Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Вступ
Тканини

Мета уроку: ознайомити учнів з типами тканин організму людини; розкрити зв'язок будови тканин з функціями, які вони виконують; навчати розпізнавати тканини організму людини; нагадати правила роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням; розвивати увагу, пам'ять, уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки, навички роботи в парі, уміння фіксувати отримані результати; виховувати дбайливе ставлення до власного тіла, взаємодопомогу, акуратність, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: мікроскоп, постійні препарати тканин організму людини, таблиця «Типи тканин людського організму», малюнки та мікрофотографії тканин.

Основні поняття: клітини, міжклітинна речовина, тканина, епітеліальні тканини, м'язові тканини, нервова тканина, тканини внутрішнього середовища (кісткова, хрящова, жирова, пухка сполучна, щільна сполучна, кров, лімфа).

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Слово вчителя

В одному з рукописів античного філософа Платона є цікава притча. Колись у Дельфах біля великого храму Аполлона зібралися сім мудреців для того, щоб визначити, у чому полягає головне питання науки. Після тривалих суперечок на стіні храму було висічено безсмертний вислів: «Пізнай самого себе». Ці слова були важливими в V столітті до н. е. і не втратили своєї значущості й сьогодні. Вони є актуальними в будь-який час.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення малюнків та мікрофотографій

Учитель пропонує учням розглянути малюнки й мікрофотографії тканин та під час їх обговорення підводить учнів до розуміння теми уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Вправа «Асоціативний кущ»

Учитель пропонує учням назвати асоціації, які пов'язані в них з терміном «тканини».

Отже, як виявилося, ми досить багато знаємо про тканини. Тіло людини складається з тваринних тканин, оскільки людина є твариною. Тож давайте дізнаємося більше про тканини людини.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Типи тканин людини

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, розповідь учителя, демонстрування мікропрепаратів тканин людини, заповнення таблиці «Тканини людини»

За допомогою інформації, що підготували учні, які виконували індивідуальне домашнє завдання, за текстом та таблицями на с.б-9 та за розповіддю вчителя учні ознайомлюються з тканинами організму людини, записують у таблицю в зошиті особливості їхньої будови та функції.

Тканина — це сукупність клітин і міжклітинної речовини, що становлять основу для виконання основних функцій.

Заповнену таблицю «Тканини людини» подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

• Термін «тканина» був уведений у 1801 році французьким анатомом, фізіологом та лікарем Марі Франсуа Ксав'є Біта.

• Тіло людини за масою на 60 % складається з води. Розподілена вона в організмі нерівномірно: так, у жировій тканині маса води становить лише 20 %, у кістковій — 25 %, у м'язовій — 75 %, у крові — 80 %, а в мозку аж 85 % води від його загальної маси. При аналізі цих даних приголомшує той факт, що нібито в рідкій крові менше води, ніж у досить щільному мозку. Але ж справа не лише в кількості, але й у «пакуванні» води. Адже як відомо, медузи на 98-99% складаються з води, проте не розчиняються в морі, їх можна взяти в руки. Інші 40 % маси людського тіла розподіляються так: білки становлять за масою 19 %, жири та жироподібні речовини — 15 %, мінеральні речовини — 5 %, вуглеводи — 1 %.

• 3 елементів, що складають наше тіло, найважливішими є Оксиген, Карбон, Гідроген і Нітроген. В організмі дорослої людини вони становлять близько 90 %. Чимало також Кальцію й Фосфору — вони с складовою кісткової тканини, забезпечуючи міцність кісток. Калій, Сульфур, Натрій, Хлор містяться в незначній кількості — по декілька десятків грамів. Феруму в організмі людини близько 6 г, проте він відіграє важливу роль, адже с складовою гемоглобіну.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Лабораторне дослідження «Ознайомлення з препаратами тканин людини» с. 208

У висновку учні мають пояснити взаємозв'язок між будовою тканин людини та функціями, які вони виконують.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 3-6 до § 2.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 2, запитання 7 (письмово), вивчити типи тканин.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення «Системи органів».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Робота з підручником

Дати усну відповідь на запитання 2 до § 2.

• Вправа «Дзиґа»

На літері «Я» розташована дзиґа зі стрілкою. Навколо дзиґи розміщені аркуші з написами. Учні по черзі крутять дзиґу. На який напис указує стрілка дзиґи, тими словами учень починає своє речення для підбиття підсумків уроку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити