Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Транспорт речовин
Будова та функції кровоносних судин. Рух крові

Мета уроку: ознайомити учнів з типами кровоносних судин та особливостями їхньої будови, великим та малим колами кровообігу; схарактеризувати принцип руху крові в тілі людини; продемонструвати принцип вимірювання артеріального тиску; розкрити взаємозв'язок будови та функцій кровоносних судин, біологічне значення зміни складу крові під час проходження її великим та малим колами кровообігу; розвивати увагу, пам'ять, мислення, мовлення, уміння висловлювати власну думку, аналізувати й узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Кровоносна система людини», муляжі кровоносних судин, тонометр.

Основні поняття: артерії, вени, капіляри, артеріальна кров, венозна кров, велике коло кровообігу, мале коло кровообігу, артеріальний тиск.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Четвертий зайвий»

Учні мають визначити зайвий термін у кожному рядку й пояснити свою думку.

1) Капіляри, серце, вени, артерії.

2) Епікард, міокард, ендокард, перикард.

3) Автоматія, збудливість, скоротливість, провідність.

Відповіді: 1. Серце, бо це орган, а все інше — судини; 2. Перикард, бо це навколосерцева сумка, а все інше — шари серця; 3. Провідність, бо все інше — це властивості серця.

• Фронтальна бесіда

— Як відбувається серцевий цикл?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Сьогодні неможливо обійтися без знань з фізики, якщо ти хочеш зрозуміти фізіологічні питання (Ю. Міллер).

• Проблемна ситуація

— Пригадайте, яка основна функція крові. (Транспорт газів та поживних речовин.)

— Без яких органів неможливо виконувати цю функцію? (Серця та кровоносних судин.)

— Яка сила діє на наше тіло? (Сила тяжіння.)

— Завдяки чому кров може підніматися вгору від ніг до серця? (Запитання залишається відкритим до кінця уроку.)

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель пропонує учням висловити припущення щодо теми уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Кровоносні судини

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці «Типи судин»

За повідомленнями учнів та текстом підручника на с. 72 учні мають схарактеризувати три типи судин.

Типи судин

ТИП СУДИНИ

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ

ФУНКЦІЇ

Артерії (аорта — найбільша, артеріоли — найменші)

Стінки складаються з трьох шарів (середній — з гладеньких м'язів)

Проводять кров від серця (зазвичай артеріальну, окрім легеневих артерій)

Вени (порожнисті — найбільші, венули — найменші)

Стінки мають зовнішній і внутрішній шари; м'язовий шар відсутній або слабко розвинений; мають клапани

Проводять кров до серця (зазвичай венозну, окрім легеневих вен)

Капіляри

Стінки утворені тонкою сполучною тканиною

Обмін газами й поживними речовинами між кров'ю та тканинами

2. Рух крові. Кола кровообігу

• Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схем, словникова робота

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с.67, 73 учні мають скласти схеми кіл кровообігу, сформулювати та записати в зошиті визначення поняття «артеріальний тиск».

Схеми «Велике коло кровообігу» та «Мале коло кровообігу» подано в електронному додатку.

Артеріальний тиск — це тиск крові, що визначається обсягом крові, який перекачується за одиницю часу серцем, і опором судинного русла.

• Цікавий факт

Артеріальний тиск згадують найчастіше, коли йдеться про кров'яний тиск, хоча окрім нього існують внутрішньосерцевий, капілярний та венозний тиск.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Демонстрування вимірювання артеріального тиску

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 5, 6 до § 17.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати с. 67 § 17, запитання 6 (письмово), с. 72-73 § 19. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Кровотечі»,

«Серцево-судинні захворювання».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 2 до § 19.

• Вправа «Незакінчене речення»

Алгоритм відповіді краще розмістити на дошці, щоб учні мали можливість обрати, як почати речення, і висловити власну думку.

— Сьогодні на уроці я зрозумів...

— Сьогодні на уроці я навчився...

— На цьому уроці найцікавішим було...

— На цьому уроці мені було найважче...

— Сьогодні на уроці я не зрозумів...

— У мене виникло запитання щодо...

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити