Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Опора та рух
Робота м'язів. Утома м'язів

Мета уроку: ознайомити учнів з властивостями м'язів людини; сформувати поняття про механізм скорочення м'язів, розкрити механізм роботи та втоми м'язів; дослідити розвиток утоми м'язів у разі статичного й динамічного навантаження, вплив ритму й навантаження на розвиток утоми м'язів; виявити умови роботи м'язів, що сприяють підвищенню працездатності м'язів; розвивати увагу, спостережливість, пам'ять, мислення, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські стосунки, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «М'язи людини», гантелі різної маси (1, 3, 5 кг), секундомір.

Основні поняття: м'язи, властивості м'язів (сила, тонус, швидкість, витривалість), статична й динамічна робота, стомлення м'язів, надвідновлення.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Збери докупи» (робота в малих групах)

Клас об'єднується в групи по чотири учні. Кожна група отримує конверт з набором назв м'язів і картку з назвою відділу тіла. Завдання полягає в тому, щоб вибрати саме ті м'язи, які належать до певного відділу.

1. М'язи голови: жувальні, скроневі, колові м'язи очей, потилично-лобна.

2. М'язи тулуба: грудні, міжреберні, широкі м'язи спини, діафрагма.

3. М'язи верхніх кінцівок: біцепс плеча, дельтоподібний м'яз, трицепс плеча, ліктьовий м'яз.

4. М'язи нижніх кінцівок: чотириголовий м'яз (квадріцепс) стегна, великий сідничний, кравецький, литковий.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Ніщо так не виснажує й не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність (Арістотель).

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення відеофрагмента

Учитель пропонує учням уважно переглянути відеофрагмент і схарактеризувати побачене.

Приклад відеофрагмента: https://www.youtube.com/watch?v=vGdzROCwmNA

— Що саме ви зараз побачили? (Роботу механізму, системи.)

Як і будь-яка система, наш організм виконує певну роботу. Основою життя людини є рух. Як саме відбувається рух нашого тіла, які властивості м'язів забезпечують ці можливості, як працюють м'язи — про все це ми дізнаємося сьогодні на уроці.

— Чого ви очікуєте від уроку?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Механізм скорочення м'язів

• Частково-пошукова робота з підручником, повідомлення учнів, складання схеми «Регуляція скорочення м'язів», розповідь учителя

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів та текстом підручника на с. 106 учні мають схарактеризувати механізм скорочення м'язів, склавши схему, дати визначення поняття «постава».

Схему «Регуляція скорочення м'язів» подано в електронному додатку.

Слід звернути увагу учнів на те, що м'язова робота в нормальному стані завжди узгоджена м'язовою координацією. Тобто, коли працюють одні м'язи, інші — розслаблюються і «відпочивають».

М'язи, що виконують однакові рухи, називаються синергістами, а протилежні — антагоністами.

Певний розвиток м'язів людського тіла формує поставу. Постава формується у віці від 5 до 18 років і залежить від будови скелета.

Постава — це мимовільне звичне положення тіла стоячи, здатність утримувати його без активного напруження м'язів.

2. Властивості м'язів

• Повідомлення учнів, робота з підручником, складання схеми «Властивості м'язів»

За текстом підручника на с. 106-107 та інформацією, що підготували учні як індивідуальне домашнє завдання, необхідно визначити властивості м'язів, склавши схему.

Схему «Властивості м'язів» подано в електронному додатку.

3. Робота м'язів

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота

За текстом підручника на с. 107 та інформацією, що підготували учні як індивідуальне домашнє завдання, необхідно сформулювати визначення понять «статична робота», «динамічна робота», «стомлення», «надвідновлення».

Статична робота — це робота, за якої м'язи напружуються, але не скорочуються. Динамічна робота — це робота, за якої м'язи почергово скорочуються та розтягуються.

Стомлення м'язів — це стан тимчасового зниження працездатності, що спричинений тривалим навантаженням.

Надвідновлення — це стан, за якого в період відпочинку працездатність м'язів збільшується.

• Цікавий факт

Втратити м'язову масу вдвічі складніше, ніж набрати.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Лабораторні дослідження «Дослідження розвитку втоми при статичному і динамічному навантаженні»; «Дослідження впливу ритму і навантаження на розвиток втоми» с. 215-216

Алгоритм для формулювання висновків до лабораторних досліджень подано в електронному додатку.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 2, 3 до § 28.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 28, запитання 4 (письмово).

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Вікові особливості розвитку скелета людини», «Розвиток м'язів людини з віком», «Проблеми опорно-рухової системи».

Слід нагадати учням, які готували міні-проекти за темами «Гіподинамія — ворог сучасної людини» та «Рухова активність —основа фізичного здоров'я», про необхідність підготовки презентації.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1 до § 28.

• Обговорення цитати

Рух може за своєю дією замінити будь-які ліки, але всі засоби світу не в змозі замінити дію руху (Тіссо).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити