Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система
Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини

Мета уроку: ознайомити учнів з будовою нервової системи людини; поглибити знання про центральну та периферичну нервову систему на основі знань учнів про будову нервової системи різних тварин, зокрема ссавців; розкрити значення центральної та периферичної нервової системи для забезпечення взаємозв'язку між органами та узгодження функцій організму відповідно до змін довкілля; розвивати увагу, пам'ять, гнучкість мислення, уміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, почуття прекрасного, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Нервова система людини».

Основні поняття: центральна та периферична нервова система, нерви, головний та спинний мозок, вегетативна та соматична нервова система.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Прослуховування симфонії

Учитель пропонує учням прослухати частину симфонії.

Приклади: симфонія № 40 Моцарта, симфонія № 5 Бетховена, симфонія № 4 Мендельсона.

• Фронтальна бесіда

— Чи сподобалася вам мелодія?

— Чому вона звучала так приємно, адже одночасно грали багато музичних інструментів?

— Чи здатний симфонічний оркестр грати без диригента?

Так само, як і симфонічний оркестр не може грати без диригента, наш організм не може функціонувати без нервової системи.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель підводить учнів до розуміння теми уроку, разом з ними визначає його мету та завдання. Пропонує пригадати вивчене раніше.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Біологічний диктант

Учитель пропонує учням заповнити пропущені слова в реченнях. Диктант краще проводити у формі самостійної роботи та організувати взаємоперевірку.

1. Найменшою структурною одиницею нервової системи є______. 2. Довгий відросток цих клітин називається__________________, а короткі —__ , які закінчуються____________. 3. Від одного нейрона до іншого інформацію передають спеціальні речовини —___________. 4. Розрізняють три види нейронів:_________________,___________________та_____________. 5. Шлях, який проходять нервові імпульси під час рефлексу, називається____________.

Відповіді: 1. Нейрон; 2. Аксон, дендрити, синапсами; 3. Нейромедіатори; 4. Чутливі, проміжні та рухливі; 5. Рефлекторною дугою.

• Фронтальна бесіда

— Пригадайте, який тип нервової системи притаманний кишковопорожнинним. (Дифузна нервова система.)

— Яка нервова система у червів та членистоногих? (Гангліозна нервова система.)

— А яка у хребетних? (Трубчаста нервова система.)

— Яка з цих систем є найбільш розвиненою та еволюційно складнішою? (Трубчаста.)

— Чому? (Вона забезпечує високу надійність, точність та швидкість реакції, умовно-рефлекторну діяльність, пам'ять тощо.)

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Будова нервової системи

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, розповідь учителя, складання схеми «Нервова система»

За інформацією, яку готували учні, що виконували індивідуальне домашнє завдання, текстом підручника на с. 775-779 та розповіддю вчителя учні мають скласти схему будови нервової системи людини.

За морфологічними ознаками (будовою):

За функціями:

• Цікавий факт

• Швидкість передачі сигналів у нервовій системі людини сягає 288 км/год. У старості ця швидкість знижується на 5 %.

• Загальна кількість нейронів у головному мозку людини сягає 100 мільярдів.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Ти — мені, я — тобі»

Учні ставлять один одному запитання з вивченої теми. Учень, який дає правильну відповідь, запитує того, хто поставив запитання.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 2-4 до § 32.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 32, вивчити будову нервової системи. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію «Спинний мозок людини».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Робота з підручником

Учні мають усно відповісти на запитання 1 до § 32.

• Вправа «Мікрофон»

Запитання до учнів:

— Що найбільше вам запам'яталося про нервову систему людини?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити