Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Транспорт речовин
Внутрішнє середовище організму. Кров, її склад та функції

Мета уроку: ознайомити учнів зі складовими внутрішнього середовища організму, складом та функціями крові, поняттям «гомеостаз»; розкрити взаємозв'язок між будовою крові та її функціями, роль внутрішнього середовища в життєдіяльності організму людини; удосконалювати навички роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням; розвивати увагу, пам'ять, творче мислення, мовлення, уміння аналізувати та узагальнювати інформацію, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «Внутрішнє середовище організму», «Склад крові», фотографії та малюнки клітин крові, мікроскоп, препарати крові людини та крові жаби, відеофрагмент про склад крові.

Основні поняття: внутрішнє середовище організму, кров, лімфа, тканинна рідина, гомеостаз, плазма, фізіологічний розчин, формені елементи крові, еритроцити, лейкоцити, тромбоцити.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ О Фронтальна бесіда

Обговорення запитань за текстом на початку § 15 с. 58.

• Вправа «Ланцюжок»

Учні по черзі називають терміни з минулої теми та їхнє визначення.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Обговорювання висловлювання

Без дня немає року, без внутрішнього немає й зовнішнього (Чжуан-цзи).

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення відеофрагмента

Учитель пропонує учням переглянути відеофрагмент, що демонструє склад крові, не коментуючи його. Учні мають самостійно, спираючись на знання з курсу 7-го класу, здогадатися, про що йтиметься на уроці.

Приклад відеофрагмента: https://www.уоutube.com/watch?time_continue=39&v=TIX71jSt_po

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Внутрішнє середовище організму

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Внутрішнє середовище організму», словникова робота

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 58 учні мають скласти схему внутрішнього середовища організму, сформулювати та записати визначення терміна «гомеостаз».

Гомеостаз — це відносна сталість складу та властивостей внутрішнього середовища організму.

2. Склад і функції крові

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці «Склад крові», складання схеми «Функції крові»

За текстом підручника на с. 58, 59,62 та інформацією, яку підготували учні як індивідуальне домашнє завдання, учні мають дати визначення поняття «кров», схарактеризувати склад крові, заповнивши таблицю, та визначити функції крові, склавши відповідну схему.

Кров — це рідка рухлива тканина внутрішнього середовища, що складається з плазми та формених елементів.

Заповнену таблицю «Склад крові» та схему «Функції крові» подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

• Багато хто вважає, що кров має червоний колір через залізо, що міститься в ній. Адже іржа, як відомо, має червоний відтінок. Проте наявність заліза в крові людини — лише співпадіння. Червоний колір зумовлений порфіриновою сполукою в гемоглобіні, у складі якої міститься залізо. Інтенсивність червоного кольору гемоглобіну залежить від того, чи міститься кисень у цій сполуці. Якщо кисень міститься, він змінює структуру порфірину й надає еритроцитам насиченішого кольору.

• Кожний еритроцит містить близько 20 млн молекул гемоглобіну.

• За добу в організмі людини змінюється близько 25 г крові.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Лабораторна робота «Мікроскопічна будова крові людини» с. 212

Алгоритм для формулювання висновків до лабораторної роботи подано в електронному додатку.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 4, 5 до § 15.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 15, вивчити будову крові, складові внутрішнього середовища організму.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Лімфа», «Лімфатична система».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 3, 6 до § 15.

• Вправа «Дзиґа»

На літері «Я» розташована дзиґа зі стрілкою. Навколо дзиґи розміщені аркуші з написами. Учні по черзі крутять дзиґу. На який напис указує стрілка дзиґи, тими словами учень починає своє речення для підбиття підсумків уроку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити