Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Вища нервова діяльність
Мова

Мета уроку: ознайомити учнів з фізіологічними основами мовлення; сформувати уявлення про сигнальні системи; розкрити значення другої сигнальної системи для людини, значення усної та писемної мови для людства; розвивати мову, увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до біології, літератури, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиці «Будова головного мозку», «Дихальна система», малюнок персонажів твору Р. Кіплінга «Книга джунглів».

Основні поняття: мова, голос, гортань, голосові зв'язки, центри мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Знайди помилку» (робота в парах)

Учитель пропонує учням попрацювати в парах та виявити помилки в тексті.

Завдання подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Умовні рефлекси формуються на основі безумовних. 2. Умовні рефлекси виникають за участю кори головного мозку. 3. Безумовні рефлекси є вродженими. 4. Умовні рефлекси можуть зникати. 5. Безумовні рефлекси успадковуються. 6. Чхання та кашель є безумовними рефлексами. 7. Безумовні рефлекси забезпечують існування в перші моменти після народження. 8. Безумовні рефлекси є видовими. 9. Безумовні рефлекси є постійними. 10. Безумовні рефлекси забезпечують спинний мозок, стовбур головного мозку та підкоркові ядра. 11. Повертання голови на звук — це приклад безумовного рефлексу. 12. Реакція учнів на шкільний дзвінок — приклад умовного рефлексу.

• Фронтальна бесіда

Обговорення запитань на початку § 46.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення малюнка

Малюнок персонажів твору Р. Кіплінга «Книга джунглів» проектується на екран або розміщується на дошці. Учитель пропонує учням розглянути його і пригадати зміст твору.

— Хто є головним героєм «Книги джунглів»? (Мауглі.)

— У чому його особливість? (Він виріс в оточенні тварин, без людського виховання.)

— Чи можливі такі події насправді? (Так, наприклад, у 1920 році було знайдено двох індійських дівчаток-вовків Амалу (1,5 року) та Камалу (8 років). Лікар Дж. Сінгх докладно описав їхній вигляд та поведінку. Їхня шкіра була загрубілою і вкрита мозолями, вони пересувалися на чотирьох кінцівках, майже не могли бачити вдень і, звичайно, не розмовляли, а лише вили та гарчали.)

Учитель пропонує учням зробити логічний висновок про те, що впливає на розвиток людини та її мови. Підводить учнів до розуміння теми уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Людина — суспільна істота (Арістотель).

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Фізіологічні основи мовлення

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схем «Вища нервова діяльність» та «Види мови», заповнення таблиці «Фізіологічні основи мовлення»

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів та текстом підручника на с. 158 учні мають сформулювати визначення поняття «мова», схарактеризувати фізіологічні основи мови.

Мова — це форма спілкування людей за допомогою усних чи писемних знаків та символів, що склалася історично.

Мова ґрунтується на процесах вищої нервової діяльності, а саме другої сигнальної системи.

Заповнену таблицю «Фізіологічні основи мовлення» подано в електронному додатку.

Схему «Види мови» подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

• Серед зон мови в корі головного мозку людини виділяють центр Брока і центр Верніке. Учені вважають, що перший відповідає за регуляцію роботи м'язів, які задіяні в процесі мовлення. Центр Верніке допомагає контролювати зміст мови, а також впливає на сприйняття того, що ми бачимо та чуємо.

• Під час розмови в нас синхронно задіяні близько 100 м'язів грудей, шиї, щелеп, язика та губ.

2. Функції мови

• Повідомлення учнів, конспектування

За повідомленнями учнів необхідно сформулювати функції мови.

Функції мови подано в електронному додатку.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Гра «Фанти»

Учитель тримає мішечок, у якому містяться фанти — аркуші із запитаннями. Учні по черзі тягнуть фанти й відповідають.

Приклади запитань:

1. Що таке мова?

2. Які ділянки головного мозку задіяні в процесі мовлення?

3. Що таке перша сигнальна система?

4. Що таке друга сигнальна система?

5. Які органи забезпечують мову?

6. Якою буває мова?

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1 до §46.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: с. 1 58 § 46, вивчити нові терміни.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Види пам'яті», «Види навчання».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 2 до § 46.

• Вправа «Незакінчене речення»

Учням пропонується закінчити фрази:

— Сьогодні я дізнався...

— Виявилося цікавим...

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити