Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Опора та рух
Функції та будова скелетних м'язів. Основні групи скелетних м'язів

Мета уроку: ознайомити учнів з будовою та функціями скелетних м'язів людини; розкрити їх взаємозв'язок з нервовою системою та скелетом, значення м'язів для опорно- рухової системи; дослідити мікроскопічну будову м'язової тканини; сформувати поняття про основні групи скелетних м'язів; розвивати увагу, пам'ять, мислення, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, інтерес до предмета; формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Матеріали та обладнання: таблиця «М'язи людини».

Основні поняття: скелетні м'язи, актин, міозин, м'язове волокно, фасція, сухожилля, м'язи голови, шиї, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Фронтальне опитування

— Із яких частин складається опорно-рухова система?

— Які існують типи кісток?

— Які типи хрящів вам відомі?

• Вправа «Четвертий зайвий»

Учні мають визначити в кожному рядку зайвий термін і пояснити, чому він зайвий.

1) Плечова, стегнова, променева, ліктьова. (Стегнова, оскільки це кістка нижньої кінцівки, а інші — верхньої.)

2) Скронева, потилична, вилична, грудина. (Грудина, оскільки це кістка грудної клітки, а інші — черепа.)

3) Променева, стегнова, мала гомілкова, велика гомілкова. (Променева, оскільки це кістка верхньої кінцівки, а інші — нижньої.)

4) Грудина, ребра, куприк, грудні хребці. (Куприк, оскільки це кістка пояса нижніх кінцівок, а інші — грудної клітки.)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Людське тіло — найкраща картина людської душі (Людвіг Вітгенштейн).

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення відеофрагмента

Учитель пропонує учням на основі відеофрагмента, що демонструє рухи тіла (наприклад, акробатичні трюки), здогадатися щодо теми уроку.

Приклад відеофрагмента: https://www.youtube.com/watch?v=UuSAh2dKJms

• Слово вчителя

Кістки та суглоби, про які ми вже достатньо знаємо, не здатні самостійно рухатися. Рух кісток забезпечують м'язи. Вони прикріплені до кісток і «тягнуть» їх у тому чи іншому напрямку. Завдяки м'язам наше тіло може виконувати не лише повсякденну роботу, а й складні, іноді неймовірні рухи. Тож, напевно, ви вже здогадалися, якою буде тема нашого уроку.

Учитель ознайомлює учнів з темою уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Будова м'язів

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Будова м'язів», словникова робота

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів необхідно схарактеризувати будову м'язів, склавши схему, та за текстом підручника на с. 103, 105 сформулювати й записати визначення термінів «фасція», «сухожилля».

Схему «Будова м'язів» подано в електронному додатку.

М'яз = пучки посмугованих м'язів + кровоносні судини + нерви + фасція + сухожилля. Фасція — це оболонка м'яза зі сполучної тканини.

Сухожилля — це кінцева структура м'яза, утворена сполучною тканиною, яка прикріпляє його до кістки.

• Цікавий факт

• Усього нараховують понад 650 скелетних м'язів, і майже всі вони парні.

• Загальна маса м'язів у тілі чоловіків становить близько 40 % маси тіла, а в жінок— 30%.

• Найдовші м'язи тіла — кравецькі м'язи, найбільші — сідничні, найменші — м'язи стремінця у внутрішньому вусі. Найбільше сухожилля — ахіллове.

2. Основні групи скелетних м'язів

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Групи скелетних м'язів»

За повідомленнями учнів та за таблицею й текстом підручника на с. 102 учні мають схарактеризувати основні групи скелетних м'язів, склавши схему з відповідними прикладами.

Схему «Груп и скелетних м'язів» подано в електронному додатку.

3. Типи скелетних м'язів

• Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, робота в парах, заповнення таблиці «Типи скелетних м'язів»

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів та текстом підручника на с. 104 необхідно заповнити таблицю. Учитель заповнює перші два стовпчики, а учні після обговорення із сусідом по парті заповнюють третій та четвертий стовпчики. У ході фронтальної перевірки вчитель пропонує учням відчути деякі м'язи свого тіла, напружуючи їх.

Заповнену таблицю «Типи скелетних м'язів» подано в електронному додатку.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 2-10 до § 27.

• Вправа «Снігова куля»

Учитель називає прізвище учня і пропонує йому назвати вид м'яза та приклад. Після цього учень називає прізвище однокласника, який повторює вже назване та називає ще один вид м'яза та приклад, і так далі.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 27, вивчити групи м'язів.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Властивості скелетних м'язів», «Механізм скорочення м'язів».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1 до § 27.

• Вправа «Незакінчене речення»

— На уроці я дізнався, що...

— Мені особливо сподобалося...

— Цікавим виявилося...

— Раніше я не знав, що...

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити