Уроки біології для 9 класів -

Біологічні основи поведінки людини
Мислення і свідомість
Контрольна робота №2

Освітня мета: узагальнити, систематизувати та перевірити знання учнів про біологічні основи поведінки людини, їх практичне значення в життєдіяльності людини, стимулювати учнів до вивчення біології, до самостійного виконання завдань.

Варіант І

I рівень

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»).

1. Вчення про вищу нервову діяльність розробив І. Мечников.

2. Безумовні рефлекси є тимчасовими.

3. На формування типу нервової системи можна впливати.

4. Флегматик завжди доводить справу до кінця.

II рівень

1. Для людини найхарактернішими є такі форми вищої нервової діяльності:

а) умовні та безумовні рефлекси;

б) інстинкти;

в) мислення і мова.

2. Імпульсивність характерна людям з типом темпераменту:

а) флегматичним;

б) меланхолічним;

в) сангвінічним.

III рівень

1. З’ясуйте, які якості характеризують пам’ять:

а) швидкість запам’ятовування;

б) точність відтворення;

в) швидкість згадування;

г) міцність збереження;

д) швидкість переключення.

2. Вкажіть, які зміни відбуваються в організмі людини під час сну:

а) сповільнення серцебиття;

б) зменшення тонусу мускулатури;

в) збільшення частоти дихальних рухів;

г) гальмування рефлекторної активності;

д) підвищення подразливості;

е) зміна обміну речовин у нейронах.

IV рівень

1. Чому словесне мислення є підґрунтям прогресивного розвитку людства?

2. Який внесок І. Сєченова й І. Павлова в науку про фізіологічні основи психічної діяльності людини?


Варіант II

I рівень

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»).

1. Утворення другої сигнальної системи є наслідком еволюції людини.

2. Сон належить до біологічних ритмів.

3. На формування характеру впливає воля.

4. Здатність організмів реагувати на плин часу — це явище «біологічного годинника».

II рівень

1. Обдарованість людини, що проявляється в одному з видів діяльності, називають:

а) загальною обдарованістю;

б) спеціальною обдарованістю;

в) схильністю;

г) здібністю.

2. Права півкуля головного мозку людини спеціалізується переважно на:

а) мовній діяльності;

б) забезпеченні образного сприйняття навколишнього середовища;

в) усній лічбі й логічному мисленні.

III рівень

1. Зазначте, яке значення має вища нервова діяльність в житті людини:

а) забезпечує найбільш точне пристосування організму людини до навколишнього середовища;

б) забезпечує виживання організму та виду;

в) забезпечує можливість навчання та передачі інформації нащадкам;

г) є базисом свідомості;

д) є основою абстрактного мислення.

2. Вкажіть, які структури забезпечують наявність свідомості у людини:

а) ретикулярна формація стовбура мозку;

б) мовні центри;

в) провідникові частини аналізаторів;

г) підкіркові ядра;

д) ядра мозочка.

IV рівень

1. З літератури відомо такий факт: дівчинка-немовля потрапила до вовків. Від них її забрали у сім років. Після чотирирічного навчання вона запам’ятала 6 слів, а через 7 років — 45 слів. Які причини такого відставання у розумовому розвитку?

2. Доведіть, що сон — це пристосування організму, яке захищає мозок від перевтоми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити