Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Опора та рух
Огляд будови скелета. З'єднання кісток

Мета уроку: ознайомити учнів з будовою скелета людини, типами з'єднання кісток; продовжити формувати знання про будову та властивості кісток; на прикладі суглобів продовжити формувати знання про взаємозв'язок будови та функцій частин скелета; розвивати увагу, пам'ять, критичне мислення, уміння працювати в групі, висловлювати думки, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські стосунки, інтерес до предмета, розширювати кругозір учнів.

Матеріали та обладнання: таблиці «Скелет людини», «Скелет ссавців», муляжі, малюнки та фотографії скелета людини, скелета ссавців, скелета кінцівок людини, малюнки або фотографії окремих кісток скелета, типів з'єднання кісток, чотири однакові ватмани із зображенням обрисів тіла людини.

Основні поняття: скелет, рухоме з'єднання (суглоб), нерухоме з'єднання (шов), напіврухоме з'єднання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення цитати

У вас прекрасний череп і високоякісний скелет (Сальвадор Далі).

— Як ви гадаєте, що мав на увазі епатажний художник?

— Чи може бути скелет неякісним?

— Чи здогадалися ви, якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Сьогодні ми продовжимо дізнаватися нове про власне тіло, але спочатку перевіримо те, що було вивчено на минулому уроці.

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Тест «Установи відповідність»

Можна проводити у вигляді самостійної письмової роботи або фронтально.

Завдання подано в електронному додатку.

Відповіді:

завдання 1: А: 2,5,9,11; Б: 3,6,12; В: 1, 7, 8, 10; Г: 4.

завдання 2: А: 2, 3, 7; Б: 4, 6; В: 1, 5.

• Вправа «Пошта» (робота в парах)

Учням пропонується розподілити «листи» (характеристики) по відповідних «скриньках» (частини кістки).

Скриньки: «Епіфіз»; «Діафіз».

Листи: 1. Містить червоний кістковий мозок; 2. Утворений компактною речовиною; 3. Містить жовтий кістковий мозок; 4. Забезпечує ріст кістки в довжину; 5. Утворений губчастою речовиною; 6. Трубка кістки; 7. Голівка кістки; 8. Місце утворення еритроцитів; 9. Виконує опорну функцію.

Відповіді: «Епіфіз»: 1,4, 5,7,8; «Діафіз»: 2, 3, б, 9.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Фронтальна бесіда

— Пригадайте, які особливості мають тварини без внутрішнього осьового скелета, наприклад молюски, актинії, медузи. (М'яке тіло.)

— Чи зміг би наш організм повноцінно функціонувати, якби наше тіло мало подібну будову? (Ні.)

— Яке значення відіграє скелет для людини? {Бере участь у рухах, захищає внутрішні органи, є опорою для тіла.)

Розглянемо детальніше будову скелета та значення його окремих відділів.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Відділи скелета

• Робота в групах, частково-пошукова робота з підручником, демонстрування скелета людини та ссавців, скелета кінцівок людини

Учні об'єднуються в чотири групи. Кожна група має описати певний відділ скелета, користуючись інформацією, що підготували учні, які виконували індивідуальне домашнє завдання, та текстом підручника на с. 100-101. Після виконання завдання спікер групи презентує результати роботи. У ході презентації учитель демонструє певні відділи скелета людини, порівнює їх з відповідними відділами скелета інших ссавців.

Група 1: скелет голови (череп); група 2: скелет тулуба; група 3: скелет нижніх кінцівок; група 4: скелет верхніх кінцівок.

2. Типи з'єднання кісток

• Частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Типи з'єднання кісток»

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів та текстом підручника на с. 99 учні мають схарактеризувати різні типи з'єднання кісток, склавши схему з відповідними прикладами.

Схему «Типи з'єднання кісток» подано в електронному додатку.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 2-3 до § 26.

• Вправа «Збери докупи» (робота в групах)

Кожна група отримує конверт з набором зображень кісток. Завдання групи полягає в тому, щоб обрати саме ті кістки, які належать до певного відділу, правильно назвати їх та розташувати на схемі тіла людини, що зображена на окремому ватмані. Краще, щоб групи отримали набір кісток, які належать до відділу, що на попередньому етапі уроку розглядався іншою групою, наприклад: ті, хто розглядав будову черепа, отримують набір кісток скелета тулуба тощо.

• Фронтальна бесіда

— Обґрунтуйте твердження: «Тип з'єднання кісток залежить від функцій, які вони виконують».

— Із якою наукою пов'язана робота рухливих з'єднань кісток?

— Яке відношення до з'єднань кісток мають поняття «шарнір», «тертя», «тиск»?

— Чому скелет називають пасивним органом руху?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 26, запитання 6 (письмово), вивчити будову скелета людини.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Будова та функції скелетних м'язів», «Основні групи скелетних м'язів».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 7 до § 26.

• Вправа «Мікрофон»

Учням ставиться запитання, на яке вони мають відповісти, коли отримають «мікрофон»:

— Що вам найбільше запам'яталося про скелет людини?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити