Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Вступ
Регуляторні системи організму людини. Значення знань про людину для збереження її здоров'я

Мета уроку: ознайомити учнів з регуляторними системами організму людини; дати поняття про принцип дії нервової та ендокринної регуляції функцій; продовжити формувати уявлення про організм людини як цілісну біологічну систему; розкрити зв'язок організму із зовнішнім середовищем в узгодженості роботи внутрішніх органів та систем; формувати вміння працювати з навчальними таблицями; розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння порівнювати, узагальнювати та систематизувати нову інформацію, працювати в парах; виховувати дбайливе ставлення до власного організму, повагу до людей небезпечних професій; формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «Нервова система людини», «Залози внутрішньої секреції», анкети для учнів.

Основні поняття: нервова, гуморальна регуляція, здоров'я, захворювання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Тіло — ваш друг. Не поводьтеся з ним, як із ворогом (Ерік Берн).

• Фронтальна бесіда

— Чому потрібно берегти здоров'я?

— Чи важливими є знання про наш організм? Чому?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель повідомляє учням тему уроку, спільно з ними формулює мету та завдання уроку.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Тестове завдання

Учні мають установити відповідність між фізіологічними системами та органами, що дo них належать.

Завдання подано в електронному додатку.

Відповіді: 1 — Д; 2 — І; 3 — Е; 4 — Ж; 5 — Б; 6 — Є; 7 — 3; 8 — Г; 9 — В; 10 — А.

• Фронтальна бесіда

Учням пропонується прочитати текст на с.4-6 і пригадати, як пов'язані між собою фізіологічні системи та як вони регулюються.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Регуляторні системи організму

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, складання схеми «Регуляторні системи»

За розповіддю вчителя та виступами учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, учні мають скласти схему та навести приклади процесів, що регулюються різними системами.

Схему подано в електронному додатку.

Злагоджена робота нервової та ендокринної (гуморальної) систем утворює єдиний комплекс нейрогуморальної регуляції функцій.

2. Значення знань про людину для збереження здоров'я

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, робота з підручником, словникова робота, складання схеми «Показники здоров'я»

За розповіддю вчителя та виступами учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, а також використовуючи текст підручника на с. 5, учні мають сформулювати та записати визначення термінів «здоров'я» та «хвороба», назвати показники здоров'я, навести приклади значення знань про людину для збереження здоров'я.

Здоров'я — це стан повного фізичного, духовного й соціального благополуччям не тільки відсутність хвороб. (За Статутом ВООЗ.)

Хвороба — патологічний (який відхиляється від норми) процес, що виявляється в порушенні будови, обміну речовин або функціонування організму (або його окремих частин).

Здоров'я — це показник правильного функціонування організму. Погіршення здоров'я впливає на всі сфери життя людини. Хвора людина не може нормально працювати (адже її організм ослаблений), повноцінно спілкуватися (оскільки хвороба — це також і психологічне навантаження) і просто радіти життю. До того ж хвороба є причиною значних фінансових витрат, бо навіть найменше лікування потребує придбання ліків, вітамінів, імуностимулюючих препаратів тощо.

3. Професії, шкідливі для здоров'я

• Повідомлення учнів, розповідь учителя, заповнення таблиці «Професії, шкідливі для здоров'я» За розповіддю вчителя та виступами учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, учні мають записати приклади небезпечних професій та небезпеки, які вони становлять для здоров'я людини.

Заповнену таблицю подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

Найбільш небезпечними в Україні вважають професії шахтаря, рятівника та водія.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Протилежності». Заповнення таблиці «Чинники здоров'я» (робота в парах)

Учням пропонується таблиця, у якій заповнена лише одна частина (яка саме — обирає вчитель). Учні мають доповнити її, обговоривши й узгодивши відповіді із сусідом по парті.

Заповнену таблицю «Чинники здоров'я» подано в електронному додатку.

• Бесіда про регуляторні системи (за текстом § 3 підручника) с. 12-13

• Виконання тестових завдань с. 14-15

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 1-3, навести приклад дії регуляторних систем (письмово); готувати проект «Збалансоване харчування».

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію «Обмін речовин».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Робота з підручником

Учням пропонується усно відповісти на запитання 1 -3 до § 1, запитання 2 до § 3.

• Обговорення прислів'я

У здоровому тілі — здоровий дух (латинський вислів).

• Заповнення анкети

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Де в житті вам знадобляться ці знання?

3. Яку оцінку за роботу на уроці ви поставите своєму сусіду по парті? Чому?

4. Яку оцінку за роботу на уроці ви поставите собі?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити