Уроки біології для 9 класів -

Біологічні основи поведінки людини
Мислення і свідомість
Індивідуальна особливість поведінки людини. Характер людини

Освітня мета: сформувати поняття про характер, його природну основу; показати вплив соціальних факторів на формування особистості.

Основні поняття і терміни: характер, вольові якості: певний цілісний, непевний нецілісний характер, самовиховання, почуття.

Обладнання: муляж головного мозку людини, таблиця «Головний мозок людини».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Порушення проблемних питань.

1. У якому випадку ми вживаємо слово «характер»?

2. Що є біологічною основою характеру?

3. Який взаємозв’язок існує між:

а) типом нервових процесів і характером; б) домінантністю півкуль великого мозку і характером; в) яку роль відіграють почуття людини у визначенні характеру?

II. Мотивація навчальної діяльності.

Прокоментуйте речення: Характер формується, розвивається і змінюється в практичній діяльності людини, відбиває умови і спосіб її життя.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Поняття про характер. Біологічна основа психофізіологічної індивідуальності людини. (Бесіда, складання схеми).2. Основні особливості характеру людини. (Самостійна робота учнів із підручником. Заповнити таблицю).


Основні особливості характеру

Риси характеру

1. Ставлення до людей

1. Щирість, товариськість, замкнутість, відвертість, чуйність, доброзичливість, ввічливість, довірливість.

2. Ставлення до себе.

2. Почуття власної гідності, скромність, самовпевненість, образливість, егоцентризм, егоїзм.

3. Ставлення до роботи.

3.

4. Переконання.

4.

5. Вольові якості.

5.


3. Типи характеру. (Пояснення вчителя, складання схеми).


Характер може бути:


а) Визначеним

За наявності однієї чи декількох головних рис

б) Цілісним

Єдність думок, почуттів, поведінки

в) Невизначеним

Протилежний визначеному

г) Нецілісним

Протилежний цілісному


4. Формування характеру. Фактори, що впливають на формування характеру: спадковість, виховання, оточення, самовиховання. (Самостійна робота учнів. Прочитати статтю «Як формується характер людини» і дати відповідь на запитання: від чого залежить формування характеру?).

5. Праця як найважливіший засіб виховання характеру. (Бесіда з учнями).

IV. Закріплення знань учнів.

1. Уважно прочитайте речення: Виховання, яке усуває всі труднощі на життєвому шляху дитини, ніколи не може створити сильний характер. Як ви розумієте цей вираз. Відповідь підкріпіть прикладами.

2. Як ви розумієте вираз: «Посієш характер — пожнеш долю».

3. Ще І.М. Сєченов стверджував, що в характері людини лише 1/100 залежить від природи людини і 999/1000 — від навколишнього середовища. Можна не погоджуватися з таким співвідношенням природного і соціального у формуванні характеру, та й сам Сєченов, мабуть, не надавав саме цим цифрам особливого значення. У чому абсолютно правий був І.М. Сєченов?

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника. Проаналізуйте риси свого характеру, складіть програму самовиховання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити