Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Транспорт речовин
Робота серця

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями роботи серця людини; сформувати поняття «систолічний об'єм крові», «хвилинний об'єм крові», «збудливість», «провідність», «скоротливість», «автоматія»; схарактеризувати серцевий цикл, автоматію роботи серця, чинники, що впливають на роботу серцево-судинної системи; навчити вимірювати пульс, частоту серцевих скорочень; розкрити механізм регуляції роботи серця; розвивати увагу, пам'ять, мислення, мовлення, уміння аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «Кровоносна система людини», «Будова серця», муляжі серця.

Основні поняття: серце, пульс, систолічний об'єм крові, хвилинний об'єм крові, збудливість, провідність, скоротливість, автоматія, частота серцевих скорочень.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Кросворд

Можна організувати роботу фронтально, спроектувавши кросворд на екран, або роздрукувати його й роздати для самостійної роботи чи роботи в парах.

Кросворд подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Перикард; 2. Коронарні; 3. Шлуночки; 4. Кулак; 5. Клапан; 6. Ендокард; 7. Півмісяцеві;. 8. Епікард;. 9. Передсердя; 10. Міокард.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Обговорення висловлювання

Маленькі машини працюють краще за великі, тому що в останніх сильніше тертя (Франсуа-Марі Аруе Вольтер).

— Чи був правий видатний філософ?

— Чи можна серце вважати машиною?

— Яку роботу може виконувати серце?

Сьогодні ми дізнаємося, як працює серце і які властивості дозволяють йому виконувати свої функції.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель називає учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Властивості серця

• Повідомлення учнів, демонстрування муляжів серця, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Властивості серця»

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 68 учні мають скласти схему властивостей серця.

2. Серцевий цикл

• Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці «Серцевий цикл», словникова робота

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 68-69 учні мають схарактеризувати серцевий цикл, сформулювати та записати в зошит визначення понять «пульс», «серцевий цикл», «систолічний об'єм крові», «хвилинний об'єм крові».

Серцевий цикл — періодична зміна скорочень і розслаблень серцевого м'яза. Тривалість серцевого циклу людини становить 0,8 секунди.

Таблицю «Серцевий цикл» подано в електронному додатку.

Пульс — це періодичне поштовхоподібне коливання стінок артерій, синхронне зі скороченнями серця.

Систолічний об'єм крові (СОК) — це кількість крові, яку серце виштовхує за одне скорочення (близько 70 мл).

Хвилинний об'єм крові (ХОК) — об'єм крові, що прокачується серцем за одну хвилину. Знаючи СОК і частоту серцевих скорочень (ЧСС), можна визначити, скільки крові серце прокачує за певний проміжок часу. Отже, ХОК = СОК ∙ ЧСС.

3. Регуляція роботи серця

• Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Регуляція роботи серця»

За розповіддю вчителя та текстом підручника на с. 70 учні мають скласти схему регуляції роботи серця.

Схему «Регуляція роботи серця» подано в електронному додатку.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Лабораторне дослідження «Вимірювання частоти серцевих скорочень» с. 211

Алгоритм для формулювання висновків до лабораторного дослідження подано в електронному додатку.

• Дослідницький практикум «Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня» с.213

Алгоритм для формулювання висновків до дослідницького практикуму подано в електронному додатку.

Слід звернути увагу учнів на те, що на уроці вони лише розпочинають дослідницький практикум, учні мають проводити дослідження протягом тижня, після чого зробити висновки.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 18, вивчити терміни, самостійно закінчити дослідження практикуму, оформити результати дослідження в зошиті.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Кровоносні судини», «Кола кровообігу».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1-4 до § 18.

• Вправа «Мікрофон»

Запитання до учнів:

— Що нового про серце ви дізналися сьогодні на уроці?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити