Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Вища нервова діяльність
Сон. Біоритми

Мета уроку: ознайомити учнів з поняттями «сон», «сновидіння», видами сну, прикладами біоритмів людини, правилами гігієни сну, порушеннями сну; поглибити знання про біоритми, спираючись на знання про біоритми тварин; розкрити причини біоритмів, циклічність сну, зміни, що відбуваються з організмом людини під час сну, біологічне значення сну, значення біоритмів; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, висловлювати власну думку, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, інтерес до біології, літератури, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Будова головного мозку», репродукція картини «Сон» Сальвадора Далі, зображення Гіпноса, Морфея.

Основні поняття: біоритми, сон, сновидіння, безсоння.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Біологічний бій»

Учитель пропонує учням провести інтелектуальний бій: учням необхідно «атакувати» один одного термінами, що були вивчені на попередніх уроках.

Приклади термінів: свідомість, мислення, мова, навички, звички, динамічний стереотип, рефлекс, інстинкт.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення малюнків

Репродукція картини «Сон» Сальвадора Далі проектується на екран або розміщується на дошці, поряд розміщуються зображення Гіпноса та Морфея.

— Чи відома вам ця картина видатного художника Далі? (Так.)

— Чи знаєте ви, як вона називається? Якщо ні, то як би ви її назвали? (Сон.)

— Чи відомі вам персонажі, зображені поруч із картиною? (Давньогрецький бог сну Гіпнос та його син бог сновидінь Морфей.)

З давніх-давен людину цікавила тема сну. Для чого потрібен сон? Що таке сновидіння? Чи бувають віщі сни?

— Чи здогадалися ви, якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Учитель повідомляє учням тему уроку, разом з ними визначає його мету й завдання.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Немає нічого більш владного в житті людському, ніж ритм. Будь-яка функція... має схильність переходити на притаманний їй ритм (І. П. Павлов).

• Проблемна ситуація

Учитель зачитує учням уривок із твору В. Катаєва «Сон».

Уривок подано в електронному додатку.

— Що сталося з бійцями? Чому для людини сон такий важливий? Чи можемо ми обходитися без сну? На всі ці питання ми сьогодні знайдемо відповідь.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Біоритми

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми «Біоритми людини»

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 168-169 учні мають схарактеризувати біоритми людини, сформулювати визначення поняття «біоритми».

Біоритми — це зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів і явищ, що періодично повторюються.

Схему «Біоритми людини» подано в електронному додатку.

2. Сон

• Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Фази сну», словникова робота

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 166 учні мають сформулювати визначення поняття «сон», схарактеризувати фази сну, склавши схему, визначити функцію сну.

Матеріал до розповіді вчителя та схему «Фази сну» подано в електронному додатку.

3. Сновидіння

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 167 учні мають схарактеризувати поняття «сновидіння», визначити особливості цього явища.

Матеріал до розповіді вчителя подано в електронному додатку.

4. Порушення сну

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником с. 167-168

Основними порушеннями сну є: інсомія (порушення засинання і тривалості сну), безсоння (порушення відчуття сну), неспання (порушення циклу сну), гіперсомія (надмірна тривалість сну), сомнамбулізм (лунатизм), сонні апное, нарколепсія й катаплексія, летаргія (патологічний сон).

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Робота в парах, складання пам'ятки «Умови здорового сну»

• Гра-змагання «Хто більше»

Учитель пропонує учням назвати якомога більше приказок про сон.

Приклади приказок та прислів'їв про сон подано в електронному додатку.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 2-5,8-9 до § 48.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 48, запитання 6,10 (письмово). Індивідуальне завдання: підготувати запитання, що виявилися складними, з теми «Вища нервова діяльність».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 7 до §48.

• Обговорення цитат

• Життя та сновидіння — сторінки однієї й тієї ж книги (Артур Шопенгауер).

• Нічого зайвого. Рано лягати й рано вставати — от що робить людину здоровою, багатою та розумною (Бенджамін Франклін).

• Вправа «Склади синквейн»

Учням пропонується скласти неримований вірш.

Алгоритм складання синквейна див. на с. 25.

Приклад синквейна:

Сон.

Спокійний, потрібний.

Відновлює, заспокоює, радує.

Допомагає вирішувати життєві проблеми.

Активний фізіологічний стан.

Зверніть увагу! Урок № 58 (урок контролю знань) подано в електронному додатку в повному обсязі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити