Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Розмноження та розвиток людини
Ембріональний період розвитку людини

Мета уроку: ознайомити учнів з основними періодами онтогенезу людини, особливостями ембріонального розвитку; сформувати поняття «імплантація», «плід», «пуповина»; розкрити вплив чинників середовища та способу життя батьків на розвиток плода; показати наслідки порушення ембріонального розвитку людини; розвивати увагу, пам'ять, екологічне мислення, уміння висловлювати власну думку, аналізувати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, моральні принципи, любов до батьків, формувати науковий світогляд, прагнення вести здоровий спосіб життя.

Матеріали та обладнання: таблиця «Ембріональний розвиток хребетних», фотографії зародка на різних етапах ембріогенезу.

Основні поняття: онтогенез, ембріональний розвиток (ембріогенез), постембріональний розвиток, зародок, імплантація, плід, пуповина, плацента.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Всяке народження має який-небудь початок свого існування (Анджей Вішоватий).

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення малюнків та фотографій зародків людини

Учитель пропонує учням розглянути малюнки, які розміщені на дошці або спроектовані на екран.

— Що зображено на малюнках? (Зародки людини.)

— З якого віку ви себе пам'ятаєте? (3-4 роки.)

— Чи саме тоді почалося ваше життя? (Ні, раніше.)

— Коли починається нове життя? (Коли відбувається запліднення й утворюється зигота.)

— Що відбувається після цього? (Настає вагітність.)

— Для жінки настає вагітність, а для нового організму починається життя. Чи здогадалися ви, якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Учитель допомагає сформулювати тему уроку, визначити мету та завдання уроку. Пропонує згадати вивчене на минулому уроці.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ і ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Вправа «Головоломка»

Учні мають відгадати зашифровані слова та пояснити їхнє значення. Для розшифрування слід викреслити зайві літери так, щоб із залишених літер утворилося слово-відгадка.

Завдання та відповіді до вправи подано в електронному додатку.

Відповіді:

1.

2.

3.

4.

• Фронтальна бесіда

Обговорення запитань на початку § 57.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Онтогенез

• Робота з підручником, розповідь учителя, словникова робота, складання схеми

За текстом підручника на с. 198 та розповіддю вчителя учні мають сформулювати визначення поняття «онтогенез», розкрити, з яких періодів він складається, скласти схему.

Онтогенез — це індивідуальний розвиток будь-якого організму від моменту його утворення (запліднення) до біологічної смерті.

2. Ембріональний розвиток

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, вправа «Устав пропущені слова»

Учням пропонується уважно прослухати повідомлення учнів та прочитати текст підручника на с. 198-199, виписати визначення понять «ембріональний розвиток», «імплантація», «плід», «пуповина» й заповнити алгоритм, уставляючи пропущені слова.

Ембріональний розвиток — це період розвитку людини від запліднення до народження.

Вправу «Устав пропущені слова» подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Зиготи; 2. Дроблення, зародкові листки; 3. Імплантація; 4. Три, зовнішній, середній, внутрішній; 5. Гістогенез, органогенез; 6. Плодом; 7. Зародковими оболонками, рідина; 8. Плаценти, пуповину.

Імплантація — це процес прикріплення зиготи до слизової оболонки матки.

Плід — це зародок людини, починаючи з 9-го тижня ембріонального розвитку. Пуповина — це довгий трубчастий орган, що з'єднує плід з організмом матері.

• Цікавий факт

Пуп — це місце прикріплення пуповини, його наукова назва — умбілікус.

3. Вплив чинників середовища та способу життя батьків на розвиток плода Повідомлення учнів, розповідь учителя, робота з підручником, конспектування

За повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, розповіддю вчителя та текстом підручника на с. 202 учні мають визначити основні чинники, що впливають на ембріогенез.

Чинники, що впливають на розвиток плода: спадкові чинники, хімічний вплив, стреси, фізичний вплив, вірусні та бактеріальні інфекції, тютюнокуріння, вживання наркотичних речовин, алкоголю.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Складання пам'ятки «Майбутнім батькам» (робота в парах)

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 3, 4 до § 57.

• Вправа «Ти — мені, я — тобі»

Учні мають можливість поставити один одному запитання з теми, вивченої на уроці.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: опрацювати с. 198-199 § 57, вивчити особливості ембріогенезу.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Постембріональний розвиток людини», «Захворювання, що передаються статевим шляхом».

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1, 2 до § 57,1, 2 до § 58.

• Вправа «Я запам'ятав»

Учням пропонується назвати те, що найбільше запам'яталося з вивченого на уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити