Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Транспорт речовин
Зсідання крові. Групи крові та переливання крові

Мета уроку: ознайомити учнів з механізмом зсідання крові, системами груп крові; дослідити зсідання крові як захисний механізм організму; розкрити значення знань про групи крові та переливання крові для кожної людини й людства взагалі; розвивати увагу, пам'ять, мислення, мовлення, уміння аналізувати та узагальнювати інформацію, навички самостійної діяльності; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «Внутрішнє середовище організму», «Склад крові»; за можливості: пробірки, фізіологічний розчин, кров тварини, дистильована вода, кров, що зсілась, відмитий фібрин.

Основні поняття: кров, зсідання крові, тромб, групи крові, антигени, аглютиніни, аглютиногени, резус-фактор, резус-конфлікт, переливання крові, донор.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Пошта» (робота в парах)

Учням пропонується розподілити «листи» (терміни або характеристики) по відповідних скриньках.

Скриньки: «Кров»; «Лімфа».

Листи: 1. Еритроцити; 2. Лімфовузол; 3. Плазма; 4. Фізіологічний розчин; 5. Лімфо- плазма; 6. Тромбоцити; 7. Лейкоцити; 8. Лімфоцити; 9. Прозора; 10. Червона; 11. 3,5-6 л; 12. 1,5-2 л.

Відповіді: «Кров»: 1, 3, 4, 6, 7,10,11; «Лімфа»: 2, 5, 6, 8,9,12.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Обговорення цитати

Ми ховаємо нашу кров, тоді як потрібно виставляти її напоказ. Кров прекрасна, мов коштовне каміння (Гілберт Адер).

Учитель підводить учнів до розуміння того, що функції, які виконує кров, забезпечують нашу життєдіяльність. Кров — це рідина, що живить усі органи й тканини. У разі поранення крововтрата може не лише погіршити здоров'я, а й призвести до загибелі.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Фронтальна бесіда

— Чи бачили ви власну кров хоча б раз у житті? (Так.)

— За яких умов це відбувалось? (Поріз, укол, поранення шкіри після падіння, на прийомі у стоматолога, під час щеплення тощо.)

— Які ситуації можуть призвести до значної крововтрати? (Травмування внаслідок аварії, поранення на війні, народження дитини.)

— Чи важливо, щоб кров припинила витікати після поранення? (Так.)

— Чи здогадалися ви про тему сьогоднішнього уроку?

Учитель повідомляє учням тему уроку, разом з ними визначає його мету й завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Зсідання крові

• Повідомлення учнів, розповідь учителя, словникова робота, складання схеми «Зсідання крові» За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 62-63 учні мають схарактеризувати процес зсідання крові, склавши схему, сформулювати й записати визначення термінів «зсідання крові», «тромб».

Схему «Зсідання крові» подано в електронному додатку.

Зсідання крові — це складний процес, що запобігає втраті крові в разі пошкодження кровоносних судин.

Тромб — це прижиттєвий кров'яний згусток у просвіті судини або серці.

2. Групи крові та переливання крові

• Проблемне запитання, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота

Учитель пропонує учням поміркувати над запитанням, висловити думку, пошукати відповідь у підручнику, науково обґрунтувати свою думку, після цього записати в зошит нові терміни.

Матеріал до розповіді вчителя подано в електронному додатку.

• Повідомлення учнів, заповнення таблиці, частково-пошукова робота з підручником, складання схем, словникова робота

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 64-65 учні мають схарактеризувати основні системи груп крові (АВО і резус-систему) та виписати визначення нових термінів.

Матеріал до розповіді вчителя та схеми «Групи крові за системою АВО» і «Групи крові за резус-системою» подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

Сьогодні окрім резус-системи та системи АВО існує кілька десятків інших систем груп крові, наприклад системи Келл, Кідд, Даффі, MNSs, Лангерайс і Джуніор, Вел-негативна тощо.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Демонстрування досліду зсідання крові

Якщо такої можливості немає, то можна продемонструвати відеофрагмент, обговорюючи етапи.

• Заповнення таблиці (робота в парах)

Учитель пропонує учням попрацювати в парах та заповнити таблицю, поставивши у клітинках «+», якщо переливання між групами крові можливе, та «-», якщо неможливе. % Таблицю «Схема переливання крові за системою АВО» подано в електронному додатку.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 3 до § 16.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 16, запитання 4 (письмово).

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Кровоносна система людини», «Будова серця».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 2 до § 16.

• Вправа «Склади синквейн»

Учням пропонується скласти неримований вірш.

Алгоритм складання синквейна див. на с. 25.

Приклад синквейна:

Тромбоцити.

Без'ядерні, безформні.

Утворюються, руйнуються, склеюються.

Забезпечують зсідання крові.

Формені елементи крові.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити