Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Вступ
Органи. Фізіологічні системи

Мета уроку: ознайомити учнів з основними органами та фізіологічними системами організму людини; навчати розпізнавати органи та системи органів людини; установити спільні й відмінні ознаки в будові тіла людини та інших організмів; формувати вміння працювати з навчальними таблицями; розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння порівнювати, узагальнювати та систематизувати нову інформацію, працювати в парах; виховувати дбайливе ставлення до власного тіла, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «Опорно-рухова система людини», «Кровоносна система людини», «Нервова система людини», «Травна система людини», «Дихальна система людини», «Видільна система людини», «Репродуктивна система людини», «Залози внутрішньої секреції», муляжі органів людини, малюнки органів різних рослин і тварин.

Основні поняття: орган, фізіологічна система, опорно-рухова, кровоносна, нервова, травна, дихальна, видільна, репродуктивна, ендокринна системи людини, залози внутрішньої секреції.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Блаженство тіла полягає в його здоров’ї, блаженство розуму — у знанні (Фалес Мілетський).

• Слово вчителя

Сьогодні ми продовжимо дізнаватися нове про своє тіло й досягати блаженства розуму— поповнювати свої знання.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Практичне завдання (робота в парах)

Учням пропонується виконати завдання в парах, перевірка результатів здійснюється фронтально.

Завдання для роботи учнів у парах подано в електронному додатку.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Фронтальна бесіда, обговорення малюнків

— Що утворюють сукупності тканин? (Органи.)

— Які органи ви бачите на малюнках? (Рослинні та тваринні.)

— Чим відрізняються органи рослин і тварин? (Рослини не мають внутрішніх органів, тільки зовнішні.)

Учитель підводить учнів до розуміння теми уроку та разом з ними формулює мету та завдання уроку.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Органи людини

• Робота з підручником, словникова робота, розповідь учителя, демонстрування муляжів органів людини

За розповіддю вчителя та текстом підручника на с. 10 учні мають схарактеризувати поняття «орган», навести приклади органів людини.

Орган — це частина тіла, яка має певну будову, займає певне місце в організмі та виконує одну або декілька певних функцій.

Усі органи з'єднані між собою кровоносними судинами та нервами. Органи забезпечують злагоджену роботу організму.

2. Фізіологічні системи

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці «Фізіологічні системи»

За допомогою інформації, що підготували учні, які виконували індивідуальне домашнє завдання, та текстом підручника на с. 10-13 учні мають заповнити таблицю «Фізіологічні системи».

Заповнену таблицю «Фізіологічні системи» подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

Найбільший орган людини — це шкіра. Її маса становить близько 15 % маси тіла людини.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Практичне завдання (робота в парах)

Учням пропонується виконати завдання та обговорити результати в парах.

Ще здавна люди помітили певні закономірності в будові нашого тіла. Спробуйте й ви перевірити їх на собі:

1. Довжина долоні дорівнює довжині обличчя.

2. Довжина стопи дорівнює окружності кулака.

3. Відстань між кистями розведених рук дорівнює сумі довжин обох ніг.

4. Довжина носа приблизно дорівнює довжині вуха, а ширина вуха становить половину його довжини.

Учнів слід підвести до розуміння того, що органи й системи органів мають певні закономірності будови.

• Обговорення навчальних таблиць та малюнка 3.1 на с.11

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 3, запитання 3-6 на с. 13 (усно), вивчити фізіологічні системи та їхні функції.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Регуляторні системи організму людини», «Професії, шкідливі для здоров'я», «Значення знань про людину для збереження здоров'я».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Робота з підручником

Учням пропонується усно відповісти на запитання 1,2 до § 3.

• Вправа «Я запам'ятав»

Учням пропонується назвати те, що найбільше запам'яталося на уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити