Біологія 8 клас - розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - 2016 рік

ТЕМА 4. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН

Урок № 20. Система кровообігу. Серце: будова та функції

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями кровоносної системи людини, спираючись на знання про будову та функції кровоносної системи ссавців; схарактеризувати будову та функції серця людини; розкрити взаємозв'язок між будовою та функціями серця; розвивати пам'ять, мислення, увагу, мовлення, уміння аналізувати та узагальнювати інформацію, працювати з дидактичним матеріалом; розвивати навички самостійної роботи, самоконтролю та самооцінки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «Кровоносна система людини», «Будова серця», муляжі серця, кровоносних судин.

Основні поняття: кровоносна система, судини, капіляри, артерії, вени, серце, перикард, епікард, міокард, ендокард.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ü Вправа «Вірю — не вірю»

Учні мають обрати відповідь «так», якщо погоджуються з твердженням, або «ні», якщо не погоджуються.

Твердження до вправи подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. «Ні»; 2. «Так»; 3. «Ні»; 4. «Ні»; 5. «Так»; 6. «Так»; 7. «Ні»; 8. «Так»; 9. «Ні»; 10. «Так»; 11. «Так».

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ü Обговорення цитати

Не всяка людина, що пізнала глибини свого розуму, пізнала глибини свого серця (Франсуа Ларошфуко).

Учитель пропонує учням розглянути зображення кровоносної системи й висловити пропозиції щодо теми уроку, допомагає учням визначити мету та завдання уроку.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ü Фронтальна бесіда

Перевірка відповідей на запитання 4 до § 16, обговорення запитань на початку § 17. Учні мають пригадати особливості будови кровоносної системи тварин.

ü Слово вчителя

Пригадаймо, що в усіх тварин, які мають кровоносну систему, рух крові відбувається безперервно. Зупинка крові навіть на кілька хвилин є смертельно небезпечною. У людини, як і в інших ссавців, кров рухається спеціальними трубочками — судинами, а забезпечує цей рух особливий насос — серце. Воно характеризується надзвичайною потужністю та працездатністю. Розміром із кулак, серце ані на хвилину не припиняє своєї роботи, 24 години на добу воно прокачує кров організмом. А ми зазвичай навіть не помічаємо цієї титанічної роботи й не звертаємо уваги на цей важливий орган.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Система кровообігу

ü Розповідь учителя, демонстрування муляжів серця, кровоносних судин, повідомлення учнів, складання схеми «Кровоносна система»

За розповіддю вчителя та повідомленнями учнів необхідно скласти схему будови кровоносної системи.

2. Будова та функції серця

ü Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, вправа «Устав пропущені слова», словникова робота

За виступами учнів та текстом підручника на с. 66-67 учні мають уставити є текст пропущені слова, виписати визначення нових термінів у зошит.

Вправу «Устав пропущені слова» подано в електронному додатку.

Текст можна роздрукувати для кожного учня або записати на дошці (спроектувати на екран).

Відповіді: 1. Середній; 2. Вліво; 3. Перикард, сильного розтягування; 4. Рідиною, тертя; 5. Трьох, епікард, міокард, ендокард; 6. 250-360 г; 7. Чотири, передсердя, шлуночки; 8. Ліву, артеріальну, праву, венозну; 9. Тристулковий і двостулковий (мітральний); 10. Півмісяцевий (аортальний), півмісяцевий (клапан легеневої артерії); 11. Рухалася лише водному напрямку; 12. Коронарним артеріям.

Серце — це м'язовий орган кровоносної системи, що забезпечує рух крові організмом.

Перикард — це еластична навколосерцева сумка.

Слід звернути увагу учнів на те, що звук, який ми чуємо під час серцебиття («тук- тук»), утворюється під час закривання клапанів серця.

ü Цікавий факт

• У дорослої людини серце за день перекачує близько 10 000 л крові. За один удар в аорту викидається близько 130 мл крові.

• Нормальний пульс дорослої людини становить 60-80 ударів на хвилину. Для порівняння: частота пульсу слона — 20 ударів на хвилину, бика — 25, жаби — 30, кролика — 200, а миші — 500.

ü Складання схеми

За текстом підручника на с. 67 учні мають скласти схему току крові в серці.

Схему току крові в серці людини подано в електронному додатку.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Вправа «Анаграма»

На дошці написані слова, у яких переплутані букви. Учні мають відгадати зашифровані терміни та дати їм визначення.

РИПЕДКАР ЦЕРЕС ПІКАРЕД НЕВИ ДОКАРДЕН ТЕАРІЇР КАРМІДО

Відповіді: перикард; серце; епікард; вени; ендокард; артерії; міокард.

ü Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1-3 до § 17.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 17, вивчити будову серця.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Властивості серця», «Серцевий цикл».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вправа «Я запам'ятав»

Учням пропонується назвати те, що найбільше запам'яталося на уроці.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити