Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Вища нервова діяльність
Мислення та свідомість

Мета уроку: ознайомити учнів з основними процесами мислення, функціональною асиметрією мозку; розкрити роль кори головного мозку в мисленні; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, інтерес до біології, літератури, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Будова головного мозку», малюнок столових приборів. Основні поняття: мислення, свідомість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Людина ясно висловлюється, коли нею володіє думка, але ще ясніше, коли вона володіє думкою (Б. Бєлінський).

• Слово вчителя

Ці влучні слова відомого літературного критика дуже добре підходять для початку нашого уроку. Сподіваюся, що сьогодні ваші думки будуть допомагати вам вирішувати різноманітні завдання та набувати нових знань. Але спочатку давайте перевіримо вивчене раніше.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Фронтальна бесіда

Обговорення запитань на початку § 47.

• Вправа «Телефонний код»

Учні мають розшифрувати закодовані терміни за дешифрувальною таблицею та дати їм визначення.

Завдання до вправи подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Мова; 2. Рефлекс; 3. Пам'ять; 4. Навчання; 5. Інстинкт.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення малюнка

Малюнок столових приборів розміщується на дошці або проектується на екран. Учитель пропонує розглянути зображення і відповісти на запитання.

— Що ви бачите на малюнку? (Столові прибори.)

— Чи можете ви назвати, які саме прибори зображені? (Ложка, виделка, ніж, кавова ложка, десертна виделка, щипці кондитерські тощо.)

— За якими ознаками ви розрізняєте ці предмети? (Форма, розмір.)

— Які ознаки свідчать про їх єдність? (Усі вони використовуються для вживання їжі.) Учитель підводить учнів до розуміння того, що ті операції, які здійснював мозок,

коли вони аналізували малюнок, разом утворюють єдиний процес — мислення; повідомляє учням тему уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мислення

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схем «Форми мислення» та «Операції мислення», заповнення таблиці «Види мислення»

За текстом підручника на с. 163-164 та інформацією, яку підготували учні, необхідно дати визначення поняття «мислення», схарактеризувати його основні операцїї та форми, скласти схеми, заповнити таблицю.

Мислення — це психічний процес встановлення зв'язків між об'єктами або явищами навколишнього світу, що є найвищим етапом обробки інформації людиною.

Схеми «Форми мислення» та «Операції мислення» подано в електронному додатку.

Заповнену таблицю «Види мислення» подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

Найкращим способом розвитку мислення є заняття справами, якими ви ніколи раніше не займалися (нова гра, танці, спів тощо).

2. Функціональна асиметрія мозку

• Розповідь учителя, робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці

За розповіддю вчителя та текстом підручника на с.162 учні мають схарактеризувати функціональну асиметрію мозку, заповнивши таблицю, дати визначення поняття.

Функціональна асиметрія мозку — це закономірність організації мозку, що полягає в різному функціональному значенні лівої та правої півкуль кінцевого мозку.

Заповнену таблицю подано в електронному додатку.

Слід звернути увагу учнів на те, що властивості мозку вивчені не повністю, дослідження продовжуються і сьогодні. Але відомо, що розподіл функцій півкуль головного мозку не є чітким, оскільки обидві півкулі беруть участь як у логічному, так і в абстрактному мисленні.

• Цікавий факт

Шульга Леонардо да Вінчі вів свої записи справа наліво, так, що їх можна було прочитати, лише побачивши в дзеркалі.

3. Свідомість

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми «Свідомість»

За повідомленнями, які підготували учні, та за текстом підручника на с. 164-165 учні мають дати визначення поняття «свідомість», скласти схему.

Свідомість— найвища форма психічного відображення дійсності.

Схему «Свідомість» подано в електронному додатку.

Складовими свідомості є знання, увага, емоції, уява, пам'ять.

Формами свідомості є сприйняття, осмислення, оцінка, фантазування, пригадування, життєвий досвід.

Предметом свідомості є предмети і явища навколишнього світу та особливий самостійний духовний світ людини.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Установи відповідність»

Учні мають установити відповідність між видом мислення та його прикладом.

Завдання подано в електронному додатку.

Відповіді: 1 — Б; 2 — В; 3 — А.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 3-5 до § 47.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 47, вивчити нові терміни.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Біоритми людини», «Сон», «Сновидіння», «Порушення сну».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 2, 6 до §47.

• Обговорення цитат

• Терпіти не можу великих книжок, цих просторових батальних полотен. Думка має бути сконцентрованою і вражати наповал (Сальвадор Далі).

• Якщо Бог хоче покарати людину, він позбавляє її розуму (народна приказка).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити