Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Регуляція функцій організму
Гуморальна регуляція. Гормони

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями гуморальної регуляції; поглибити знання про гормони; сформувати поняття «ендокринна система», уявлення про вплив гормонів на процеси обміну в організмі; розкрити значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу й адаптації організму; розвивати увагу, пам'ять, критичне мислення, уміння висловлювати власну думку, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Ендокринна система людини», муляжі ендокринних залоз.

Основні поняття: нервова, гуморальна, імунна регуляція, нервові імпульси, гормони, нервова, ендокринна, імунна системи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Вірю — не вірю»

Учні мають відповісти «так», якщо твердження є правильним, або «ні» — якщо хибним.

Твердження до вправи подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. «Ні»; 2. «Так»; 3. «Так»; 4. «Ні»; 5. «Ні»; 6. «Так»; 7. «Так»; 8. «Ні»; 9. «Так»; 10. «Ні»; 11. «Так»; 12. «Так».

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Обговорення висловлювання

Окремий скрипаль керує собою, оркестр потребує диригента (Карл Маркс).

— Чи можна порівняти наш організм з оркестром? Чому? (Так, адже окремі органи тіла працюють спільно та утворюють єдину систему.)

— Що можна назвати диригентом у нашому організмі? (Нервову, ендокринну та імунну системи.)

— Чи може людина прожити без жовчного міхура, шлунка, однієї нирки, легені, половини печінки? (Так.)

Але в нашому організмі є дуже невеликі органи, без яких прожити неможливо. Наприклад, гіпофіз, маса якого становить лише 0,5 г. До цих органів якнайкраще підходить приказка: «Малий золотник, та дорогий».

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель називає учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Історія вивчення гуморальної регуляції

• Повідомлення учнів, розповідь учителя

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та розповіддю вчителя учні ознайомлюються з історією ендокринології.

Перші відомості про дослідження внутрішньої секреції з'явилися наприкінці XVIII століття. Німецький лікар Карл Базедов 1840 року вперше описав захворювання, яке пов'язав з надмірною продуктивністю щитоподібної залози (у подальшому це захворювання отримало назву Базедова хвороба). 1855 року англійський лікар Томас Аддісон детально описав захворювання, спричинене недостатньою продуктивністю надниркових залоз (Аддісонова хвороба). 1905 року англійські фізіологи Вільям Бейліс і Ернст Старлінг назвали речовини, які виробляють залози внутрішньої секреції, гормонами. 1909 року італійський лікар Пенде назвав науку, що вивчає залози внутрішньої секреції, ендокринологією. А в першій половині XX століття вже було штучно синтезовано більшість гормонів.

2. Гуморальна регуляція

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 174 учні мають сформулювати визначення поняття «гуморальна регуляція», схарактеризувати залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції.

Гуморальна регуляція — регуляція, що здійснюється через рідкі середовища організму (кров, лімфу, тканинну рідину, слину) за допомогою спеціалізованих речовин — гормонів.

Залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції

ЗАЛОЗИ ЗОВНІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ

ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ

ЗАЛОЗИ ЗМІШАНОЇ СЕКРЕЦІЇ

Мають протоки, якими секрети виділяються в порожнину тіла або в зовнішнє середовище.

До них належать: слинні, шлункові, сальні, потові, молочні залози

Не мають протоків. Виділяють секрети в кров.

До них належать: епіфіз, гіпофіз, щитоподібна, паращитоподібні, надниркові

Частина залози працює як залоза зовнішньої секреції, а частина — як внутрішньої секреції.

До них належать: підшлункова, вилочкова, статеві

3. Гормони

• Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота

За розповіддю вчителя та текстом підручника на с. 174-175 учні мають сформулювати визначення поняття «гормони», визначити їхні властивості, ознайомитися зі значенням деяких гормонів.

Гормони — це специфічні, біологічно активні речовини, які виробляються залозами внутрішньої та зовнішньої секреції і здійснюють свій вплив далеко від місця свого синтезу. Властивості гормонів: висока активність, дистанційність, специфічність.

• Цікавий факт

Слово «гормон» з грецької перекладається як «приводити в рух». Організм людини виробляє близько 100 гормонів.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Ти — мені, я — тобі»

Учні ставлять один одному запитання з вивченої теми.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 3, 4 до § 50.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 50, вивчити нові терміни.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Ендокринна система».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 2 до § 50.

• Вправа «Мікрофон»

Запитання до учнів:

— Що нового про регуляцію функцій ви дізналися сьогодні на уроці?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити