Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система
Спинний мозок

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями зовнішньої та внутрішньої будови спинного мозку; розкрити взаємозв'язок між будовою та функціями спинного мозку; продовжити розкривати значення нервової системи для забезпечення взаємозв'язку між органами та узгодження функцій організму зі змінами довкілля; розвивати увагу, пам'ять, мислення, уміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «Нервова система людини», «Будова спинного мозку», малюнки, муляжі та моделі спинного мозку.

Основні поняття: центральна нервова система, спинний мозок, сіра речовина, біла речовина, спинномозкова рідина, чутливі нерви, рухливі нерви, м'яка судинна оболонка, павутинна оболонка, тверда оболонка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Увесь сенс життя полягає в нескінченному завоюванні невідомого, у вічному прагненні пізнати більше (Еміль Золя).

• Слово вчителя

Французький письменник XIX століття висловив думку, з якою не можна не погодитися. Хіба можна уявити щось краще за нові цікаві знання? Сьогодні ми продовжимо набувати нових знань і ще більше дізнаємося про особливості нервової системи людини. Та спочатку пригадаємо те, що вивчили раніше.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Пошта» (робота в парах)

Учням пропонується розподілити «листи» (характеристики) по відповідних «скриньках» (частини нервової системи).

Скриньки: «ЦНС»; «ПНС».

Листи: 1. Головний мозок; 2. Нерви; 3. Нервові вузли; 4. Спинний мозок; 5. Нервові закінчення; 6. Утворюється з нервової трубки.

Відповіді: «ЦНС»: 1, 4, 6; «ПНС»: 2, 3, 5.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Фронтальна бесіда, обговорення малюнків

— На які відділи морфологічно поділяється нервова система людини? (Центральний та периферичний.)

— Які органи утворюють ЦНС? (Спинний та головний мозок.)

— Який з них є еволюційно давнішим? (Спинний.)

Дійсно, найдавнішою та найміцнішою частиною нервової системи людини є спинний мозок. Тож ви, напевно, здогадалися, якою буде тема уроку.

Учитель підводить учнів до розуміння теми уроку та разом з ними формулює його мету та завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Зовнішня будова головного мозку

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, демонстрування муляжів та зображень спинного мозку, вправа «Устав пропущені слова»

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та текстом підручника на с. 120 учні мають схарактеризувати зовнішню будову спинного мозку, заповнивши алгоритм.

Вправу «Устав пропущені слова» подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Каналі хребта; 2. Потиличного отвору, поперекових хребців; 3. 40-45 см, 1-1,5 см, 35 г; 4. Трьома оболонками, шар жирової тканини; 5. Шийне та поперекове; 6. 31, спинномозкових.

• Цікавий факт

Маса спинного мозку хребетних тварин становить 23-47% головного мозку, а в людини — лише 2 %.

2. Внутрішня будова спинного мозку

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, вправа «Підпиши малюнок», складання схем «Оболонки спинного мозку» та «Функції спинномозкової рідини», словникова робота

За інформацією, що підготували учні, які виконували індивідуальне домашнє завдання, та текстом підручника на с. 120-121 учні мають схарактеризувати внутрішню будову спинного мозку, зробити підписи до малюнка, сформулювати та записати визначення понять «спинномозкова рідина», «сіра речовина», «біла речовина».

Схему «Оболонки спинного мозку» подано в електронному додатку.

Малюнок внутрішньої будови спинного мозку для вправи «Підпиши малюнок» подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Біла речовина; 2. Сіра речовина; 3. Центральний канал; 4. Передні корінці; 5. Задні корінці; 6. Рухові (низхідні) нерви; 7. Чутливі (висхідні) нерви.

Сіра речовина — це сукупність тіл нейронів.

Біла речовина — це сукупність аксонів нейронів.

Спинномозкова рідина — це рідина, що циркулює в шлуночках головного мозку, під павутинною оболонкою спинного та головного мозку.

Схему «Функції спинномозкової рідини» подано в електронному додатку.

3. Функції спинного мозку

• Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми

За текстом підручника на с. 121 та розповіддю вчителя учні мають скласти схему, де схарактеризувати основні функції спинного мозку.

Схему « Функції спин ного мозку» подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

Швидкість передачі збудження спинним мозком у людини становить 100-120 м/с, у жаби — 30 м/с, у річкового рака — 6 м/с.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Біологічний бій»

Учитель пропонує учням провести інтелектуальний бій: учням необхідно «атакувати» один одного термінами або поняттями, що були вивчені протягом уроку.

Приклади термінів: спинний мозок, сіра речовина, біла речовина, спинномозкова рідина, чутливі нерви, рухливі нерви, м'яка судинна оболонка, павутинна оболонка, тверда оболонка.

• Фронтальна бесіда

Учням пропонується усно відповісти на запитання 3, 4 до § 33.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 33, вивчити будову спинного мозку. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Будова головного мозку», «Цікаві факти про мозок людини».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учням пропонується усно відповісти на запитання 1, 2 до § 33.

• Вправа «Я запам'ятав»

Учням пропонується назвати те, що найбільше запам'яталося на уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити