Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи
Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю

Мета уроку: ознайомити учнів з будовою та функціями сенсорних систем рівноваги, нюху, смаку, руху, дотику, температури, болю; розкрити механізм сприйняття простору, запаху, смаку, температури, болю, рівноваги тіла; поглибити знання про значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння працювати в групі, висловлювати власну думку, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «Смакова сенсорна система», «Нюхова сенсорна система», «Будова вуха», «Будова шкіри».

Основні поняття: сенсорні системи, термо рецептори, механорецептори, ноцирецептори, хеморецептори, зір, нюх, смак, дотик, рівновага, температура, біль.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Анаграма»

На дошці написані слова, у яких переплутано порядок букв. Учні мають розшифрувати терміни та дати їм визначення.

КАТИВАЗ ЧОТКОЛОМО ХОВУ ЦЕРМЕНСІТ ИТОТ КОЛЕКОДАВ РЕПТОРИЦЕХЕМАНО

Відповіді: завитка; молоточок; вухо; стремінце; отит; коваделко; механорецептори.

• Обговорення пам'яток «Профілактика порушення зору»

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Фронтальна бесіда

— Які сенсорні системи ми вивчили?

— Які ще органи чуття допомагають нам сприймати навколишній світ?

— Яке значення вони мають?

У ході бесіди вчитель узагальнює думки учнів, підводить їх до розуміння теми уроку, допомагає учням визначити його мету та завдання.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Хибно вважати, ніби всі люди мають однакову здатність відчувати (Еріх Марія Ремарк).

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

• Робота в групах, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми, повідомлення

учнів

За текстом підручника на с. 140-145 та інформацією, що підготували учні як індивідуальне домашнє завдання, кожна група має схарактеризувати певну сенсорну систему, склавши схему.

Матеріал до уроку та цікаві факти подано в електронному додатку.

1. Сприйняття запаху (група 1)

Схему «Сприйняття запаху» подано в електронному додатку.

2. Сприйняття смаку (група 2)

Схему «Сприйняття смаку» подано в електронному додатку.

Слід звернути увагу учнів на те, що людина може відчувати смак тільки тоді, коли хімічні речовини поєднуються зі слиною (тобто в рідкому стані).

3. Сприйняття рівноваги (група 3)

Схему «Сприйняття рівноваги» подано в електронному додатку.

4. Сприйняття температури (група 4)

Схему «Сприйняття температури» подано в електронному додатку.

Існує два типи терморецепторів: теплові й холодові (вони розташовані ближче до поверхні).

5. Сприйняття руху (група 5)

Схему «Сприйняття руху» подано в електронному додатку.

Про пріорецептори сприймають положення частин тіла одна щодо одної.

6. Сприйняття тактильних відчуттів (група 6)

Схему «Сприйняття тактильних відчуттів» подано в електронному додатку.

7. Сприйняття болю (група 7)

Схему «Сприйняття болю» подано в електронному додатку.

Слід звернути увагу на те, що біль має дуже важливе значення для людського організму, адже він є сигналом неправильної роботи певного органа чи фізіологічної системи.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Снігова куля»

Учитель називає прізвище учня і пропонує йому назвати сенсорну систему та орган, який є приймачем у ній. Після цього учень називає прізвище однокласника, який повторює вже сказане та називає ще одну сенсорну систему й орган, який є приймачем у ній, і так далі...

• Гра-змагання «Хто більше»

Учитель пропонує учням назвати якомога більше професій, для яких важливий нюх або смак.

Приклади: парфумер, дегустатор, тітестер, повар, кондитер, фармацевт.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 8 до § 39, 1-4 до § 40,1-4 до § 41.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати с. 140-141 § 39, § 40,41, вивчити нові терміни.

Для роботи на наступному уроці краще завчасно об'єднати учнів у три команди, запропонувати їм обрати капітана, назву команди та придумати девіз. Слід обов'язково визначити трьох учнів (помічників ведучого), які будуть слідкувати за порядком та дотриманням правил кожною командою і підраховувати отримані бали.

Індивідуальне завдання: підготувати загадки про органи чуття.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 7 до § 39.

• Обговорення приказок

Приклади приказок для обговорення подано в електронному додатку.

• Вправа «Склади синквейн»

Кожній групі пропонується скласти неримований вірш про ті чуття, які вони характеризували.

Алгоритм складання синквейна див. на с. 25.

Приклад синквейна:

Ніс.

Довгий, чутливий.

Нюхає, проводить, розпізнає.

Виконує декілька функцій.

Орган чуття.

Зверніть увагу! Урок № 50 (урок узагальнення знань) подано в електронному додатку в повному обсязі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити