Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Розмноження та розвиток людини
Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров'я

Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями постембріонального розвитку людини, найпоширенішими захворюваннями, що передаються статевим шляхом; поглибити знання учнів про шляхи ВІЛ-інфікування; сформувати поняття «репродуктивне здоров'я», визначити заходи запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння працювати в групі, висловлювати власну думку, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, моральні принципи, любов до батьків, інтерес до предмета; формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів, прагнення вести здоровий спосіб життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Жіноча статева система», «Чоловіча статева система», фотографії людини в різному віці.

Основні поняття: онтогенез, постембріональний розвиток.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

• Біологічний диктант

Учні мають доповнити речення.

Вправу подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Генетично; 2. Яйцеклітина і сперматозоїд; 3. Запліднення, зигота; 4. Онтогенез, смертю; 5. Дроблення; 6. Імплантацією, на 4-5-й день; 7. Зародкових листки, тканини та органи; 8. Тканин; 9.9-го тижня; 10. Плацента; 11. Пуповини; 12. Народженням.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

• Обговорення фотографій

Учитель пропонує учням розглянути зображення людини в різному віці, які розміщені на дошці або спроектовані на екран.

— Що зображено на малюнках? (Людина в різному віці.)

— Чи можна приблизно визначити вік людини? (Так.)

— За якими ознаками? (Маса тіла, зріст, вираз обличчя, вторинні статеві ознаки тощо.)

— На які періоди поділяється життя людини? (Ембріональний та постембріональний.)

— Чи здогадалися ви, якою буде тема нашого уроку?

Учитель допомагає учням сформулювати тему уроку, визначити мету та завдання уроку.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Епіграф до уроку

Від п'ятирічної дитини до мене лише крок. Від новонародженого до мене страшна відстань (Лев Толстой).

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Постембріональний період

• Робота в групах, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці

За текстом підручника на с. 199-201 та інформацією, яку підготували учні, які виконували індивідуальне домашнє завдання, кожна група має сформулювати визначення поняття «постембріональний розвиток», схарактеризувати основні етапи постембріонального розвитку, заповнити таблицю.

Постембріональний розвиток — це період розвитку людини від народження до смерті.

Група 1: новонароджений період (немовляти), грудний період, раннє дитинство; група 2: перше дитинство, друге дитинство, підлітковий період; група 3: юнацький період, перший період зрілого віку, другий період зрілого віку; група 4: похилий вік, старечий вік, довгожительство.

Етапи постембріонального розвитку

ЕТАПИ

ВІКОВІ МЕЖІ

ХАРАКТЕРИСТИКА
• Цікавий факт

• За статистикою, жінки живуть довше, ніж чоловіки.

• Існує багато відомостей про довгожительство, проте Книгою рекордів Гіннеса зареєстровано, що серед жінок найбільше прожила Жанна Луїза Кальман, яка народилася 21 лютого 1875 р. у Франції, а померла 4 серпня 1997 р. Її загальна тривалість життя становить 122 роки і 164 дні. Офіційним рекордсменом серед чоловіків є японець Шигечио Ізумі, який народився 29 червня 1865 р., а помер 21 лютого 1986 р., отже, прожив 120 років і 237 днів.

2. Порушення роботи репродуктивної системи

• Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми За повідомленнями учнів та за текстом підручника на с.202-203 учні мають схарактеризувати найпоширеніші захворювання, що передаються статевим шляхом.

Група 1: сифіліс; група 2: гонорея; група 3: трихомоноз; група 4: кандидоз.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Складання пам'ятки «Збережи репродуктивне здоров'я» (робота в парах)

• Самостійна письмова робота

Учні виконують тестові завдання на с.204-205.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: повторити § 55-58.

Індивідуальне завдання: підготувати цікаві факти про організм людини.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 5-8 до § 57, запитання 3 до § 58.

• Вправа «Дзиґа»

На літері «Я» розташована дзиґа зі стрілкою. Навколо дзиґи розміщені аркуші з написами. Учні по черзі крутять дзиґу. На який напис укаже стрілка дзиґи, тими словами учень починає своє речення для підбиття підсумку уроку.

Зверніть увагу! Урок № 70 (урок узагальнення знань) подано в електронному додатку в повному обсязі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити