Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система
Вегетативна нервова система

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями функціонування вегетативної (автономної) нервової системи; розкрити значення симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи, роль вегетативної нервової системи в забезпеченні взаємозв'язку між органами та узгодження функцій організму зі змінами довкілля; диференціювати поняття про морфологічні та функціональні відділи нервової системи; формувати навички самостійної роботи; розвивати увагу, спостережливість, пам'ять, мислення, уміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «Нервова система людини», «Будова головного мозку», «Будова спинного мозку», «Вегетативна нервова система».

Основні поняття: центральна нервова система, периферична нервова система, спинномозкові нерви, черепно-мозкові нерви, вегетативна нервова система, симпатичний, парасимпатичний відділи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Знання лише тоді знання, коли воно набуте зусиллями своєї думки, а не пам'яттю (Лев Толстой).

• Слово вчителя

Сподіваюся, що знання, які ви отримаєте сьогодні на уроці, виявляться міцними, оскільки маю надію, що ви будете не лише запам'ятовувати почуте та побачене, а й замислюватися над цим.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Фронтальна бесіда

— Пригадайте, як реагує ваш організм на небезпечну або незручну ситуацію (коли вам страшно, коли нервуєте тощо). (Посилюється серцебиття, потовиділення, розширюються зіниці, пересихає в роті.)

— Чи контролюєте ви ці процеси? {Ні, це відбувається несвідомо.)

— Як поводиться організм, коли долає стресову ситуацію? (Усі процеси повертаються до стану фізіологічної норми.)

Таку поведінку нашого організму зумовлює діяльність вегетативної нервової системи. Саме вона стане темою нашого уроку сьогодні.

Учитель пропонує учням визначити мету та завдання уроку.

IV. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Вправа «Вірю — не вірю»

Учні мають визначити, погоджуються вони з твердженням чи ні. Роботу можна проводити фронтально усно (за браком часу), але краще письмово у вигляді самостійної роботи й організувати взаємоперевірку.

Твердження до вправи подано в електронному додатку.

Відповіді: 1.«+»; 2. «-»; 3. «-»; 4. «+»; 5. «+»; 6. «-»; 7.«+»; 8. «+»; 9. «-»; 10. «-»; 11. «+»; 12.«+».

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Будова вегетативної нервової системи

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схем «Вегетативна нервова система»

За повідомленнями учнів та за текстом підручника на с. 126-127 учні мають скласти схеми, у яких відобразити будову вегетативної нервової системи.

Схеми «Вегетативна нервова система» подано в електронному додатку.

2. Функції вегетативної нервової системи

• Частково-пошукова робота з підручником

Учитель пропонує учням за текстом підручника на с. 126-127 знайти та виписати процеси, за регуляцію яких забезпечує вегетативна нервова система.

Вегетативна нервова система регулює: обмін речовин, травлення, дихання, виділення, кровообіг, роботу залоз внутрішньої секреції. Таким чином вегетативна нервова система забезпечує підтримку гомеостазу.

• Цікавий факт

Існують люди, які «чутливі» до погоди. Це явище пов'язане з порушенням роботи вегетативної нервової системи, оскільки саме вона допомагає реагувати на стреси, стрибки температури, тиску тощо.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Я дослідник» (робота в парах)

Учитель пропонує учням виконати штрихове подразнення шкіри й, обговоривши результати із сусідом по парті, зробити висновки щодо роботи симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи.

Таблицю для заповнення результатів подано в електронному додатку.

Висновок: після проведення нігтем по шкірі на тильному боці кисті в більшості людей з'являється біла смужка, оскільки судини звужуються під дією симпатичного відділу. Це захисна реакція шкіри на можливу кровотечу. Але через деякий час на цьому місці виникає червона смужка, оскільки судини розширюються під дією парасимпатичного відділу. Оскільки у стані небезпеки тканини отримували мало поживних речовин, їх постачання відновлено.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 2-4 до § 35.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 35, вивчити складові та функції вегетативної нервової системи.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Захворювання нервової системи», «Чинники, що порушують роботу мозку».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1 до § 35.

• Обговорення приказки

— Чи відповідає дійсності приказка «У страху очі великі»? Обґрунтуйте свою думку.

• Вправа «Незакінчене речення»

— На уроці я дізнався, що...

— Мені особливо сподобалося...

— Цікавим виявилося...

— Раніше я не знав, що...

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити