Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Опора та рух
Розвиток опорно-рухової системи людини з віком

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями розвитку опорно-рухової системи людини; розкрити механізм росту кісток та м'язів, роль рухової активності для збереження здоров'я; сформувати уявлення про травми й захворювання опорно-рухової системи та способи їх попередження; поглибити знання про гіподинамію, її причини та наслідки; формувати навички надання першої допомоги в разі ушкоджень опорно-рухової системи; розвивати увагу, спостережливість, пам'ять, мислення, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, почуття прекрасного, товариські відносини, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «М'язи людини», «Скелет людини».

Основні поняття: фізична активність, гіподинамія, плоскостопість, сколіоз, кіфоз, лордоз, розтягнення м'язів та сухожилля, вивих, удар, закритий та відкритий перелом.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Фронтальна бесіда

Обговорення письмових відповідей на запитання 4 до § 28.

• Вправа «Біологічний бій»

Учитель пропонує провести інтелектуальний бій: учням необхідно «атакувати» один одного термінами, що були вивчені на попередніх уроках.

Приклади термінів: фасція, сухожилля, сфінктер, постава, стомлення м'язів, надвідновлення, статична робота, динамічна робота, тонус.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Хочеш бути здоровим — бігай. Хочеш бути красивим — бігай. Хочеш бути розумним — бігай (давньогрецьке висловлювання).

• Слово вчителя

Ці слова висікли на камені давні греки. Але вони не втратили своєї актуальності й сьогодні. Активний спосіб життя та фізична діяльність — це обов'язкові умови гармонійного розвитку кожної людини. При раціональному навантаженні опорно-рухової системи вона стає більш витривалою. Але, звичайно, слід ураховувати вікові особливості організму.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель повідомляє учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вікові особливості росту кісток та м'язів людини

• Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником

За повідомленнями, що підготували учні, які виконували індивідуальне домашнє завдання, розповіддю вчителя та за текстом підручника на с. 108-109 учні мають визначити основні вікові особливості росту кісток і м'язів організму людини.

Матеріал до розповіді вчителя подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

Після 40 років організм починає поступово втрачати м'язову масу. За відсутності фізичної активності людина втрачає за рік 2-3 % м'язів. А після 60 років — до 5 % за рік. Саме тому виникають певні проблеми із сухожиллям, адже м'язів стає менше й виникає постійне тертя. Через це сухожилля повністю стираються і вже не відновлюються. Тому фізична активність після 40 років є дуже важливою.

2. Проблеми опорно-рухової системи

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота

За таблицею, текстом підручника на с. 109-111 та інформацією, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, учні мають ознайомитися з основними захворюваннями опорно-рухової системи, визначити їх причини, дати визначення понять «гіподинамія», «сколіоз», «лордоз», «кіфоз», «плоскостопість».

Основними проблемами опорно-рухової системи є: гіподинамія, плоскостопість, сколіоз, кіфоз, лордоз, розтягнення м'язів та сухожилля, вивих, удар, закритий та відкритий переломи, рахіт, туберкульоз кісток.

Гіподинамія — це порушення функцій організму внаслідок зниження рухової активності, послаблення сили м'язів.

Сколіоз — це викривлення хребта вбік (вліво або вправо).

Лордоз — це викривлення хребта в поперековому відділі, обернене опуклістю вперед.

Кіфоз — це викривлення хребта у верхніх відділах, обернене опуклістю назад. Плоскостопість — це деформація форми стопи зі зниженням її склепіння.

Причини порушень роботи опорно-рухової системи подано в електронному додатку.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Презентація проектів «Гіподинамія — ворог сучасної людини» та «Рухова активність — основа фізичного здоров'я» (випереджальне домашнє завдання)

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 3-6 до § 29, 3-5 до § 30.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 21-30, вивчити нові терміни.

Слід завчасно об'єднати учнів у чотири команди для роботи на наступному уроці, повідомити, що їм необхідно обрати капітана, придумати назву команди та девіз. Індивідуальне завдання: знайти приказки про опорно-рухову систему.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 2 до § 29, 1, 2 до § 30.

• Обговорення цитати

Якщо не хочеш бігати, доки здоровий, доведеться бігати, коли захворієш (Горацій).

• Вправа «Дзиґа»

На літері «Я» розташована дзиґа зі стрілкою. Навколо дзиґи розміщені аркуші з написами. Учні по черзі крутять дзиґу. На який напис указує стрілка дзиґи, тими словами учень починає своє речення для підбиття підсумків уроку.

Зверніть увагу! Урок № 36 (урок узагальнення знань) подано в електронному додатку в повному обсязі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити