Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи
Слухова сенсорна система. Вухо

Мета уроку: ознайомити учнів із будовою та функціями слухової сенсорної системи; розкрити взаємозв'язок між будовою та функціями вуха, значення органів слуху в житті людини; поглибити знання про значення сенсорних систем для людини; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, естетичні почуття, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Будова вуха», малюнки та фотографії вух різних тварин, муляжі, моделі вуха.

Основні поняття: вухо, механорецептори, слуховий нерв, скронева зона кори головного мозку, зовнішнє, середнє, внутрішнє вухо, вушна раковина, слуховий прохід, барабанна перетинка, слухові кісточки, молоточок, коваделко, стремінце, слухова труба, овальне вікно, завитка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Обговорення пам'яток «Профілактика порушення зору»

• Вправа «Ти — мені, я — тобі»

Учні ставлять один одному запитання щодо зорової сенсорної системи.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Проблемна ситуація

Учитель пропонує учням прослухати «Місячну сонату» Бетховена.

— Чи відома вам ця мелодія? (Так, це «Місячна соната».)

— Хто є її автором? (Німецький композитор і піаніст Людвіг ван Бетховен.)

— Що вам відомо про цього митця? (Він був глухим.)

— Справді, він втратив слух через тривалу хворобу. Та як же йому вдавалося продовжувати творити? Що являє собою слух?

Учитель пропонує залишити запитання відкритим і перейти до вивчення нової теми. Учитель допомагає учням визначити тему уроку, розкриває її зв'язок з іншими темами розділу, разом з учнями визначає мету й завдання уроку.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Обговорення малюнків та фотографій вух різних тварин

Учитель підводить учнів до розуміння того, що вуха є основним органом слуху тварин, звертає увагу на те, що лише ссавці мають вушні раковини, але в людини вони не рухливі.

V. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Природа, що дала нам лише один орган для мови, дала нам два органи для слуху, щоб ми знали, що треба більше слухати, ніж говорити (арабський вислів).

VI. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Складові слухової сенсорної системи

• Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми

За текстом підручника на с. 138 та розповіддю вчителя учні мають скласти схему будови слухової сенсорної системи.

2. Будова вуха

• Частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці «Будова вуха» (робота в парах), повідомлення учнів, розповідь учителя, демонстрування розбірних моделей вуха, словникова робота, робота в парах

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 138-139 учні мають заповнити таблицю, у якій визначити особливості будови складових вуха та їхні функції (один учень з пари мас виписати характеристику, а інший — функції), записати визначення терміна «звук».

Звук — це фізичне явище, що являє собою поширення механічних коливань у вигляді пружних хвиль у твердому, рідкому або газоподібному середовищі.

Заповнену таблицю «Будова вуха» подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

• Євстахієва труба отримала свою назву на честь Бартоломео Євстахіо — італійського лікаря й анатома XVI століття.

• У амфібій, рептилій та птахів усього одна слухова кісточка, що відповідає стремінцю.

• Вушні раковини ростуть протягом усього життя.

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Тестове завдання

1. Слухові кісточки розташовані:

А у зовнішньому вусі

Б у середньому вусі

В у внутрішньому вусі

2. Звукові хвилі вловлює:

А вушна раковина

Б слуховий прохід

В барабанна перетинка

3. З'єднує середнє вухо з ротовою порожниною:

А слуховий прохід

Б слухова труба

В завитка

4. Механорецептори розташовані:

А у завитці

Б в барабанній порожнині

В в овальному вікні

5. Чутливою зоною слуху кори головного мозку є:

А потилична

Б тім'яна

В скронева

Відповіді: 1 — Б; 2 — А; 3 — Б; 4 — А; 5 — В.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 4-6 до § 39.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 39, вивчити будову вуха.

Індивідуальне завдання: підготувати приказки та прислів'я про слух, вуха, повідомлення або презентації «Сприйняття звуків», «Порушення слуху».

IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Вправа «Незакінчене речення»

Учням пропонується продовжити речення:

— Слухова сенсорна система складається з... (вух, слухових нервів та скроневих зон кори головного мозку.)

— Вухо складається з таких частин... (зовнішнє, середнє, внутрішнє.)

— Механорецептори розташовані у... (завитці.)

— Найбільше з уроку мені запам'яталося...

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити