Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Регуляція функцій організму
Залози внутрішньої та змішаної секреції. Профілактика захворювань ендокринної системи

Мета уроку: ознайомити учнів з найпоширенішими порушеннями роботи залоз ендокринної системи, профілактикою цих хвороб; сформувати уявлення про причини та симптоми захворювань ендокринної системи; поглибити знання учнів про значення залоз внутрішньої та зовнішньої секреції; розкрити значення ендокринної системи в стресових ситуаціях, понять «гіпофункція» та «гіперфункція»; розвивати увагу, пам'ять, мислення, уміння працювати в групі, висловлювати власну думку, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до біології, літератури, формувати науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Ендокринна система людини», муляжі ендокринних залоз.

Основні поняття: ендокринна система, гормони, залози внутрішньої, змішаної секреції, гіперфункція, гіпофункція залоз.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Кросворд із ключовим словом

Кросворд подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Епіфіз; 2. Гіпоталамус; 3. Кров; 4. Надниркові; 5. Тироксин; 6. Вилочкова; 7. Кора; 8. Адреналін; 9. Інсулін; 10. Яєчники.

• Фронтальна бесіда

— Яке ключове слово утворилося? (Захворювання.)

— Чи здогадалися ви, якою буде тема нашого уроку?

— Що, на вашу думку, може трапитися із залозами внутрішньої секреції?

— До яких наслідків це може призвести?

Отже, сьогодні ми дізнаємося про порушення роботи залоз внутрішньої секреції та визначимо, як можна уникнути захворювань ендокринної системи. Працюватимемо сьогодні в чотирьох великих групах. Але спочатку ми перевіримо те, що вивчили з цієї теми.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Девіз уроку

Щастя є продуктом здоров'я, тому кожна людина має прагнути, щоб фізичні розлади були не більше ніж винятковими явищами (Семюел Смайлс).

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Перехід ходу» (робота біля дошки)

Чотири учні працюють біля дошки: один з них називає залозу, другий — показує її на таблиці «Ендокринна система людини», третій — називає гормони, які виробляє ця залоза, четвертий — її функцію. Потім відбувається «перехід ходу» — другий учень називає залозу, третій — показує її на таблиці і так далі.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Захворювання ендокринної системи

• Робота в групах, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці «Захворювання ендокринної системи»

За текстом підручника на с. 178 та інформацією, що підготували учні, які виконували індивідуальне домашнє завдання, учні мають дати визначення понять «гіперфункція» та «гіпофункція», схарактеризувати якомога більше видів захворювань ендокринної системи, заповнивши таблицю. Під час презентації результатів кожна команда по черзі характеризує одне захворювання.

Таблицю для заповнення та матеріал для роботи подано в електронному додатку.

Слід звернути увагу учнів на те, що порушення роботи ендокринних залоз впливає на роботу всього організму, оскільки порушується обмін речовин. Такі захворювання не завжди піддаються лікуванню і можуть бути як спадковими, так і набутими протягом життя.

2. Стрес

• Робота в групах, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, алгоритмом

За текстом підручника на с. 180 та за повідомленнями учнів кожна група має дати визначення поняття «стрес», виконати завдання на картці та навести приклад стресової ситуації.

Стрес — це сукупність неспецифічних адаптаційних реакцій організму на вплив різних негативних стрес-факторів, що порушують гомеостаз.

Група 1: схарактеризувати причини стресу; група 2: схарактеризувати стадію тривоги; група 3: схарактеризувати стадію опору; група 4: схарактеризувати стадію виснаження.

• Цікавий факт

• Те, що волосся сивіє після стресу, є міфом, а от випадіння волосся (особливо в жінок) може статися вже протягом трьох тижнів після стресу.

• Перші згадування про стрес можна зустріти в «Іліаді» Гомера (VIII ст. до н. е.): герой поеми Ахіллес скаржився на емоційний занепад і виникаючі в нього думки про самогубство.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Проблемна ситуація

Кожна команда отримує картку із завданням.

Картки із завданням для роботи груп подано в електронному додатку.

Відповіді: група 1 — аддісонова (бронзова) хвороба; група 2— мікседема, що з грецької дослівно перекладається як «сильний набряк»; група 3 — порушення вироблення кальцитоніну. На ранніх стадіях цього захворювання істотно зростає рухливість суглобів, що дає можливість хворим приймати різні неприродні пози, «закручувати» ноги, руки. Саме це міг робити «гутаперчевий хлопчик». Із часом Кальцій вимивається з кісток, які в результаті стають неміцними, потім крихкими, ламкими. Через це головний герой загинув; група 4 — гіпофіз та сім'яники.

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Складання пам'ятки «Профілактика стресів»

Кожна група презентує результати своєї роботи.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 3-6,8-10 до § 52.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 52, вивчити нові терміни, повторити склад крові.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Специфічний та неспецифічний імунітет», «Клітинний імунітет», «Гуморальний імунітет», «Лейкоцити», «Імунна система».

IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 2, 7 до § 52.

• Обговорення цитати

Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також хвороба способу життя (Демокрит).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити