Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Регуляція функцій організму
Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови та функціями ендокринної системи; поглибити знання учнів про гормони та їхнє значення, залози внутрішньої секреції, залози змішаної секреції; розкрити значення ендокринної системи в підтриманні гомеостазу й адаптації організму; розвивати мислення, увагу, пам'ять, уміння працювати в малих групах, висловлювати власну думку, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Ендокринна система людини», зображення та муляжі ендокринних залоз.

Основні поняття: ендокринна система, гормони, залози внутрішньої, змішаної секреції.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ О Фронтальне опитування

— Що таке гуморальна регуляція?

— Що таке гормони?

— Які групи залоз вам відомі?

• Вправа « Четвертий зайвий»

Учні мають визначити зайвий термін у кожному рядку та пояснити, чому він зайвий.

1) Слинні залози, надниркові залози, потові залози, шлункові залози.

2) Статеві залози, надниркові залози, щитоподібна залоза, паращитоподібні залози.

3) Дистантність, активність, скоротливість, специфічність.

Відповіді: 1. Надниркові, оскільки це залози внутрішньої секреції, а все інше — зовнішньої; 2. Статеві залози, оскільки це залози змішаної секреції, а все інше — внутрішньої;.

3. Скоротливість, оскільки це властивість м'язів, а все інше — це властивості гормонів.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Спостерігайте за своїм тілом, якщо хочете, щоб розум працював правильно (Рене Декарт).

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

На дошці розміщуються зображення ендокринних залоз. Учитель пропонує учням

роздивитися малюнки і здогадатися, про що йтиметься сьогодні на уроці, допомагає визначити його мету та завдання.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Ендокринна система

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми «Ендокринна система»

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 776 учні мають дати визначення поняття «ендокринна система», скласти схему її будови.

Ендокринна система — це сукупність органів (залоз) та клітин, які виробляють гормони у кров і лімфу та здійснюють гуморальну регуляцію.

2. Залози внутрішньої та змішаної секреції

• Робота в групах, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці

Учні об'єднуються в чотири групи. За текстом підручника на с. 777 та інформацією, яку підготували учні, кожна група має схарактеризувати певні залози та заповнити відповідні рядки таблиці. Під час обговорення всі учні доповнюють таблицю інформацією про інші залози.

Група 1: гіпоталамус, гіпофіз, епіфіз;

Група 2: щитоподібна залоза, паращитоподібні залози;

Група 3: вилочкова залоза, підшлункова залоза;

Група 4: наднирники, статеві залози.

ЗАЛОЗА

ХАРАКТЕРИСТИКА

ГОРМОНИ, ЩО ВИРОБЛЯЄ

ФУНКЦІЇ

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Тестове завдання

Завдання подано в електронному додатку.

Відповіді: 1 — Б; 2 — А; 3 — В; 4 — В; 5 — Б; 6 — А; 7 — А; 8 — Б; 9 — В; 10 — Б; 11 — В; 12 —А.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 2-4 до § 51.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 51, вивчити нові терміни.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Гіперфункція ендокринних залоз», «Гіпофункція ендокринних залоз», «Стрес».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1 до § 51.

• Вправа «Незакінчене речення»

Алгоритм відповіді краще розмістити на дошці, щоб учні мали можливість обрати, як почати речення, і висловити власну думку.

— Сьогодні на уроці я зрозумів...

— Сьогодні на уроці я навчився...

— На цьому уроці найцікавішим було...

— На цьому уроці мені було найважче...

— Сьогодні на уроці я не зрозумів...

— У мене виникло запитання щодо...

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити