Уроки біології для 9 класів -

Людина
Опора і рух
Будова і функції опорно-рухової системи. Кісткова та хрящова тканини

Освітня мета: з’ясувати значення опорно-рухової системи; на основі порівняння будови скелета людини і ссавців встановити між ними схожість як наслідок походження людини від тварин; закріпити знання про особливості будови кісткової і хрящової тканин.

Основні поняття і терміни: кісткова тканина, хрящова тканина, остеоцити, колагенові волокна, колаген (осеїн), гіаліновий хрящ, волокнистий хрящ, охрястя, органічні та неорганічні речовини.

Обладнання: таблиці «Скелет людини», «Скелет ссавця»; «Мікроскопічна будова кісткової та хрящової тканин»; муляжі скелету та торса людини; декальцинована та випалена кістки.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Які найбільш характерні ознаки тваринних організмів?

2. Як пересуваються найпростіші, черви, комахи, хребетні тварини?

3. Як пересувається людина?

4. Якою є роль кістково-м’язової системи в організмі людини?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Опорно-рухова система, її топографія в організмі. Роль руху для людини. (Бесіда з використанням таблиць, складання схеми).

2. Функції опорно-рухової системи: опорна, захисна, рухова, кровотворна, депонуюча. (Розповідь учителя з використанням таблиці та скелета людини; самостійна робота учнів із підручником).

Заповнити таблицю:


Частини скелета

Які органи захищають


Головний мозок


Серце


Легені


Нирки


Печінку


Спинний мозок


Сечовий міхур


Аорту


3. Особливості будови та хімічний склад кісткової тканини. Значення органічних та мінеральних речовин у кістках. (Розповідь учителя. Демонстрування декальцинованої і випаленої кістки).

Самостійна робота

Заповнити таблиці, користуючись підручником.


Склад і властивості кісток


Склад

Властивості

Міцність

Органічні речовини (30%) — колаген і полісахариди

Гнучкість, пружність

Неорганічні речовини (60%) — (Са — 99%); (Р — 87%); (Mg — 50%); 30 мікроелементів

Твердість


Особливості будови кісткової тканини

Кісткова тканина складається з:

1) клітин з відростками остеоцитів;

2) міжклітинної — речовини;

3) нервів;

4) кровоносних судин;

5) сполучної оболонки.

4. Особливості будови хрящової тканини. Види хрящів та. їх значення. (Розповідь учителя з використанням таблиці, малюнків у підручнику, записи в учнівських зошитах).

Самостійна робота з підручником.

Особливості будови хрящової тканини.

Хрящова тканина складається з:

1) клітин хондроцитів;

2) міжклітинної речовини;

3) зовнішнього сполучнотканинного шару (охрястя).

III. Закріплення знань учнів.

Завдання 1.

Лабораторна робота №1

Тема. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин.

Мета: вивчити особливості мікроскопічної будови та різноманіття сполучних і м’язових тканин.

Обладнання та матеріали: мікропрепарати хрящової, кісткової та м’язових тканин, мікроскопи, таблиця “Мікроскопічна будова тваринних тканин”, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте під мікроскопом готові мікропрепарати різних видів сполучної тканини: кісткової та хрящової. Знайдіть ядро, цитоплазму, мембрану, міжклітинну речовину. Зверніть увагу на співвідношення клітин та міжклітинної речовини, на форму клітин.

2. Порівняйте побачене з малюнком у підручнику. Позначте структурні компоненти цифрами.


Хрящова тканина


Кісткова тканина


Сполучні тканини:

1. Ядро.

2. Цитоплазма.

3. Мембрана.

4. Міжклітинна речовина.


3. Розгляньте за допомогою мікроскопа готові мікропрепарати різних видів м’язової тканини: посмугованої, посмугованої серцевої, непосмугованої. Знайдіть ядро, цитоплазму, мембрану, міофібрили. Зверніть увагу на форму клітин, кількість ядер, розташування міофібрил.

4. Порівняйте побачене з малюнком у підручнику. Позначте структурні компоненти клітин цифрами.


Посмугована серцева


Непосмугована


Посмугована скелетна


М’язові тканини:

1. Ядро.

2. Цитоплазма.

3. Мембрана.

4. Міофібрили.


5. Складіть таблицю.


Назва тканини

Будова

Функція

Розташування в організмі

Хрящова
Кісткова
Посмугована скелетна
Непосмугована
Посмугована серцева

6. Зробіть висновки, відповівши на запитання:

а) Який взаємозв’язок між будовою і функціями кісткової та хрящової тканин?

б) Які особливості будови посмугованої та непосмугованої м’язових тканин зумовлюють їхні функції?

в) Які ознаки подібності будови в межах сполучних та м’язових тканин?

Завдання 2. Знайдіть відповідність між функцією опорно-рухової системи та її характеристики.

1. Кістки хребетного стовпа і нижніх кінцівок.

2. Плескаті і трубчасті кістки містять червоний кістковий мозок.

3. М’язи-глікоген, скелет — солі Са, Fe, Р.

4. Кістки кінцівок, спини, грудей та хребетного стовпа. М’язи спини і грудей.

5. Кістки черепа, хребетного стовпа, грудної клітки і таза. М’язи черева.

А — Рухова

Б — Кровотворна

В — Опорна

Г — Депонуюча

Д — Захисна

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити