Біологія 8 клас - розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - 2016 рік

ТЕМА 9. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Урок № 51. Навчання та пам'ять

Мета уроку: поглибити знання учнів про навчання та пам'ять; ознайомити з прикладами набутої поведінки людини (динамічними стереотипами, уміннями (навичками) і звичками), із найпростішими способами запам'ятовування; дослідити різні види пам'яті; розвивати увагу, спостережливість, пам'ять, критичне мислення, уміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, інтерес до біології, літератури, мистецтва, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Будова головного мозку».

Основні поняття: рухова, словесно-логічна, образна, емоційна, миттєва, короткочасна, довгострокова, мимовільна, довільна пам'ять.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ü Біологічний диктант

Завдання подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Пам'ять; 2. Навчання; 3. Образний; 4. Інсайт (осяяння); 5. Рухова; 6. Латентним; 7. Словесно-логічна; 8. Шляхом спроб і помилок; 9. Емоційна; 10. Імпринтинг;

II. Образна; 12. Догматичне.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ü Обговорювання народних приказок та прислів'їв (індивідуальне домашнє завдання)

1 Приклади приказок та прислів'їв подано в електронному додатку.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ü Слово вчителя

Сьогодні ми не тільки продовжимо дізнаватися більше про види пам'яті, а й зможемо практично дослідити її особливості.

Учитель називає тему уроку, допомагає учням визначити його мету та завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Види пам'яті

ü Частково-пошукова робота з підручником, складання схем «Види пам'яті»

За текстом підручника на с. 160-161 учні мають скласти схеми, у яких схарактеризувати види пам'яті за часом зберігання інформації та за метою діяльності, доповнити їх відповідними прикладами.

О Цікавий факт

• Пам'ять чотирирічної дитини така сама, як і в дорослого. Різниця лише в тому, що вона не розвинена.

• Деякі люди мають феноменальну пам'ять. Юлій Цезар та Олександр Македонський знали в обличчя і на ім'я всіх своїх воїнів (до 30 000). Сенека міг повторити 2000 слів, не пов'язаних між собою, почувши їх лише раз. Академік Абрам Йоффе знав напам'ять усю таблицю логарифмів. Вольфґанґу-Амадею Моцарту і Сергію Рахманінову достатньо було почути музичний твір один раз, щоб виконати його й записати на папері. Диригент Артуро Тосканіні пам'ятав кожну ноту з 400 партитур. Вінстон Черчілль знав напам'ять майже всі твори Шекспіра.

2. Набута поведінка людини

ü Частково-пошукова робота з підручником, словникова робота

За текстом підручника на с. 162-163 учні мають сформулювати визначення понять «динамічний стереотип», «навички» та «звички», навести приклади.

Пам'ять забезпечує навчання людини. У результаті навчання в людини формується набута поведінка. Основними формами такої поведінки є динамічний стереотип, навички та звички.

Динамічний стереотип — це система послідовних умовних рефлексів, які забезпечують формування навичок.

Навички — це способи виконання дій, які доведені до автоматизму (ходьба, гра на гітарі, уміння писати, читати).

Звички — це типові для людини дії, які стають її потребою (чистити зуби зранку, розчісувати волосся, клацати пальцями).

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Лабораторне дослідження «Дослідження різних видів пам'яті» с. 221

Алгоритм для формулювання висновків до лабораторного дослідження подано в електронному додатку.

ü Складання пам'ятки «Як покращити пам'ять?» (робота в парах)

Учні мають скласти основні заходи щодо покращення пам'яті.

Як покращити пам'ять:

1. Необхідно уникати стресів.

2. Мати здоровий повноцінний сон.

3. Раціонально харчуватися.

4. Мати щоденну фізичну активність.

5. Намагатися бути організованим.

6. Намагатися емоційно ставитися до предмета запам'ятовування.

7. Зосереджуватися на матеріалі, що запам'ятовується.

8. Націлюватися на запам'ятовування.

9. Тренувати уважність.

10. Придумувати асоціації.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 46, с. 160-161 § 47, вивчити види навчання та пам'яті.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Мислення», «Свідомість».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 6 до § 46.

ü Вправа «Я запам'ятав»

Учням пропонується назвати те, що найбільше запам'яталося з вивченого на уроці.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити