Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини
Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого. Харчування та обмін речовин

Мета уроку: ознайомити учнів з поняттями «обмін речовин», «асиміляція», «дисиміляція»; розкрити сутність обміну речовин як основної властивості живого, його значення для організму людини; розвивати пам'ять, мислення, уміння аналізувати та узагальнювати інформацію, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, формувати переконання в необхідності здорового способу життя, науковий світогляд.

Матеріали та обладнання: таблиця «Піраміда харчування».

Основні поняття: обмін речовин, асиміляція, дисиміляція, харчування, автотрофне, гетеротрофне, міксотрофне живлення, фотосинтез, травна система.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити (Сократ).

• Слово вчителя

Ще з давніх-давен люди почали замислюватися над тим, для чого ми їмо — для задоволення, чи це є фізіологічною потребою організму? Сьогодні ми спробуємо знайти відповідь на це важливе запитання.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Учитель повідомляє учням тему уроку, спільно з ними формулює мету та завдання уроку.

IV. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Вправа «Асоціативний кущ»

Учитель записує на дошці термін «живлення», а учні називають свої асоціації до цього слова.

• Фронтальна бесіда

Обговорення запитань на початку § 4.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Для чого потрібне харчування

• Самостійна робота з підручником, складання схеми За текстом підручника на с. 76 учні мають скласти схему:

• Цікавий факт

• Без їжі людина може прожити близько місяця. Проте відомий факт, коли в Ірландії в'язень Томас Макелві під час протестного голодування в 1981 році прожив без їжі на самій воді 73 дні й помер.

• Без води людина може прожити близько тижня. Проте відомий факт, коли після землетрусу на Гаїті молодий юнак прожив під завалом 26 днів.

2. Обмін речовин як основна властивість організму

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми «Обмін речовин»

За розповіддю вчителя та повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, а також використовуючи текст підручника на с. 76-77, учні мають сформулювати й записати визначення термінів «обмін речовин», «асиміляція», «дисиміляція» та скласти схему обміну речовин.

Схему «Обмін речовин» подано в електронному додатку.

Обмін речовин — сукупність хімічних реакцій, завдяки яким підтримується життєдіяльність організму.

Асиміляція— це процеси синтезу (утворення) складних органічних речовин із простіших речовин.

Дисиміляція — це процеси розпаду складних органічних речовин на прості.

3. Перетворення енергії в організмі

• Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми «Перетворення енергії в організмі людини»

За розповіддю вчителя та текстом підручника на с. 77 учні мають скласти схему перетворення енергії в організмі людини.

Схему «Перетворення енергії в організмі людини» подано в електронному додатку.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Вірю — не вірю»

Учням пропонується виконати завдання, у якому вони мають визначити, є твердження правильним чи ні. Вправу можна проводити фронтально усно (за браком часу), але краще письмово у вигляді самостійної роботи. Учні ставлять знак«+», якщо погоджуються з твердженням, і знак «-» — якщо ні.

Твердження до завдання подано в електронному додатку.

Відповіді: 1 «+»; 2 «-»; 3 «+»; 4 «+»; 5 «-»; 6 «-»; 7 «+»; 8 «+»; 9 «-»; 10 «+»; 11 «-»; 12 «+».

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 4, навести приклад власного харчового раціону для одного прийому їжі (сніданок, обід або вечеря).

Індивідуальне завдання: підготувати народні приказки та прислів'я про їжу; повідомлення або презентації «Компоненти їжі», «Вітаміни».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Робота з підручником

Дати відповіді на запитання 1, 2, 4 до § 4.

• Обговорення висловлювання

Надмірність у споживанні їжі — тваринність, а неуважність до їжі — безглуздя, істина, як завжди, посередині (І. П. Павлов).

• Вправа «Незакінчене речення»

— На уроці я дізнався, що...

— Мені особливо сподобалося...

— Цікавим виявилося...

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити