Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Виділення. Терморегуляція
Виділення — важливий етап обміну речовин

Мета уроку: ознайомити учнів з органами виділення людини, спираючись на знання про органи виділення тварин, зокрема ссавців; розкрити значення виділення як важливого етапу обміну речовин, шляхи виведення кінцевих продуктів обміну речових з організму; продовжити формувати знання про гомеостаз, організм як цілісну систему; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння аналізувати та систематизувати інформацію, висловлювати думки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «Органи виділення людини», «Сечовидільна система людини», фотографії та малюнки органів виділення різних тварин.

Основні поняття: виділення, кінцеві продукти обміну речовин, сечовидільна система, шкіра, печінка, легені.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

...Наука про будову людського тіла є найгіднішою для людини галуззю пізнання і заслуговує на надзвичайне схвалення; найвидатнішими і в діях своїх, і в заняттях філософськими дисциплінами чоловікам Риму було бажано присвячувати їй усі свої сили (Андреас Везаліс).

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення фотографій та малюнків

На дошці розміщені фотографії та малюнки органів виділення різних тварин.

У ході фронтальної бесіди вчитель пропонує учням пригадати, які органи виділення притаманні різним тваринам, підводить їх до розуміння теми уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Асоціативний кущ»

Учитель пропонує учням пригадати те, що їм відомо про виділення.

Приклад схеми за відповідями учнів подано в електронному додатку.

Учитель узагальнює те, що називали учні, звертає увагу на ускладнення органів виділення у ссавців, у тому числі людини, порівняно з іншими тваринами, нагадує про значення виділення.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виділення — властивість живого

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, словникова робота, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Речовини, що виводяться з організму людини»

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 82,85 учні мають сформулювати й виписати визначення поняття «виділення», визначити, які основні речовини виводяться з організму, склавши схему.

Виділення — це процес видалення з організму кінцевих продуктів обміну речовин та надлишку води.

Схему «Речовини, що виводяться з організму людини» подано в електронному додатку.

Слід звернути увагу учнів на те, що в разі накопичення кінцевих продуктів обміну в організмі внаслідок порушення виділення виникає небезпека порушення гомеостазу, що може значно вплинути на здоров'я людини.

• Цікавий факт

Почуття спраги з'являється під час утрати води, що становить 1 % маси тіла. Втрата понад 5 % води може призвести до втрати свідомості, а понад 10% — до смерті від зневоднення.

2. Органи, що здійснюють виділення

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Органи виділення»

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 82-84 учні мають визначити, які органи здійснюють виділення, склавши схему.

Слід звернути увагу учнів на те, що основними органами виділення людини є нирки, які належать до сечовидільної системи.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 2, 5,6 до § 21.

• Вправа «Про що йдеться?»

Учитель описує орган, який здійснює виділення, а учні мають визначити, про який саме орган ідеться, та назвати речовини, які він виділяє.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 21, вивчити органи виділення. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію «Сечовидільна система людини».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1 до § 21.

• Вправа «Склади синквейн»

Учням пропонується скласти неримований вірш.

Алгоритм складання синквейна див. на с. 25.

Приклад синквейна:

Виділення.

Необхідне, важливе.

Очищує, звільняє, допомагає.

Позбавляє організм від шкідливих речовин.

Властивість живого.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити