Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система
Головний мозок

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями зовнішньої та внутрішньої будови головного мозку, спираючись на знання про головний мозок тварин, зокрема ссавців; схарактеризувати його відділи; розкрити взаємозв'язок між будовою та функціями головного мозку; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння працювати в парах, структурувати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «Нервова система людини», «Будова спинного мозку», «Будова головного мозку», малюнки, муляжі та моделі спинного й головного мозку.

Основні поняття: нервова система, головний мозок, сіра речовина, біла речовина, кора, півкулі, звивини, борозни, довгастий, проміжний, середній, кінцевий мозок, мозочок, таламус, мозолисте тіло, шлуночки мозку.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Те, що ми думаємо, набагато менш складне, ніж те, чим ми думаємо (Станіслав Лем).

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Фронтальна бесіда, проблемне запитання

— Чи відомий вам російський письменник Олександр Беляев?

— Можливо, ви читали його роман «Людина-амфібія» або дивилися однойменний фільм?

— У цього фантаста, якого називають «російським Жулем Верном», є ще один дивний і цікавий твір — «Голова професора Доуеля». Хтось з вас читав цю книжку?

У цьому романі йдеться про те, як видатний професор-нейрохірург Доуель після своєї фізичної смерті залишився живим, щоправда частково. Було зроблено операцію з відділення голови від тулуба й за допомогою трубочок із поживним розчином та киснем підтримувалися не лише фізіологічні процеси голови, а й звичайні явища: сон, неспання, емоції тощо. Чи можливо це насправді?

— Чи здогадалися ви, якою буде тема нашого уроку?

Учитель називає учням тему уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Установи відповідність»

Учні мають установити відповідність між термінами та їхніми характеристиками.

Завдання подано в електронному додатку.

Відповідь: 1 — Б; 2 — Г; 3 — Д; 4 — В; 5 — А.

• Фронтальна бесіда

Учням пропонується розглянути малюнок 34.1 на с. 122 та назвати характерні особливості зовнішнього вигляду головного мозку.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Зовнішня будова головного мозку

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, демонстрування муляжів, моделей та малюнків головного мозку, вправа «Устав пропущені слова»

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та текстом підручника на с. 122 учні мають схарактеризувати зовнішню будову головного мозку, заповнивши алгоритм.

Завдання подано в електронному додатку.

Алгоритм можна роздрукувати для кожного учня, записати на дошці або спроектувати на екран.

Відповіді: 1. Черепі; 2.3 віком; 3. 1000-2000 г; 4. Важчий; 5. Трьома оболонками; 6.12, черепно-мозкових.

• Проблемне запитання

— Чи можна стверджувати, що чим більший мозок, тим розумнішою є людина? Наприклад, слон має великий мозок порівняно з дельфіном, проте його не можна визнати більш розумним, ніж дельфін.

Під час порівняння слід ураховувати співвідношення маси мозку до маси тіла. Серед хребетних цей показник найбільший у людини — 1 : 50 (так, у котів — 1 :1, у собак — 1 :3, у мавп —1:16).

• Цікавий факт

• Найважчий людський мозок, який було зафіксовано, важив 2850 г, проте ця людина страждала на епілепсію та ідіотію (розумову відсталість).

• Починаючи з 30 років у людини щоденно гине 30-50 тисяч нейронів та зменшуються розміри мозку. Із віком мозок утрачає не лише масу, а й змінює форму — стає плоскішим.

• У чоловіків маса мозку с максимальною у 20-29 років, у жінок— у 15-19.

2. Внутрішня будова головного мозку

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, вправа «Підпиши малюнок», складання схеми «Відділи головного мозку», словникова робота

За інформацією, що підготували учні, які виконували індивідуальне домашнє завдання, та текстом підручника на с. 122-123 учні мають схарактеризувати внутрішню будову головного мозку, зробити підписи до малюнка, сформулювати та записати визначення понять «мозолисте тіло», «кора», «звивини», «борозни», «шлуночки мозку».

Схему «Відділи головного мозку» подано в електронному додатку.

Малюнок внутрішньої будови головного мозку для вправи «Підпиши малюнок» подано в електроному додатку.

Відповіді: 1. Довгастий мозок; 2. Мозочок; 3. Середній мозок; 4. Кінцевий мозок; 5. Мозолисте тіло; 6. Проміжний мозок; 7. Кора великих півкуль.

Визначення понять подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

Більше половини всіх нейронів організму зосереджено у великих півкулях головного мозку.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Лабораторне дослідження «Вивчення будови спинного та головного мозку людини (за муляжами, моделями, пластинчастими препаратами» с.217

Алгоритм для формулювання висновків до лабораторного дослідження подано в електронному додатку.

• Фронтальна бесіда

Учням пропонується усно відповісти на запитання 2-7, 10 до § 34.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 34, вивчити відділи головного мозку. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Цікаві факти про мозок людини», «Кора головного мозку».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Робота з підручником

Учням пропонується усно відповісти на запитання 1 до § 34.

• Обговорення цитати

Мозок — центр усіх центрів (Гіппократ).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити