Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Виділення. Терморегуляція
Значення і будова шкіри. Терморегуляція

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови шкіри людини, спираючись на знання про шкіру тварин та її похідні, з ознаками та причинами найпоширеніших захворювань шкіри, ознаками теплового та сонячного удару; розкрити значення шкіри та взаємозв'язок її функцій із будовою; сформувати уявлення про шкіру як орган, що бере участь в обміні речовин, способи профілактики шкірних захворювань, основи загартовування; формувати навички надання першої допомоги в разі теплового й сонячного удару; розвивати увагу, пам'ять, критичне мислення, уміння висловлювати думки, аналізувати та систематизувати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до мистецтва, формувати науковий світогляд, навички особистої гігієни, необхідність вести здоровий спосіб життя.

Матеріали та обладнання: таблиця «Будова шкіри», муляжі, малюнки та фотографії шкіри, картини видатних художників, лупи, фотографії або малюнки покривів тварин.

Основні поняття: шкіра, епідерміс, дерма, підшкірна жирова клітковина, рецептори, терморегуляція, потові, сальні залози.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Життя людини не вічне, але наука та знання переступають поріг століть (І. В. Курчатов).

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Тест з однією правильною відповіддю

Тестове завдання подано в електронному додатку.

Роботу можна проводити фронтально або як письмову самостійну роботу.

Відповіді: 1 — А; 2 — В; 3 — Б; 4 — В; 5 — А; 6 — Б; 7 — Б; 8 — А; 9 — Б; 10 — В;

II — А; 12 — В.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Гра «Про що йдеться?»

Учитель називає учням підказки (або завчасно записує їх на дошці) і пропонує здогадатися, про який орган йдеться.

Приклади підказок подано в електронному додатку.

• Обговорення фотографій та малюнків

Фотографії або малюнки покривів різних тварин розміщуються на дошці або проектуються на екран. Учні називають похідні шкіри різних тварин.

Учитель пропонує учням здогадатися щодо теми уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Будова шкіри

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці «Будова шкіри», демонстрування моделей будови шкіри

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 90-91 учні мають схарактеризувати будову шкіри, заповнивши таблицю.

Заповнену таблицю «Будова шкіри» подано в електронному додатку.

2. Функції шкіри

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Функції шкіри»

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 90-91 учні мають схарактеризувати функції шкіри, склавши схему.

Схему «Функції шкіри» подано в електронному додатку.

3. Терморегуляція

• Частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Терморегуляція», словникова робота

За текстом підручника на с.92 учні мають скласти схему та дати визначення понять «терморегуляція», «тепловий удар», «сонячний удар».

Схему «Терморегуляція» та визначення понять подано в електронному додатку.

4. Загартовування

• Частково-пошукова робота з підручником, складання правил загартовування, словникова робота

За текстом підручника на с.93 учні мають дати визначення поняття «загартовування» та сформулювати основні правила загартовування.

Матеріал подано в електронному додатку.

5. Захворювання шкіри

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, конспектування

За текстом підручника на с.92 та повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, учні мають ознайомитися з найпоширенішими захворюваннями шкіри та записати їхні назви в зошиті.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Я—дослідник»

Учні мають виконати завдання за алгоритмом.

Інструктивну картку до завдання подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

Адерматогліфія — дуже рідкісна генна мутація, за якої відсутні відбитки пальців (усього у світі є чотири родини, які мають таке захворювання).

• Самостійна письмова робота

Виконання тестових завдань на с. 94-95 підручника.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 3-5 до § 24.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 23, вивчити нові терміни, скласти пам'ятку

«Профілактика захворювань шкіри» або «Загартовуйся, якщо хочеш бути здоровим», розпочати підготовку проекту «Гіподинамія — ворог сучасної людини» та «Рухова активність — основа фізичного здоров'я».

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Опорно-рухова система людини», «Наслідки прямоходіння».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Обговорення репродукцій картин

Учитель пропонує переглянути кілька картин відомих художників, звернути увагу на шкіру зображених людей.

Приклади картин: «Сікстинська мадонна» Рафаеля, «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі, «Мадонна зі святим Джованніні» Доменіко Гірландайо, «Портрет юного Моцарта» Антоніо Лоренцоні.

— Здавна шкіру називають дзеркалом організму, відомі художники завжди захоплювалися красою шкіри. Чому?

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 2, 6-9 до § 24.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити