Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система
Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга

Мета уроку: ознайомити учнів з будовою нейрона, видами нейронів, поняттями «синапс», «нейромедіатори»; розкрити зв'язок між будовою та функціями нейрона, механізм роботи нейрона; нагадати поняття «рефлекс»; сформувати уявлення про рефлекторну дугу; розвивати пам'ять, увагу, спостережливість, критичне мислення, уміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до предмета і природничих наук взагалі.

Матеріали та обладнання: таблиці «Будова нейрона», «Рефлекторна дуга».

Основні поняття: нейрон, аксон, дендрит, тіло нейрона, синапс, нейромедіатори, нейроглії, нервова тканина, рефлекс, рефлекторна дуга.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Жага знань, як і жага багатства, посилюється в міру того, як ми дедалі більше їх набуваємо (Лоренс Стерн).

• Слово вчителя

Ці слова англійського письменника кінця XVIII століття недарма є епіграфом сьогоднішнього уроку. Уже багато чого ми дізналися про будову нашого організму та процеси, які в ньому відбуваються. Та чи достатньо цих знань? Чи не хотілось би вам знати ще більше? Тож сьогодні на уроці ми продовжимо дізнаватися нове про організм людини.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Кросворд із ключовим словом

Ключовим словом кросворда є підказка до теми уроку.

Кросворд подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Спинний; 2. Нервова; 3. Нейроглія; 4. Рефлекс; 5. Мозок; 6. Головний. Ключове слово: нейрон.

Після того як учні відгадають ключове слово, учитель називає тему уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

— Чим представлена нервова система ссавців?

— Які відділи в ній розрізняють?

— На вашу думку, чи відрізняється нервова система людини від інших ссавців?

• Обговорення схеми

Учитель пропонує учням провести аналогію між поняттями, що записані на дошці.

Схему для обговорення подано в електронному додатку.

Учитель підводить учнів до розуміння того, що нейрон є найменшою структурно- функціональною одиницею нервової системи. Наголошує на тому, що нервова система людини має будову, подібну до будови нервової системи інших ссавців.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Будова нейрона

• Повідомлення учнів, робота з підручником, словникова робота, вправа «Підпиши малюнок»

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 114-115 учні мають схарактеризувати будову нейрона, зробивши підписи до малюнка в зошиті (малюнки можна роздрукувати і вклеїти в зошити або учні замалюють їх самостійно), дати визначення понять «нейрон», «аксон», «дендрит», «синапс», «нейромедіатори».

Малюнок до вправи подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Дендрити; 2. Тіло нейрона; 3. Ядро; 4. Аксон; 5. Мієлінова оболонка; 6. Синапси.

Нейрон — це нервова клітина, найменша структурно-функціональна одиниця нервової системи.

Аксон — це довгий відросток нейрона.

Дендрит — це короткий відросток нейрона.

Синапс — структура, якою закінчується аксон або дендрит, що виконує функцію передачі сигналу від одного нейрона до іншого.

Нейромедіатор — це спеціальна речовина, що передає сигнал від одного нейрона до іншого.

2. Види нейронів

• Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Види нейронів»

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів та текстом підручника на с. 116 учні мають схарактеризувати види нейронів, склавши схему.

Схему «Види нейронів» подано в електронному додатку.

3. Рефлекс і рефлекторна дуга

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми рефлекторної дуги

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 116-117 учні мають дати визначення понять «рефлекс» і «рефлекторна дуга» та скласти схему рефлекторної дуги.

Рефлекс — це реакція організму на подразник за участю нервової системи. Рефлекторна дуга — це шлях, який проходять нервові імпульси під час рефлексу.

Схему рефлекторної дуги подано в електронному додатку.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Анаграма»

На дошці написані слова, у яких переплутані букви. Учні мають відгадати зашифровані терміни та дати їм визначення.

КАНОС РОЙНЕН ПАСНИС РКЕФСЕЛ ТИДНЕРД РІТОДАМОРЕЙЕН

Відповіді: аксон; нейрон; синапс; рефлекс; дендрит; нейромедіатор.

• Робота з підручником

Дати відповіді на запитання 2, 3, 5-7,10 до § 31.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 31, вивчити нові терміни.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення «Будова нервової системи».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Робота з підручником

Дати відповіді на запитання 1, 4, 8,9 до § 31.

• Робота з дидактичними картками

Учні отримують картки зі смайликами, де вони мають поставити позначку поряд із тим зображенням, що відображає їхні емоції від уроку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити