Біологія 8 клас розробки уроків до підручника К. М. Задорожного - І. О. Уварова 2016

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини
Значення компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби людини

Мета уроку: розкрити значення компонентів харчових продуктів; ознайомити з харчовими та енергетичними потребами людини; формувати вміння визначати індекс маси тіла, енергетичні потреби організму, складати харчовий раціон відповідно до енергетичних витрат організму; розвивати пам'ять, мислення, увагу, уміння систематизувати інформацію, працювати з таблицями; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, формувати переконання в необхідності здорового способу життя, науковий світогляд, уміння збалансовано харчуватися.

Матеріали та обладнання: таблиці «Піраміда харчування», «Хімічний склад та калорійність харчових продуктів», «Добові витрати енергії людей різних професій», фотографії людей з нормальною, недостатньою та надмірною вагою, ростомір, медичні терези.

Основні поняття: раціональне, збалансоване харчування, енергія, їжа, компоненти їжі, органічні та неорганічні речовини, білки, жири, вуглеводи, амінокислоти, вода, вітаміни.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Обговорення цитати

Їсти і пити слід стільки, щоб наші сили цим відновлювалися, а не пригнічувалися (Цицерон Марк Тулій).

— Що мав на увазі давньоримський політик і філософ?

— Для чого людині потрібна їжа?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

• Біологічний диктант

Учні мають уставити в речення пропущені слова. Завдання можна виконувати як фронтально, так і у вигляді самостійної письмової роботи.

Біологічний диктант подано в електронному додатку.

Відповіді: 1. Жири; 2. Білки (ферменти); 3. Вуглеводи (сахариди); 4. Вітаміни; 5. Вода; 6. Вуглеводи; 7. Водорозчинні й жиророзчинні; 8. Білки; 9. Жири; 10. Водорозчинних; 11. Мінеральні речовини; 12. Жиророзчинних.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

На екран проектують зображення людей з нормальною, недостатньою та надмірною масою тіла (або фотографії розміщуються на дошці). Учням пропонується розглянути фотографії і назвати причини такого вигляду людей. Учні мають дійти висновку, що на уроці йтиметься про харчові та енергетичні потреби організму, про збалансоване харчування. Учитель доповнює припущення учнів і називає тему уроку повністю, допомагає визначити мету та завдання уроку.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Харчові та енергетичні потреби організму

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, словникова робота, робота з підручником

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника й таблицею на с.22 учні мають схарактеризувати харчові та енергетичні потреби людини.

Матеріал до розповіді вчителя подано в електронному додатку.

2. Проблеми нестачі та надлишку вітамінів

• Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота

За розповіддю вчителя, повідомленнями учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за текстом підручника і таблицями на с.23-24 учні мають сформулювати й записати в зошити визначення термінів «авітаміноз», «гіповітаміноз», «гіпервітаміноз», ознайомитися з наслідками цих явищ.

Авітаміноз — цілковита відсутність певного вітаміну в організмі.

Гіповітаміноз — нестача вітамінів в організмі.

Гіпервітаміноз — надлишок вітамінів в організмі.

Слід звернути увагу учнів на те, що в разі збалансованого харчування додатковий прийом вітамінних препаратів не потрібний.

• Цікавий факт

Перший вітамін, який був відкритий ученим,— це В, (тіамін). Своєю назвою вітаміни зобов'язані саме йому, адже пізніше до слова «тіамін» додали слово vita — життя, тим самим підкресливши значущість цих речовин.

3. Збалансоване харчування

• Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота

За розповіддю вчителя та після опрацювання тексту підручника на с. 25 учні мають сформулювати й записати в зошити визначення терміна «збалансоване харчування», його принципи.

Збалансоване харчування — це харчування, за якого повною мірою та в правильному співвідношенні забезпечується надходження поживних речовин до організму. Принципи збалансованого харчування:

1. Надходження з їжею всіх поживних речовин: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, води, мінералів і мікроелементів.

2. Харчування за розпорядком дня.

3. Урахування вікових особливостей та виду діяльності людини під час розрахунку енергетичних потреб організму.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Дослідницький практикум «Самоспостереження за співвідношенням маси і зросту тіла» с. 209 Слід наголосити на тому, що існують різні формули для визначення оптимального співвідношення маси і зросту тіла, проте всі вони є умовними. Адже необхідно враховувати індивідуальні та вікові особливості.

Алгоритм для формулювання висновків до дослідницького практикуму подано в електронному додатку.

• Презентація проектів «Збалансоване харчування»

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ, ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

• Фронтальна бесіда

Учні мають відповісти на запитання 1-9 до § 6.

• Обговорення цитати

Не вечеряти — святий тому закон, кому за все дорожчий легкий сон (О. С. Пушкін).

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання для всіх учнів: повторити § 4-6, запитання 10 до § 6 (письмово). Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентації «Роль І. П. Павлова у вивченні травлення», «Будова травної системи».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити