Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Розмноження та розвиток людини
Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови та функціями статевої системи людини, статевих клітин; поглибити знання про будову статевих клітин; сформувати поняття «первинні» та «вторинні статеві ознаки»; розкрити значення репродуктивної системи, роль ендокринної системи у формуванні статевих ознак людини; розвивати увагу, пам'ять, мислення, уміння висловлювати власну думку, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, моральні принципи, інтерес до біології, літератури, мистецтва, формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Матеріали та обладнання: таблиця «Чоловіча статева система», «Жіноча статева система».

Основні поняття: розмноження, стать, чоловік, жінка, первинні та вторинні статеві ознаки, зовнішні та внутрішні статеві органи, залози, гамети, яйцеклітина, сперматозоїд.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення мелодії (лунає марш Мендельсона)

— Чи впізнали ви мелодію? (Марш Мендельсона.)

— Коли зазвичай грає ця мелодія? (Під час весілля.)

— Що зазвичай відбувається через деякий час після того, як чоловік і жінка одружуються? (Народжуються діти.)

— Яка властивість організму забезпечує це? (Розмноження.)

— Чи здогадалися ви, яку тему ми почнемо вивчати сьогодні на уроці?

Учитель називає учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

...перший і основний сенс кохання полягає в дбайливості природи про підтримку і розмноження роду людського. Але якби в коханні людей усе обмежувалося лише цим розрахунком природи, люди не були б вище тварин. Отже, це плотське прагнення в коханні людини однієї статі до людини іншої статі є лише одним з елементів відчуття кохання, його першим моментом, за яким у розвитку наслідують вищі, більш духовні та етичні моменти (В. Г. Бєлінський).

IV. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Обговорення запитань на початку § 55, с. 190.

• Вправа «Асоціативний кущ»

Приклад схеми подано в електронному додатку.

Учитель узагальнює думки учнів, підводить їх до розуміння значення розмноження для існування виду.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Стать. Статеві ознаки

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми «Статеві ознаки»

За повідомленнями учнів, які готували домашнє індивідуальне завдання, та за текстом підручника на с. 190 учні мають дати визначення поняття «стать», визначити статеві ознаки людини, склавши схему.

Стать — це сукупність генетично обумовлених анатомічних і морфо-функціональних характеристик організму, що відрізняють його від представників іншої біологічної статі даного виду організмів і визначають його роль у процесі запліднення під час статевого розмноження.

Схему «Статеві ознаки» подано в електронному додатку.

2. Статеві органи

• Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схем «Чоловічі статеві органи», «Жіночі статеві органи»

За текстом підручника на с. 190 та розповіддю вчителя учні мають схарактеризувати жіночі та чоловічі статеві органи, скласти схеми.

Схеми « Чоловічі статеві органи» та «Жіночі статеві органи» подано в електронному додатку.

Слід звернути увагу учнів на те, що будова статевих органів чоловіка та жінки пов'язана з функціями, які вони виконують. Основною функцією чоловічих статевих органів є проведення статевих клітин, а жіночих — запліднення, утримання і розвиток плода.

3. Статеві клітини

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці (Зв'язок будови статевих клітин з їхніми функціями»

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника на с. 192-193 учні мають визначити особливості будови статевих клітин, які пов'язані з функціями, що вони виконують, заповнити таблицю.

Заповнену таблицю «Зв'язок будови статевих клітин з їхніми функціями» подано в електронному додатку.

• Цікавий факт

Яйцеклітини в дівчат формуються ще під час внутрішньоутробного розвитку. їх утворюється від 6 до 8 мільйонів, але більша частина з них гине (проходить природний добір), і до моменту народження їх залишається близько 1 мільйона, а до репродуктивного віку — близько 400 тисяч.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Вправа «Хвиля»

Учитель пропонує учням намалювати в зошиті промінь, на якому відкласти відрізки однакової довжини та проставити цифри від 0 до 9. Якщо учень, визначаючи правильність твердження, відповідає «так», то хвилю малюють зверху, якщо «ні» — знизу.

Твердження до вправи подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Ні; 2. Ні; 3. Так; 4. Так; 5. Ні; 6. Так; 7. Ні; 8. Так; 9. Так.

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 3-6 до § 55.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 55, вивчити будову статевої системи. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Запліднення», «Вагітність» або «Плацента».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 2 до § 55.

• Вправа «Я запам'ятав»

Учням пропонується назвати те, що найбільше запам'яталося на уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити