Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Дихання
Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями дихальних рухів, поняттями «життєва ємність легенів», «дихальний об'єм», «резервний об'єм», «додатковий об'єм», «залишковий об'єм», «мертвий простір»; розкрити механізм вдиху та видиху, захисні механізми органів дихання; показати значення нервової та ендокринної систем у регуляції дихання; розвивати пам'ять, увагу, творче мислення, мовлення, уміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, творчу активність.

Матеріали та обладнання: таблиця «Дихальна система людини», модель, що пояснює процеси вдиху й видиху.

Основні поняття: дихання, дихальні рухи, вдих, видих, діафрагма, життєва ємність легенів, дихальний об'єм, резервний об'єм, додатковий об'єм, залишковий об'єм, мертвий простір, чхання, кашель.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 10 до § 12.

• Вправа «Ти — мені, я — тобі»

Учні ставлять запитання з вивченої теми будь-кому з однокласників (учень обов'язково має знати правильну відповідь на своє запитання). У разі правильної відповіді учень має право поставити своє питання.

• Гра «Склади слова»

На дошці прикріплені аркуші зі складами, з яких учні мають зібрати терміни.

Склади: ХА ЛЕ ГА ННЯ ХИ ЗО ГЕ ДИ ОБ БРОН НІ МІН

Відповіді: дихання; легені; бронхи; газообмін.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Фронтальна бесіда

Учитель пропонує учням закрити очі та «прислухатися» до свого організму.

— Які процеси ви можете відчувати? (Серцебиття, дихання, біль, розтягнення м'язів.)

Учитель пропонує учням зробити глибокий вдих і видих, затримати дихання на кілька секунд.

— Зараз ваше дихання підпорядковувалося вашій свідомості, а як воно контролюється зазвичай? За допомогою яких систем?

— Чи здогадалися ви про тему уроку? Спробуємо визначити його мету.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Обговорення цитати

Людина не усвідомлює, що вона дихає, доки не згадає про це навмисно (Стівен Кінг). Сьогодні на уроці ми дізнаємося, як саме регулюється дихання, від чого залежать процеси вдиху та видиху.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Дихальні рухи

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці «Дихальні рухи»

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів та текстом підручника на с. 47 учні мають заповнити таблицю, схарактеризувавши процеси вдиху та видиху.

Заповнену таблицю «Дихальні рухи» подано в електронному додатку.

2. Регуляція дихання

• Частково-пошукова робота з підручником, повідомлення учнів, виконання вправи «Устав пропущені слова», демонстрування моделі, що пояснює вдих і видих

Прослухавши повідомлення учнів, проаналізувавши дослід та опрацювавши текст підручника на с. 50, учні мають доповнити пропущені слова.

1. Довільну регуляцію дихання здійснює центр, розташований у____________________________________________ . 2. Рецептори дихального центру реагують на вміст в крові. 3. Захисними дихальними рефлексами є___ і___________ . 4. Частково дихальні рухи можуть керуватися_____, це дозволяє затримувати дихання.

Відповіді: Довгастому мозку; 2. Вуглекислого газу; 3. Чхання і кашель; 4. Свідомістю.

3. Функціональні показники дихальної системи

• Частково-пошукова робота з підручником, словникова робота

Опрацювавши текст підручника на с. 51, учні мають сформулювати й виписати визначення нових термінів.

Життєва ємність легенів — максимальна кількість повітря, що видихається після найглибшого вдиху.

Дихальний об'єм — об'єм повітря, що вдихається або видихається під час нормального дихання.

Резервний об'єм — об'єм повітря, який людина може видихнути після нормального видиху.

Додатковий об'єм — об'єм повітря, який може додатково надійти до легень після нормального вдиху.

Залишковий об'єм — об'єм повітря, який залишається в легенях після максимального видиху.

Мертвий простір — об'єм повітря, який завжди є в дихальних шляхах і не бере участі в газообміні.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Гра «Фанти»

Учитель тримає мішечок, у який поміщені фанти — аркуші із запитаннями. Учні по черзі беруть фанти й відповідають.

Приклади запитань:

1. Як відбувається вдих?

2. Як відбувається видих?

3. Як регулюється дихання?

4. Які захисні дихальні рефлекси вам відомі?

5. Які показники дихальної системи вам відомі?

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 2, 4 до § 13.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 13, вивчити нові терміни.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Бактеріальні захворювання органів дихання», «Вірусні захворювання дихальної системи», «Алергічні захворювання органів дихання», «Негативний вплив куріння на органи дихання».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 3, 5 до § 13.

• Вправа «Незакінчене речення»

Учням пропонується закінчити фрази:

— До сьогоднішнього уроку я не знав...

— Сьогодні я дізнався...

— Виявилося цікавим...

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити