Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Вступ
Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини

Мета уроку: схарактеризувати організм людини як біологічну систему та особливості його функціонування; ознайомити учнів з характерними особливостями виду Людина розумна, різноманітністю клітин організму людини; розвивати пам'ять, уміння порівнювати, логічно мислити, робити висновки та узагальнення; виховувати дбайливе ставлення до власного організму, інтерес до предмета.

Матеріали та обладнання: таблиці «Будова тваринної клітини», «Типи клітин людини».

Основні поняття: організм, система, тварини, хордові, ссавці, клітина, прямоходіння, соціальна поведінка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

1. Привітання.

2. Перевірка присутності учнів.

3. Перевірка готовності учнів до уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Який довершений витвір — людина! (В. Шекспір).

• Слово вчителя

Людина є не лише частиною живої природи, а є, напевно, її найдовершенішим створінням. Кожен з нас — це особистість, але всі люди планети мають спільні ознаки, за якими нас відносять до одного виду. Сьогодні ви вперше прийшли на урок біології у 8-му класі, і саме сьогодні ви почнете детально вивчати організм людини, загальні особливості виду Людина розумна, індивідуальні особливості кожного з нас.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Фронтальна бесіда

— Пригадайте з курсу природознавства, що таке система. Ще сукупність елементів, що злагоджено функціонують як єдине ціле.)

— Чи можна живі організми назвати біологічними системами? (Так.)

• Слово вчителя

Організм людини (як і інші живі організми) є цілісною біологічною системою. Завдяки чому підтримується ця цілісність і якими є особливості людини порівняно з іншими живими організмами, ми дізнаємося сьогодні.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Кросворд із ключовим словом

Учитель пропонує учням розгадати кросворд, застосовуючи знання з курсу зоології.

Кросворд подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Хордові; 2. Тварини; 3. Орган; 4. Ссавці; 5. Тканина; 6. Клітина; 7. Мозок; 8. Примати.

Ключове слово: організм.

• Проблемне запитання

— Усі терміни, які ви відгадали, дуже тісно пов'язані з людиною. Як саме? З'ясуємо це в ході уроку.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Людина — представник класу Ссавці

• Фронтальна бесіда, словникова робота, заповнення таблиці «Систематичне положення людини»

— Яке систематичне положення людини?

— Які характерні особливості мають представники виду Людина розумна?

Людина розумна (латин. Homo sapiens) — це вид тварин роду Люди (Ното) з родини Гомініди в ряді Примати, який є єдиним з наявних на сьогодні.

Таблицю «Систематичне положення людини» подано в електронному додатку.

• Заповнення таблиці «Характерні особливості виду Людина розумна», робота з підручником За текстом підручника на с. 4 учні мають визначити характерні особливості людини та записати їх у відповідну частину таблиці.

Таблицю «Характерні особливості виду Людина розумна» подано в електронному додатку.

2. Організм людини — цілісна система

• Складання схеми, робота з підручником

Учні мають прочитати текст підручника на с.4-5 та за допомогою вчителя скласти схему.

Приклад схеми подано в електронному додатку.

3. Різноманітність клітин організму людини

• Фронтальна бесіда, складання схем и «Клітини людини»

— Що є найменшою структурно-функціональною одиницею всього живого? (Клітина.)

— Як на вашу думку, чи є всі клітини нашого тіла однаковими? (Ні, різні органи складаються з різних тканин.)

Схему «Клітини людини» подано в електронному додатку.

— Як ви гадаєте, із чим пов'язані відмінності в будові різних клітин? (Із функціями, які вони виконують.)

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Збери докупи»

Учні мають установити відповідність між таксонами та їхніми назвами. Роботу можна виконувати як фронтально, так і самостійно або в парах.

Таксони: домен, царство, тип, підтип, клас, підклас, ряд, рід, вид.

Назви таксонів: Люди, Хордові, Ядерні, Плацентарні, Людина розумна, Хребетні, Тварини, Примати, Ссавці.

• Вправа «Анаграма»

На дошці написані слова, у яких переплутано порядок букв. Учні мають відгадати зашифровані терміни та дати їм визначення.

НАТИКЛІ МОРЗАНГІ НИДЮЛА НАГОР ХОНЯМОДІНПРЯ МАТИРИП

Відповіді: клітина; організм; людина; орган; прямоходіння; примати.

• Цікавий факт

Організм людини складається з понад 100 000 000 000 000 клітин (сто трильйонів).

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 1 с. 4-5, § 2 с. 6, вивчити характерні особливості людини.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення «Тканини людини».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Робота з підручником

Дати відповіді на запитання 3, 4 до § 1, запитання 1 до § 2.

• Проблемне запитання

— Давайте згадаємо терміни, які ми розгадали в кросворді на початку уроку. Тож, як вони пов'язані з людиною?

Вид Людина розумна належить до царства Тварини, типу Хордові, класу Ссавці, ряду Примати. Найменшою структурно-функціональною одиницею організму людини є клітина. Організм людини складається з тваринних тканин. Тканини утворюють певні частини тіла людини — органи. У людини мозок найбільш розвинений серед усіх ссавців.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити