Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Дихання
Газообмін у легенях і тканинах

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями газообміну в легенях та тканинах, поняттями «дихання», «зовнішнє дихання», «внутрішнє дихання»; розкрити зв'язок дихальної та кровоносної систем; продовжити формувати знання про будову дихальної системи людини; показати взаємозв'язок будови легенів із функціями, які вони виконують; розвивати навички роботи в парах, пам'ять, увагу, творче мислення, мовлення, уміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, творчу активність, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Дихальна система людини», прилад для порівняння складу повітря, що вдихається і видихається, вапняна вода.

Основні поняття: дихання, зовнішнє дихання, внутрішнє дихання, газообмін, дифузія, гемоглобін, вдихуване повітря, видихуване повітря.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

О Вправа «Установи відповідність»

Учні мають установити відповідність між назвами органів та їхніми характеристиками.

Завдання подано в електронному додатку.

Відповідь: 1 — Е; 2 — Г; 3 — А; 4 — Д; 5 — В; 6 — Б.

• Фронтальна бесіда

— Чому слід дихати носом, особливо в прохолодну погоду? (Носова порожнина зігріває повітря та знезаражує його.)

— Чому не можна розмовляти під час їжі? (Щоб уникнути потрапляння шматочків їжі до повітроносних шляхів.)

— Що означає висловлювання «Не в те горло потрапило»? (Крихта або шматочок їжі потрапляє з глотки не до стравоходу, а до гортані.)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Dum spiro, spero — Доки дихаю, сподіваюся (Овідій).

• Слово вчителя

Хіба може людина жити, коли не зможе дихати? Чи може бути щось важливішим за повітря для людини? Звісно, що ні. У чому ж полягає процес дихання? Як він відбувається? Дізнаємося сьогодні.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель повідомляє учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Що таке дихання

• Частково-пошукова робота з підручником, словникова робота

Учитель пропонує прочитати текст на с. 46 і сформулювати визначення термінів «дихання», «зовнішнє дихання», «внутрішнє дихання» та записати їх у зошиті.

Дихання — це сукупність процесів, унаслідок яких відбувається поглинання організмом кисню та виділення з нього вуглекислого газу.

Зовнішнє дихання — газообмін між кров'ю та атмосферним повітрям (вентиляція легень).

Внутрішнє дихання — окисні процеси в клітинах, унаслідок яких виділяється енергія.

2. Газообмін у легенях

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Зовнішнє дихання»

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 47-48 учні мають скласти схему етапів зовнішнього дихання та схарактеризувати процес вентиляції легень.

Під час скорочення міжреберних м'язів і діафрагми легені розтягуються — відбувається вдих, під час розслаблення міжреберних м'язів і діафрагми легені стискаються — відбувається видих.

Схему «Зовнішнє дихання» подано в електронному додатку.

3. Газообмін у тканинах

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Внутрішнє дихання»

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 47-48 учні мають скласти схему етапів внутрішнього дихання та схарактеризувати внутрішнє дихання.

У тканинах відбувається заміна вуглекислого газу на кисень. Кисень проходить крізь стінки капілярів у клітини тканин. Вуглекислий газ переміщується у зворотному напрямку — з клітин у кров. Потім він переноситься в легені й видаляється з організму під час видиху.

Схему «Внутрішнє дихання» подано в електронному додатку.

4. Зміна складу повітря

• Розповідь учителя, аналіз таблиці в підручнику, демонстрування досліду з виявлення вуглекислого газу в повітрі, що видихається

За розповіддю вчителя, під час демонстрації досліду та за таблицею на с. 48 підручника учні мають проаналізувати зміну складу повітря, схарактеризувати терміни «вдихуване повітря», «видихуване повітря».

Вдихуване повітря — це повітря, яке вдихає людина; має більший уміст кисню. Видихуване повітря — це повітря, яке людина видихає; має більший уміст вуглекислого газу.

Дослід: дві склянки наповнені вапняною водою. В одну склянку через трубку надходить видихуване повітря. Унаслідок хімічної реакції вапнякова вода стає каламутною й випадає осад. Це свідчить про те, що видихуване повітря містить більше вуглекислого газу, ніж вдихуване.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Тест з одним правильним варіантом відповіді

Тестове завдання подано в електронному додатку.

Відповіді: 1 — Б; 2 — А; 3 — Б; 4 — Б; 5 — А; 6 — В; 7 — А; 8 — Б; 9 — В; 10 — Б; П — А; 12 — В.

• Завдання для учнів

У рубриці «Дізнайтеся більше» на с. 49 знайти, яку небезпеку для людини становить чадний газ.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 12, запитання 10 (письмово), вивчити нові терміни.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Дихальні рухи», «Регуляція дихання».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 7 до § 12.

• Вправа «Я запам'ятав»

Учням пропонується назвати те, що найбільше запам'яталося з вивченого на уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити