Уроки біології для 9 класів -

Людина
Кров і лімфа
Внутрішнє середовище організму людини. Склад і функції крові

Освітня мета: сформувати в учнів поняття про внутрішнє середовище організму, його склад, відносну сталість. Ознайомити учнів зі значенням крові і її складом. Дати поняття про кров і плазму як внутрішнє середовище організму.

Основні поняття і терміни: гомеостаз, плазма крові, фізіологічний розчин, формені елементи крові.

Обладнання: таблиця «Кров».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Мотивація навчальної діяльності.

Французький фізіолог Клод Бернар писав: «Я першим почав наполягати на тій ідеї, що для тварин є власне два середовища: одне — зовнішнє, у якому розташований організм, а друге — внутрішнє, у якому живуть елементи тканин».

Повідомлення теми, мети уроку.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Внутрішнє середовище організму. Його значення. (Розповідь вчителя з елементами бесіди, пояснення схеми.)2. Внутрішнє середовище організму — транспортна система. Функції транспортної системи. (Розповідь вчителя з елементами бесіди, пояснення схеми «Функції транспортної системи».)


Функції транспортної системи


3. Кров, її склад і значення. Кров як один із видів сполучної тканини. (Прочитай головоломку):


(Кров — рідина особливих властивостей.)


а) Кров — магічна рідина.

У східних воїнів був звичай пити кров переможених ворогів. Єгиптяни вважали кров ліками від хвороб (мастили себе кров’ю). Клятви скріплювалися кров’ю. А чи кров — рідина?

б) Кров як сполучна тканина. Функції крові. (Розповідь вчителя, складання схеми.)в) Склад крові, плазма крові. (Робота в малих творчих групах — використання тексту підручника, додаткової літератури, роздаткового матеріалу).)

Завдання і запитання для груп.

1. Скільки крові циркулює в організмі людини, якщо його маса становить 45 кг, а кров становить 7,7%? Скільки крові циркулює по системі кровообігу (54%)? Скільки крові зберігається в кров’яних депо — 46% (селезінка, печінка, шкіра)?

2. Використовуючи роздатковий матеріал, складіть схему «Склад крові».3. Плазма крові, її хімічний склад. Проаналізуйте таблицю і дайте відповідь на запитання: чому кров називають «полоненим морем»?


Хімічний склад морської води і сироватки крові (у %)


Хімічні елементи і сполуки

Морська вода

Сироватка крові (плазма)

Na

30,5

39,0

Mg

3,8

0,5

Са

1,2

1,0

К

1,8

2,6

С l

55,2

45,0

СО2

0,5

11,0

Інші елементи

7,0

0,9

Разом

100%

100%


4. Гомеостаз — здатність організму підтримувати динамічну сталість внутрішнього середовища. (Розповідь вчителя з елементами бесіди.)

— Які органи забезпечують гомеостаз?

— Яку біологічну роль відіграє гомеостаз?

5. Фізіологічний розчин, його застосування в медицині. Гемоліз крові. (Розповідь вчителя.)

6. Кровотворні органи. (Розповідь вчителя з використанням таблиці «Кров».)

III. Закріплення вивченого матеріалу.

Бесіда:

1. Поясніть, чим відрізняється сироватка крові від плазми.

2. Дослід свідчить, що в крові, котру розвели дистильованою водою, еритроцити розчиняються. Поясніть:

а) чому так відбувається;

б) чому не відбувається розчинення еритроцитів і загибель людини, якщо людина випиває багато води.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.

Підготувати додаткову літературу про історію відкриття еритроцитів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити