Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Транспорт речовин
Лімфа

Мета уроку: ознайомити учнів з лімфатичною системою, особливостями складу та функціями лімфи; дослідити рух лімфи та його значення; показати взаємозв'язок рідин внутрішнього середовища організму; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, мовлення, уміння аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «Внутрішнє середовище організму», «Лімфатична система».

Основні поняття: лімфа, лімфатична система, лімфатичні судини, лімфатичні вузли, лімфоцити.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Навчайтеся так, ніби ви постійно відчуваєте нестачу своїх знань, і так, ніби ви постійно боїтеся розгубити свої знання (Конфуцій).

• Слово вчителя

Сподіваюся, що сьогодні ви навчатиметеся саме так, як пропонував видатний китайський філософ. Намагайтеся запам'ятати якомога більше, і тоді ви дізнаєтеся багато цікавого. Але спочатку перевіримо вивчене раніше.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1 до § 15.

• Вправа «Телефонний код»

Учні мають розшифрувати закодовані терміни за дешифрувальною таблицею та дати їм визначення.

Завдання подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Еритроцити; 2. Кров; 3. Плазма; 4. Тромбоцити; 5. Лейкоцити.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель повідомляє учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Склад і функції лімфи

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схем «Склад лімфи» та «Функції лімфи»

За текстом підручника на с. 60-61 та інформацією, яку підготували учні як індивідуальне домашнє завдання, учні мають дати визначення поняття «лімфа», схарактеризувати склад лімфи та визначити її функції, склавши відповідні схеми.

Лімфа — це рідка тканина внутрішнього середовища, що утворюється з тканинної рідини.

Схему ««Функції лімфи» подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

• У середньому в організмі людини циркулює 1,5-2 л лімфи.

• У перекладі з латини «лімфа» — чиста вода.

2. Лімфатична система

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схем

За текстом підручника на с. 60-61 та інформацією, яку підготували учні як індивідуальне домашнє завдання, учні мають схарактеризувати лімфатичну систему та визначити, як здійснюється лімфообіг, склавши схеми.

Ще за часів Гіппократа, Герофіла та Еразістрата в IV-I ст. до нашої ери існувала думка, що крім кровоносних судин у людини є так звані «білі судини». Відкриття лімфатичної системи належить італійському вченому Каспаро Азеллі, який у 1622 р. експериментальним шляхом довів наявність в організмі людини лімфи й лімфатичних судин, виявив деякі функції лімфатичної системи.

ЛІМФООБІГ

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Головоломка»

Учні мають відгадати зашифровані слова та пояснити їхнє значення. Для розшифрування слід викреслити зайві літери так, щоб із залишених літер утворилося слово-відгадка.

Завдання подано в електронному додатку.

Відповіді:

1.

2.

3.

4.

• Фронтальна бесіда

Обговорення тексту «Дізнайтеся більше» в підручнику на с.61.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 15, вивчити склад і функції лімфи, лімфатичної системи.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Зсідання крові», «Система груп крові АВО», «Резус-система».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Вправа «Мікрофон»

Запитання до учнів:

— Що нового ви дізналися сьогодні на уроці?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити