Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Вища нервова діяльність
Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи

Мета уроку: ознайомити учнів з основними нервовими процесами (збудження та гальмування), показниками нервових процесів (сила, рухливість, урівноваженість); сформувати уявлення про вищу нервову діяльність та її основні типи, темперамент, типи темпераменту; установити особливості вищої нервової діяльності, притаманні лише людині, причини індивідуальних особливостей поведінки людини; розвивати увагу, пам'ять, критичне мислення, уміння працювати в малих групах, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, інтерес до біології, літератури, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Будова головного мозку», муляжі головного мозку людини та інших тварин, малюнки героїв казки «Золотий ключик» (Буратіно, Черепаха Тортилла, Артемон, П'єро).

Основні поняття: збудження, гальмування, сила, рухливість, урівноваженість, темперамент, сангвінік, флегматик, холерик, меланхолік.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Важлива не кількість знань, а їхня якість. Можна знати дуже багато, не знаючи найпотрібнішого (Лев Толстой).

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Збери докупи» (робота в малих групах)

Клас об'єднується в групи по чотири учні, кожна група отримує картки з назвою структури головного мозку й конверт з набором назв частин цих структур. Завдання груп — вибрати саме ті частини, що належать до певної структури мозку.

1. Складові нейрона: тіло, аксон, дендрит, синапс, ядро.

2. Відділи головного мозку: довгастий, кінцевий, проміжний, середній, мозочок.

3. Частки кори кінцевого мозку: скронева, лобна, тім'яна, потилична.

Робота з підручником, бесіда

Обговорення запитань на початку § 43.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення малюнків

Учитель пропонує учням розглянути зображення казкових героїв.

— Хто зображений на малюнках? (Герої казки О. М. Толстого «Золотий ключик»: Буратіно, Черепаха Тортилла, Артемон, П'єро.)

— Пригадайте, які якості притаманні цим героям. Як вони поводяться в різних ситуаціях? (Буратіно — веселий, енергійний, рухливий, товариський, наполегливий, збудливий, дратівливий, не вміє стримувати свої емоції. Черепаха Тортилла — спокійна, розсудлива, малоемоційна, терпляча, малорухлива, зосереджена, уважна. Артемон — спокійний, наполегливий, оптимістичний, урівноважений, рухливий, упевнений, уважний. П'єро — боязкий, вразливий, образливий, плаксивий, нетовариський.)

— Такі відмінності в поведінці людей були помічені дуже давно. Ще в Стародавній Греції відомий лікар Гіппократ поділив усіх людей на чотири основні типи. Чи знаєте ви, як він назвав ці відмінності? (Темперамент.)

— Темперамент людини залежить від типу її нервової системи. Чи здогадалися ви, якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Учитель допомагає учням визначити тему уроку, його мету та завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Визначення термінів та матеріал до уроку подано в електронному додатку.

1. Нервові процеси

• Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота

За розповіддю вчителя та текстом підручника на с. 150 учні мають схарактеризувати основні нервові процеси, дати визначення термінам «збудження», «гальмування».

2. Типи нервової системи

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова, складання схеми «Властивості нервових процесів»

Опрацювавши текст підручника на с. 150-151 та використавши інформацію, яку підготували учні, що виконували індивідуальне домашнє завдання, учні мають дати визначення поняття «тип нервової системи», схарактеризувати основні властивості нервових процесів, скласти схему.

Схему «Властивості нервових процесів» подано в електронному додатку.

3. Темперамент

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова, складання схеми «Типи темпераменту»

За текстом підручника на с. 151 та повідомленнями учнів, які виконували індивідуальне домашнє завдання, учні мають дати визначення поняття «темперамент», схарактеризувати основні типи темпераменту, склавши схему.

Схему «Типи темпераменту» подано в електронному додатку.

Слід звернути увагу учнів, що майже не існує людей, у яких би виявлялися ознаки лише одного типу темпераменту. Його основою є генетичні ознаки, але на тип темпераменту також впливає багато чинників (виховання, оточення, навчання, вік тощо).

• Цікавий факт

Кожному типу темпераменту приписують певну формулу життя: сангвінік — «Довіряй, але перевіряй», холерик — «Ні хвилини спокою», флегматик — «Не поспішай», меланхолік — «Не нашкодь».

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Дослідницький практикум «Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту» с. 222

Алгоритм для формулювання висновків до дослідницького практикуму подано в електронному додатку.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 2 до § 43.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 43, запитання 4 (письмово), вивчити нові терміни.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Безумовні рефлекси», «Умовні рефлекси», «Інстинкти».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 3 до § 43.

• Обговорення цитат

Цитати для обговорення подано в електронному додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити