Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи
Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

Мета уроку: ознайомити учнів із сенсорними системами людини, спираючись на знання учнів про сенсорні системи тварин, зокрема ссавців; дати уявлення про аналізатори як системи, що сприймають зміни внутрішнього та зовнішнього середовища; розкрити загальне значення сенсорних систем у житті людини; розвивати увагу, пам'ять, критичне мислення, уміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до біології та медицини.

Матеріали та обладнання: таблиця «Сенсорні системи людини», портрет І. П. Павлова, малюнки або фотографії органів чуття різних тварин і людини.

Основні поняття: сенсорні системи, аналізатори, органи чуття, рецептори, терморецептори, фоторецептори, механорецептори, ноцирецептори, хеморецептори, зір, нюх, слух, смак, дотик.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Головоломка»

Учні мають відгадати зашифровані слова та пояснити їхнє значення. Для розшифрування слід викреслити зайві літери так, щоб із залишених літер утворилося слово-відгадка.

Завдання подано в електронному додатку.

Відповіді:

1.

2.

3.

4.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення фотографій

Учитель пропонує розглянути фотографії органів чуття людини та інших тварин (носи, очі, вуха, язики, шкіра, вібриси тощо) і здогадатися, якою буде тема уроку.

У ході бесіди вчитель узагальнює думки учнів, підводить їх до розуміння теми уроку, допомагає учням визначити його мету та завдання.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Живіть тим дивним життям, яке поміщене всередині вас. Нехай ніщо не проходить повз вас! Ніколи не втомлюйтеся шукати нових відчуттів! І ніколи нічого не бійтеся! (Оскар Уайльд «Портрет Доріана Грея»).

• Гра-змагання «Хто більше»

Учитель пропонує назвати якомога більше приказок та прислів'їв про органи чуття.

Приклади приказок та прислів'їв про органи чуття подано в електронному додатку.

Учитель підводить учнів до розуміння того, що органи чуття мають для організму людини дуже велике значення, адже саме завдяки їм людина сприймає світ.

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

— Хто з вас знає, що таке сенсорний телефон? (Усі.)

— Чи розумієте ви, чому він так називається? Чим він відрізняється від звичайного телефону з кнопками? (Він реагує не на силу натискання, а на дотик.)

— Який орган дозволяє нам користуватися таким телефоном? (Шкіра.)

— Які ще органи задіяні при користуванні телефоном? (Очі для сприйняття зорової інформації, вуха для сприйняття звуків.)

— А яка система дозволяє нам використовувати набуту інформацію, реагувати на неї? (Нервова.)

— Отже, нервова система тісно пов'язана з органами чуття, адже саме від них вона отримує інформацію про все, що відбувається в навколишньому середовищі, а також усередині самого організму.

VI. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Сенсорні системи людини

• Повідомлення учнів, розповідь учителя, демонстрація портрета І. П. Павлова, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми «Сенсорні системи»

За розповіддю вчителя, повідомленнями, що готували учні, які виконували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 132 учні мають сформулювати та записати визначення поняття «сенсорні системи», визначити, які сенсорні системи існують, скласти схему.

Сенсорні системи {аналізатори) — це сукупність складних структур, що сприймають різноманітні сигнали із зовнішнього та внутрішнього середовища організму та забезпечують їх аналіз.

Поняття «аналізатор» увів російський фізіолог І. П. Павлов. Найвідомішими є такі п'ять органів чуття: зір, нюх, слух, смак та дотик. Проте відомо, що завдяки сенсорним системам ми можемо сприймати ще й температуру, тиск, положення внутрішніх органів тощо.

Схему «Сенсорні системи» подано в електронному додатку.

2. Типи рецепторів

• Розповідь учителя, складання схеми

За розповіддю вчителя учні мають сформулювати й записати визначення поняття «рецептори», визначити типи рецепторів, що належать до сенсорних систем, скласти схему «Типи рецепторів».

Рецептори — спеціальні структури, що забезпечують перетворення інформації, отриманої з навколишнього середовища, на нервовий імпульс.

Схему «Типи рецепторів» подано в електронному додатку.

3. Будова сенсорних систем

• Повідомлення учнів, робота з підручником, складання схеми «Будова сенсорних систем»

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 132-133 учні мають скласти схему будови сенсорних систем.

Схему «Будова сенсорних систем» подано в електронному додатку.

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Ти — мені, я — тобі»

Учні ставлять один одному запитання з вивченої теми.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1-4 до § 37.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 37, вивчити нові терміни.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Будова ока», «Цікаві факти про органи зору».

IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Вправа «Я запам'ятав»

Учням пропонується назвати те, що найбільше запам'яталося з вивченого на уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити