Уроки біології для 9 класів -

Біологічні основи поведінки людини
Мислення і свідомість
Можливості особистості. Обдарованість, здібності та схильності

Освітня мета: сформувати поняття про здібності і обдарованість як індивідуальні психологічні особливості людини; навчити учнів за допомогою тестування визначати свої схильності до певного типу професій.

Основні поняття і терміни: обдарованість (загальна і спеціальна), талант, фізичні здібності, розумові здібності, схильність (нахил).

Обладнання: муляж головного мозку людини, таблиця «Головний мозок людини», диференційовано-діагностичний питальник.

Структура урок, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності. (Бесіда з учнями).

1. Ким ви хочете бути?

2. Чи хотіли б обрати професію своїх батьків? Відповідь обґрунтуйте.

3. Чи маєте схильність до омріяної вами професії?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Біологічні основи обдарованості окремих людей. (Розповідь, складання схеми).2. Особливості обдарованих дітей. (Самостійна робота учнів з підручником. Вивчити, якими особливостями володіють обдаровані діти).

3. Види обдарованості: загальна і спеціальна. (Розповідь учителя, складання схеми).4. Поняття про здібності. Розумові і фізичні здібності. Реалізація здібностей. (Розповідь учителя, складання схеми).5. Професійні здібності. Визначення схильності до конкретного виду діяльності.

III. Закріплення знань учнів. (Тести).

1. Визначте, що називається здібностями людини:

а) усвідомлений потяг до якого-небудь виду діяльності;

б) здатність людини швидко досягати успіху в певній галузі;

в) сукупність психофізіологічних властивостей, які необхідні для виконання певних видів діяльності;

г) здатність точно і адекватно змінюватися під впливом комплексу несприятливих факторів.

2. Вкажіть, як називається високий ступінь спеціальної обдарованості:

а) звичка;

б) схильність;

в) талант;

г) здібність;

д) натхнення.

3. Щоб досягти віртуозної гри на музичному інструменті, потрібно:

а) мати лише музикальні здібності;

б) тривалий час навчатися грі на інструменті;

в) мати музикальні здібності й тривалий час навчатися грі на інструменті.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника. Із додаткових джерел зібрати якомога більше матеріалу про професію, яку мрієте обрати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити