Вивчення біології у 8 класі - розробки уроків - Галашин О.Я. 2008Поурочне планування

Тваринний світ - складова частина природи. Роль тварин у природі та в житті людини

Різноманітність тварин та їх класифікація

Тварини

Будова і життєдіяльність тварин (6 год.)

Основні процеси життєдіяльності тварини Освітні цілі: ознайомити учнів з особливостями процесів життєдіяльності тварин, з'ясувати подібні та відмінні ознаки життєдіяльності рослин і тварин

Клітинна будова тварин. Особливості клітин тварин. Тканини

Органи і системи органів тварин, їх функції

Середовище існування тварин. Різноманітність способів життя. Поведінка тварин

Зв'язки тварин з іншими компонентами екосистеми. Значення тварин в екосистемах

Контроль навчальних досягнень (Тестові завдання)

Різноманітність тварини

Найпростіші

Загальна характеристика найпростіших. Різноманітність прісноводних найпростіших - мешканців прісних водойм

Різноманітність найпростіших - мешканці морів та ґрунту

Паразитичні найпростіші (дизентерійна амеба, малярійний плазмодій тощо). Мутуалісти. Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини

Багатоклітинні. Губки. Кишковопорожнинні

Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних. Клас Гідроїдні. Гідра

Різноманітність кишковопорожнинних. Роль кишковопорожнинних у екосистемах та значення для людини. Охорона губок та кишковопорожнинних

Черви (5 год.)

Різноманітність плоских червів. Класи: Сисуни, Стьожкові черви. Пристосування паразитичних червів до їх способу життя

Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність

Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика. Будова та процеси життєдіяльності черв'яка дощового

Різноманітність кільчастих червів, їх роль в екосистемах. Значення кільчаків у житті людини

Контроль навчальних досягнень. (Усно-письмовий залік)

Членистоногі (7 год.)

Загальна характеристика типу Членистоногі. Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу

Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини

Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу

Різноманітність павукоподібних та їх роль в екосистемах. Значення в житті людини

Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості організації комах. Особливості розвитку комах

Заочна мандрівка. Різноманітність комах. Ряди комах з повним перетворенням. Роль комах у природі та житті людини

Різноманітність комах з неповним перетворенням. Охорона членистоногих

Молюски (3 год.)

Загальна характеристика типу Молюски, середовище їх існування

Різноманітність молюсків

Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини

Тематичне оцінювання: Тип Молюски. Тип Членистоногі

Хордові тварини безчерепні. Риби (7 год.)

Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні та Черепні (Хребетні)

Молюски (3 год.)

Загальна характеристика підтипу Безчерепні

Загальна характеристика підтипу Черепні (хребетні). Клас Хрящові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності, поведінка

Різноманітність хрящових риб. Роль в екосистемах та господарське значення хрящових риб

Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості зовнішньої будови

Скелет і мускулатура. Внутрішня будова кісткових риб. Розмноження і розвиток риб

Різноманітність кісткових риб. Роль риб у водних екосистемах

Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб

Тематичне оцінювання. Хордові тварини. Безхребетні. Риби

Земноводні (3 год.)

Загальна характеристика класу Земноводні. Особливості будови процесів життєдіяльності

Особливості поведінки земноводних. Сезонні явища у житті земноводних

Різноманітність земноводних. Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона зеленоводних

Плазуни (3 год.)

Загальна характеристика класу Плазунів або Рептилій. Особливості процесів життєдіяльності й поведінки. Сезонні явища в житті плазунів

Різноманітність плазунів. Ряд Лускаті

Різноманітність плазунів. Ряди Черепахи, Крокодили. Роль плазунів у екосистемах; їх значення для людини. Охорона плазунів

Тематичне оцінювання: «Клас Земноводні. Клас Плазуни»

Птахи. Клас Птахи (6 год.)

Загальна характеристика класу Птахи. Особливості зовнішньої будови птахів

Особливості внутрішньої будови та життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту

Розмноження і розвиток птахів. Поведінка птахів: влаштування гнізд, шлюбна поведінка, турбота про потомство

Сезонні явища у житті птахів. Перельоти птахів

Різноманітність птахів. Риси пристосованості до різних середовищ життя

Роль птахів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона птахів. Птахівництво

Тематичне оцінювання на тему: Птахи

II частина

Ссавці. Клас Ссавці (7 год.)

Загальна характеристика класу Ссавці. Особливості будови та життєдіяльності ссавців

Розмноження та розвиток ссавців. Сезонні явища у житті ссавців, їхня поведінка

Різноманітність ссавців. Яйцекладні або Першозвірі. Сумчасті ссавці

Різноманітність ссавців. Планетарні ссавці. Ряд Комахоїдні. Ряд Рукокрилі. Ряд Гризуни. Ряд Зайцеподібні

Плацентарні ссавці. Ряди Хижі. Ластоногі. Китоподібні

Плацентарні ссавці. Ряди Парнокопитні, Непарнокопитій та Примати

IІІ Частина

Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини. Тваринництво. Охорона ссавців

Організми і середовище існування (5 год.)

Вплив чинників середовища на тварин

Етичне ставлення людини до інших видів тварин. Взаємовідносини людини з іншими видами тварин

Охорона тваринного світу. Червона книга України. Природоохоронні території

Основні етапи історичного розвитку тваринного світу

Тематичне оцінювання із тем «Ссавці. Організми і середовище існування»

Екскурсія № 1

Екскурсія № 2

Екскурсія № 3

Екскурсія № 4

Використана література

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити