Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система
Головний мозок

Мета уроку: поглибити знання учнів про будову та функції головного мозку; розкрити роль кори головного мозку в регуляції довільних рухів людини; сформувати уявлення про розумові операції, координацію процесів життєдіяльності організму, зв'язок організму із зовнішнім середовищем; розвивати увагу, спостережливість, пам'ять, мислення, уміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Будова головного мозку», малюнки, муляжі та моделі спинного й головного мозку.

Основні поняття: нервова система, головний мозок, сіра речовина, біла речовина, кора, півкулі, звивини, борозни, довгастий, проміжний, середній, кінцевий мозок, мозочок, таламус, мозолисте тіло, шлуночки мозку, лобна, скронева, тім'яна, потилична частки.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Найвеличніші події у світі — ті, що відбуваються в мозку людини (Оскар Уайльд).

• Слово вчителя

Мозок людини приховує багато таємниць незважаючи на те, що вчені постійно намагаються їх розгадати. Сподіваюся, що деякі таємниці мозку відкриються нам сьогодні.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель повідомляє учням тему уроку, спільно з ними визначає його мету та завдання.

IV. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Кросворд із ключовим словом

Учитель пропонує учням розв'язати кросворд, використовуючи знання, яких вони набули на попередньому уроці, та визначити ключове слово.

Відповіді: 1. Середній; 2. Череп; 3. Довгастий; 4. Шлуночки; 5. Тіло; 6. Півкуля; 7. Кінцевий; 8. Проміжний; 9. Ядра.

Ключове слово: регуляція.

Учитель підводить учнів до розуміння того, що регуляція — це найголовніша функція нервової системи взагалі й головного мозку безпосередньо.

• Фронтальна бесіда

Обговорення малюнків 34.1 та 34.2 в підручнику на с. 122-123.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Відділи головного мозку

• Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, конспектування

За текстом підручника на с. 122-123 та розповіддю вчителя учні мають визначити особливості відділів головного мозку та схарактеризувати їхні функції.

Функції відділів мозку:

Довгастий мозок: забезпечує зв'язок зі спинним мозком; містить центри найдавніших рефлексів травлення та дихання, рухових та захисних рефлексів (кашель, чхання); регулює тонус судин та скелетних м'язів.

Мозочок: координація рухів; регуляція м'язового тонусу; забезпечення м'язової пам'яті; регуляція рівноваги.

Середній мозок: містить центри орієнтувальних рефлексів; регулює бінокулярний зір, синхронні повороти голови та очей, реакції очей (наприклад, реакцію зіниць на світло); регулює тонус скелетної мускулатури; є центром первинної обробки інформації (зір, слух, нюх, дотик).

Проміжний мозок: центр нейрогуморальної регуляції (поєднує нервову та гуморальну системи); центр болю, задоволення, спраги, голоду та насичення; центр сну та неспання; центр терморегуляції.

Кінцевий мозок: підкорковий шар містить центри регуляції рухів; кора є центром виникнення умовних рефлексів та вищої нервової діяльності.

• Цікавий факт

Мозок людини не відчуває болю, оскільки він не містить больових рецепторів.

2. Кора головного мозку

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Кора кінцевого мозку»

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 124 учні мають визначити, на які частки поділяється кора кінцевого мозку та які функції вони виконують, склавши схему.

Учитель має звернути увагу учнів на те, що частки кори кінцевого мозку з'єднані між собою й деякі процеси нашого організму регулюють разом. Наголосити на тому, що визначено лише найвідоміші та важливі функції кори, але їх набагато більше.

• Цікавий факт

Загальна площа кори головного мозку людини становить від 1468 до 1670 см2.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Телефонний код»

Учні мають розшифрувати закодовані терміни за дешифрувальною таблицею та дати їм визначення.

Завдання подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Кора; 2. Таламус; 3. Мозочок; 4. Звивини; 5. Борозни.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 8 до § 34.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 34, повторити терміни.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Вегетативна нервова система».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 9 до § 34.

• Заповнення анкети

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Як у житті вам можуть знадобитися ці знання?

3. Яку оцінку за роботу на уроці ви поставите своєму сусіду по парті? Чому?

4. Яку оцінку за роботу на уроці ви поставите собі?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити