Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Опора та рух
Кістки, хрящі

Мета уроку: ознайомити учнів з видами кісток, особливостями мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м'язової тканин; розкрити взаємозв'язок будови та функцій кісток і хрящів; розвивати увагу, пам'ять, критичне мислення, уміння висловлювати думки, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Тканини тварин», муляжі, малюнки та фотографії скелета людини, окремих кісток, декальцинована та випалена кістки, мікроскоп, мікропрепарати кісткової, хрящової, гладенької, посмугованої та серцевої м'язової тканин, фотографія Ейфелевої вежі.

Основні поняття: трубчасті (довгі), короткі, плоскі, змішані кістки, окістя, епіфіз, діафіз, губчаста, компактна речовина, жовтий, червоний кістковий мозок, гіаліновий, волокнистий, еластичний хрящ.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

О Обговорення фотографій та малюнків кісток, хрящів

Учитель пропонує учням розглянути малюнки та фотографії, розміщені на дошці, здогадатися про що йтиметься сьогодні на уроці, допомагає визначити мету уроку та завдання.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Обговорення фотографії Ейфелевої вежі

Можливість скопіювати кісткову тканину та створити на її основі універсальний штучний матеріал, якому були б притаманні міцність, легкість, пружність, здавна цікавили інженерів. У 1889 році в Парижі було зведено відому на весь світ вежу за проектом Гюстава Ейфеля, конструкція якої цілком копіює структуру великої гомілкової кістки. Тож знання про будову нашого організму можуть мати практичне застосування в житті.

IV. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Вправа «Хвиля»

Учитель пропонує учням намалювати в зошиті промінь, на якому відкласти відрізки однакової довжини, проставити цифри від 0 до 9; якщо на запитання вчителя учень відповідає «так», то хвилю малюють зверху, якщо «ні» — знизу.

Запитання до вправи подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Так; 2. Ні; 3. Ні;4. Так; 5. Так; 6. Так; 7. Ні; 8. Ні; 9. Так.

• Проблемне запитання

— Чи можна вважати кістку мертвим органом?

Учитель заслуховує версії учнів і пропонує повернутися до запитання наприкінці уроку.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Різноманітність кісток

• Розповідь учителя, демонстрування кісток, різних за формою, хребців, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Типи кісток»

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів та текстом підручника на с. 98 учні мають схарактеризувати різні типи кісток, склавши схему з відповідними прикладами.

Схему «Типи кісток» подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

• Найдовша кістка — стегнова, її довжина становить 27,5 % довжини всього тіла.

• Найкоротша кістка — стремінце (у внутрішньому вусі) завдовжки 3-4 мм.

2. Будова кісток

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці «Будова трубчастої кістки»

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів та текстом підручника на с. 98 учні мають схарактеризувати будову трубчастої кістки, заповнивши таблицю.

Заповнену таблицю «Будова трубчастої кістки» подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

• В організмі дорослої людини майже 2 кг Кальцію та Фосфору, що містяться у складі кісток, забезпечуючи їхню міцність.

• У дітей до 3-4 років діафізи також заповнені червоним кістковим мозком, та від цього віку він поступово замінюється жовтим кістковим мозком.

3. Різноманітність хрящів

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Типи хрящів»

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів та текстом підручника на с. 99-100 учні мають схарактеризувати різні типи хрящів, склавши схему з відповідними прикладами.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛ

• Демонстрування декальцинованої та випаленої кісток (за можливості провести дослід)

У результаті дослідження учні мають дійти висновку, що декальцинована кістка позбавляється мінеральних речовин і стає пластичною та пружною, а випалена кістка позбавляється органічних речовин і стає крихкоюта твердою.

• Лабораторне дослідження «Дослідження мікроскопічної будови кісткової, хрящової та м'язової тканин» с. 214

Алгоритм для формулювання висновків до лабораторного дослідження подано в електронному додатку.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати с. 98-100 §26, вивчити ознаки кісток та хрящів. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Будова скелета людини», «Типи з'єднання кісток».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 4-5 до § 26.

• Проблемне запитання

— Чи можна вважати кістку мертвим органом? (Ні, оскільки кістки мають кровоносні судини, які здійснюють живлення, і нерви, які пов'язують кістки з нервовою системою.)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити