідомляє учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Фронтальна бесіда

— Пригадайте, які фізіологічні системи є в організмі людини.

— Які функції вони виконують?

— Якщо ми сьогодні вивчатимемо дихання, то з особливостями будови якої системи ми маємо ознайомитися?

• Робота з підручником, бесіда

У ході обговорення малюнка 11.2 на с. 43 учні мають пригадати особливості будови дихальної системи ссавців, порівняти її з дихальною системою людини.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Будова органів дихання

• Розповідь учителя, демонстрація муляжів органів дихання, складання схеми «Органи дихання», повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці «Органи дихання», словникова робота

За розповіддю вчителя учні мають скласти схему будови дихальної системи людини. За повідомленнями учнів та за текстом підручника й малюнками на с. 42-44 учні мають схарактеризувати основні особливості будови та функції органів дихання, заповнивши таблицю, записати визначення термінів «чхання», «кашель», «бронхіоли», «альвеоли», «плевра».

Слід звернути увагу, що глотка є частиною травної системи, але поєднує її з дихальною та, оскільки містить мигдалини, виконує захисну функцію, захищаючи організм від бактерій і вірусів, що можуть потрапити з повітрям.

Заповнену таблицю «Органи дихання» подано в електронному додатку.

Чхання — це різкий рефлекторний видих через ніс.

Кашель — це різкий рефлекторний видих через рот.

Бронхіоли — це найменші складові бронхів.

Альвеоли — легеневі пухирці, що вкриті густою сіткою капілярів.

Легенева плевра — тонка щільна сполучнотканинна оболонка легенів.

• Цікавий факт

Під час сну людина не здатна чхати, оскільки нерви, що відповідають за чхання, також «сплять».

2. Голосоутворення

• Частково-пошукова робота з підручником, виконання вправи «Устав пропущені слова» Опрацювавши текст підручника на с.48-49, учні мають доповнити речення.

1. Органи, що беруть участь в утворенні звуків,— це_ ,___ ,__________________________________________ , _____ ,__________________________________________ ,______ ,__________________________________________ ,___ . 2. У гортані розташовані ___. 3. Вони складаються з_______. 4. Між зв'язками розташована ____________________________ . 5. Звуки утворюються під час__________.

Відповіді: 1. Гортань, порожнина глотки, носова порожнина, ротова порожнина, язик, губи, зуби, щелепи; 2. Голосові зв'язки; 3. Пружних волокон; 4. Голосова щілина; 5. Видиху.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Знайди помилку» (робота в парах)

Учитель пропонує учням попрацювати в парах та виявити помилки в тексті.

Вправу подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Усі повітроносні органи дихання можуть виконувати провідну функцію. 2. До повітроносних шляхів належать гортань, трахея та бронхи. 3. Повітря зігрівається в носовій порожнині. 4. З глотки повітря потрапляє в гортань. 5. Трахея розгалужується на бронхи. 6. Різкий рефлекторний видих через ніс — це чхання. 7. Легені складаються з альвеол. 8. Права легеня складається з трьох частин, а ліва — з двох. 9. Легеневі пухирці називаються альвеолами. 10. Дихальні шляхи починаються носовою порожниною. 11. Газообмін відбувається в легенях. 12. Голосові зв'язки розташовані в гортані.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 2, 3, 5,6 до § 11, запитання 4 до § 12.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 11, вивчити органи дихання. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Зовнішнє дихання», «Внутрішнє дихання».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1 до § 11, запитання 1 до § 12.

• Вправа «Мікрофон»

— Що найважливіше ви запам'ятали про органи дихання?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити